Θέματα για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018 (iOS-18A)

Ενημερωθείτε για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018 (iOS-18A), καθώς και για τις ενότητες και τα θέματα που μπορείτε να αναμένετε.

Τι περιλαμβάνεται στην εξέταση;

Η Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018 (iOS-18A) είναι ένα τεστ γνώσεων βασισμένο σε υπολογιστή, το οποίο παρέχεται μέσω διαδικτύου από το Pearson VUE. Το τεστ είναι τεστ ανοιχτών πόρων και οι συμμετέχοντες σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουν πηγές της Apple και τα μαθήματα στο ATLAS, για να απαντήσουν στα στοιχεία της εξέτασης.

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση Τεχνικού iOS με πιστοποίηση Apple (ACiT) 2018, πρέπει να περάσετε επιτυχώς αυτήν την εξέταση (iOS-18A) και την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-18A). 

Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να ολοκληρώσετε την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple, για να συμμετάσχετε στην Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS.

Συνοπτική παρουσίαση εξέτασης

 • Αριθμός ενοτήτων: 2
 • Αριθμός στόχων εκμάθησης: 19
 • Αριθμός συνολικών στοιχείων: 70
 • Επιτυχής βαθμολογία: 80% συνολικά (πρέπει να απαντήσετε επιτυχώς σε τουλάχιστον 56 από τα 70 στοιχεία)
 • Χρονικό όριο εξέτασης: 2 ώρες

Η εξέταση ξεκινά με επτά δημογραφικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται και δεν υπολογίζονται στο χρονικό όριο δύο ωρών της εξέτασης.

Ενότητες και θέματα

Ακολουθούν οι ενότητες και τα θέματα που καλύπτει η Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (38 στοιχεία)

 • Να περιγράψετε τους διαγνωστικούς ελέγχους που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα συγκεκριμένο σενάριο.
 • Να κατατάξετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει απομονωθεί ως πρόβλημα υλισμικού (συμπεριλαμβανομένης της βλάβης από ατύχημα), λογισμικού, πρόβλημα που σχετίζεται με το περιβάλλον ή ευκαιρία για εκπαίδευση.
 • Να αναφέρετε τα βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης και ενεργοποίησης του iOS.
 • Να αναφέρετε συνήθεις λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την μπαταρία.
 • Να αναφέρετε τα βασικά χειριστήρια για τη διαχείριση του γραμματοκιβώτιου.
 • Να περιγράψετε τις ενσωματωμένες εφαρμογές και λειτουργίες του iOS.
 • Να περιγράψετε τον τρόπο εξατομίκευσης και προσαρμογής των ρυθμίσεων «Γενικά» και «Προσβασιμότητα» του iPhone.
 • Να περιγράψετε τις ρυθμίσεις απορρήτου που μπορούν να εφαρμοστούν για τις εφαρμογές.

Σέρβις iPhone (32 στοιχεία)

 • Να αναφέρετε τους φυσικούς και ηλεκτρονικούς πόρους που απαιτούνται για τη διασφάλιση της παροχής ορθού και ασφαλούς σέρβις σε ένα μοντέλο iPhone.
 • Να αναφέρετε τους πόρους που απαιτούνται για τη μείωση του ενδεχόμενου τραυματισμού κατά την παροχή σέρβις σε ένα iPhone.
 • Να προσδιορίσετε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή σέρβις σε όλα τα μοντέλα iPhone.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο iPhone 5s.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο iPhone 5c.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 6 και iPhone 6 Plus.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 6s και iPhone 6s Plus.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο iPhone SE.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 7 και iPhone 7 Plus.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα iPhone 8 και iPhone 8 Plus.
 • Να προσδιορίσετε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο iPhone X.

Μαθήματα στο ATLAS

Για να προετοιμαστείτε για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018, συνιστούμε να μελετήσετε τα μαθήματα στη θεματική περιοχή ACiT 2018 στο ATLAS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: