Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης από ένα κλειδωμένο iPhone

Ακόμη κι αν ένα iPhone είναι κλειδωμένο, μπορείτε ακόμα να κάνετε μια επείγουσα κλήση και να βρείτε ένα Ιατρικό ID. Το Ιατρικό ID βοηθά τους παρόχους πρώτων βοηθειών να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές ιατρικές πληροφορίες.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

  1. Μεταβείτε στην οθόνη κλειδώματος και κατόπιν πατήστε «Επείγον».
  2. Κάντε μια κλήση. 
    Οθόνη «Επείγουσα κλήση»

Εύρεση Ιατρικού ID

Αν κάποιο άτομο χρειάζεται βοήθεια και δεν μπορεί να αντιδράσει, μπορείτε να ελέγξετε το iPhone για να βρείτε το Ιατρικό ID του. Το Ιατρικό ID παρέχει πληροφορίες για ένα άτομο, οι οποίες ενδέχεται να είναι σημαντικές σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, π.χ. πληροφορίες για αλλεργίες, ιατρικές παθήσεις και τα άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε.

Αν το iPhone είναι κλειδωμένο, μεταβείτε στην οθόνη κλειδώματος και κατόπιν πατήστε Επείγον > Ιατρικό ID. Αν το iPhone δεν είναι κλειδωμένο, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID». 

Εξερεύνηση περισσότερων λειτουργιών έκτακτης ανάγκης

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: