Χρήση του Χρόνου επί οθόνης στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Με τον Χρόνο επί οθόνης, μπορείτε να δείτε αναφορές σε πραγματικό χρόνο που δείχνουν πόσο χρόνο αφιερώνετε στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε όρια για όσα στοιχεία θέλετε να διαχειρίζεστε.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται ο ημερήσιος μέσος όρος χρόνου επί οθόνης και iPad στο οποίο εμφανίζεται ένα παιχνίδι αγώνων ταχύτητας. 

Ο Χρόνος επί οθόνης σάς ενημερώνει για τον χρόνο που εσείς και τα παιδιά σας αφιερώνετε σε εφαρμογές, ιστότοπους κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παίρνετε πιο σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών σας και, αν θέλετε, να καθορίζετε όρια. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον γονικό έλεγχο για να διαχειρίζεστε τη συσκευή ενός παιδιού.

Ενεργοποίηση Χρόνου επί οθόνης

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης.
 2. Πατήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση του Χρόνου επί οθόνης» κι έπειτα πατήστε την ξανά.
 3. Επιλέξτε «Αυτό είναι το δικό μου [συσκευή]» ή «Αυτό είναι το [συσκευή] του παιδιού μου».

Αφού ενεργοποιήσετε τον Χρόνο επί οθόνης, θα εμφανίζεται μια αναφορά που δείχνει πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τις εφαρμογές και τους ιστότοπούς σας. Αν πρόκειται για τη συσκευή του παιδιού σας, μπορείτε να διαμορφώσετε τον Χρόνο επί οθόνης και να δημιουργήσετε ρυθμίσεις στη συσκευή του ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οικογενειακή κοινή χρήση για να διαμορφώσετε τη συσκευή του παιδιού σας από τη συσκευή σας. Αφού διαμορφώσετε τη συσκευή του παιδιού σας, μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, για να βλέπετε αναφορές και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις από τη συσκευή σας.

Με τον Χρόνο επί οθόνης, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν αποκλειστικό κωδικό, για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις, ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να επεκτείνετε τον χρόνο ή να κάνετε αλλαγές. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός που θα επιλέξετε διαφέρει από τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας. Για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τον κωδικό στη συσκευή του παιδιού σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης και πατήστε το όνομα του παιδιού σας. Στη συνέχεια, πατήστε «Αλλαγή κωδικού Χρόνου επί οθόνης» ή «Απενεργοποίηση κωδικού Χρόνου επί οθόνης» και πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας για να ολοκληρώσετε την αλλαγή με τη χρήση του Face ID, του Touch ID ή του κωδικού της συσκευής σας.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον Χρόνο επί οθόνης, ενημερώστε τη συσκευή σας με την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή iPadOS και κατόπιν, επαναφέρετε τον κωδικό σας.

Ορισμός κωδικού για τον Χρόνο επί οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό, έτσι ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Χρόνου επί οθόνης και να επιτρέψετε περισσότερο χρόνο μετά τη συμπλήρωση των ορίων εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να ορίσετε περιορισμούς περιεχομένου και απορρήτου για τη συσκευή του παιδιού σας. Τα βήματα για τη διαμόρφωση ενός κωδικού για τον Χρόνο επί οθόνης εξαρτώνται από το αν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Αν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση για τη διαχείριση ενός λογαριασμού παιδιού

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Χρόνος επί οθόνης».
 2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε το όνομα του παιδιού σας στην ενότητα «Οικογένεια». 
 3. Πατήστε «Ενεργοποίηση του Χρόνου επί οθόνης» και, κατόπιν, πατήστε «Συνέχεια». 
 4. Διαμορφώστε τις δυνατότητες Μη χρήσηΌρια εφαρμογών και Περιεχόμενο και Απόρρητο με τους περιορισμούς που επιθυμείτε για το παιδί σας, ή πατήστε «Όχι τώρα». 
 5. Πατήστε «Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης» και εισαγάγετε τον κωδικό όταν σας ζητηθεί. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση. 
 6. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε τον κωδικό σας για τον Χρόνο επί οθόνης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. 

Αν δεν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση για τη διαχείριση ενός λογαριασμού παιδιού

 1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη συσκευή που χρησιμοποιεί το παιδί.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Χρόνος επί οθόνης».
 3. Πατήστε «Ενεργοποίηση του Χρόνου επί οθόνης». 
 4. Πατήστε «Αυτή είναι η [συσκευή] του παιδιού μου».
 5. Διαμορφώστε τις δυνατότητες Μη χρήσηΌρια εφαρμογών και Περιεχόμενο και Απόρρητο με τους περιορισμούς που επιθυμείτε για το παιδί σας, ή πατήστε «Όχι τώρα».
 6. Πατήστε «Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης» και εισαγάγετε τον κωδικό όταν σας ζητηθεί. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση. 
 7. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας.Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε τον κωδικό σας για τον Χρόνο επί οθόνης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται ο ημερήσιος μέσος όρος χρόνου επί οθόνης και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο. 

Προβολή αναφοράς και καθορισμός ορίων

Ο Χρόνος επί οθόνης σάς παρέχει μια αναφορά που δείχνει πώς χρησιμοποιείται η συσκευή σας, τις εφαρμογές που ανοίξατε και τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε. Για να δείτε την αναφορά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης και πατήστε «Εμφάνιση όλης της δραστηριότητας» κάτω από το γράφημα. Από εκεί, μπορείτε να δείτε τη χρήση, να καθορίσετε όρια για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και να δείτε πόσες φορές έγινε αφύπνιση μιας συσκευής ή η συσκευή έλαβε μια γνωστοποίηση.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση «Κοινή χρήση μεταξύ συσκευών», μπορείτε να δείτε τη συνολική χρήση όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το Apple ID και το συνθηματικό σας.


Διαχείριση των ρυθμίσεων του Χρόνου επί οθόνης

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε «Εμφάνιση όλης της δραστηριότητας», επιλέξτε μια κατηγορία στην παρακάτω λίστα και καθορίστε όρια. Μπορείτε να διαχειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις με τον Χρόνο επί οθόνης:

Μη χρήση

Μη χρήση

Όταν προγραμματίσετε τη λειτουργία «Μη χρήση» στις Ρυθμίσεις, θα είναι διαθέσιμες μόνο οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι εφαρμογές που έχετε επιλέξει να επιτρέπονται. Η λειτουργία «Μη χρήση» ισχύει για όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε ενεργοποιήσει τον Χρόνο επί οθόνης και θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Αν έχετε ορίσει έναν κωδικό Χρόνου επί οθόνης, η Μη χρήση περιλαμβάνει την πρόσθετη ρύθμιση «Περιορισμός στη μη χρήση». Όταν επιλέγετε αυτή τη ρύθμιση και κάνετε κλικ στην επιλογή «Αίτημα για πρόσθετο χρόνο» κατά την έναρξη του χρόνου μη χρήσης, με την εισαγωγή του κωδικού θα μπορείτε να εγκρίνετε τη χρήση της εφαρμογής για 15 λεπτά, μία ώρα ή όλη την ημέρα. Σε λογαριασμούς παιδιού, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μία φορά κλικ στην επιλογή «Ένα λεπτό ακόμη» ή να κάνουν κλικ στην επιλογή «Αίτημα για πρόσθετο χρόνο» για να αποστείλουν το αίτημά τους στον λογαριασμό γονέα για έγκριση.

Όρια εφαρμογών

όρια εφαρμογών

Με τα Όρια εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε ημερήσια όρια για κατηγορίες εφαρμογών. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να βλέπετε εφαρμογές παραγωγικότητας ενώ εργάζεστε, αλλά όχι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης ή παιχνίδια. Τα Όρια εφαρμογών ανανεώνονται καθημερινά τα μεσάνυχτα και μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.

Όρια επικοινωνίας

όρια επικοινωνίας

Ελέγξτε με ποιον μπορούν να επικοινωνούν τα παιδιά σας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια μη χρήσης. Αυτά τα όρια εφαρμόζονται στις εφαρμογές Τηλέφωνο, FaceTime, Μηνύματα και στις επαφές iCloud. Από το σημείο αυτό μπορείτε επίσης να αποφασίζετε και να διαχειρίζεστε ποιες επαφές θα είναι διαθέσιμες σε ένα Apple Watch που είναι ζευγοποιημένο μέσω της Διαμόρφωσης οικογένειας. Πάντα επιτρέπεται η επικοινωνία με γνωστούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης αναγνωρισμένους από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας του iPhone ή του Apple Watch. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις επαφές iCloud για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Επιτρέπονται πάντα

επιτρέπονται πάντα

Μπορεί να θέλετε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ακόμη και αν είναι ενεργή η λειτουργία «Μη χρήση» ή αν έχετε επιλέξει το όριο εφαρμογών «Όλες οι εφαρμογές και κατηγορίες» Οι εφαρμογές Τηλέφωνο, Μηνύματα, FaceTime και Χάρτες επιτρέπονται πάντα από προεπιλογή, αλλά μπορείτε αν θέλετε να τις αφαιρέσετε.

Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου

περιεχόμενο και απόρρητο

Εσείς αποφασίζετε τον τύπο του περιεχομένου που εμφανίζεται στη συσκευή σας. Αποκλείστε ακατάλληλο περιεχόμενο, αγορές και λήψεις, και ορίστε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας με τους Περιορισμούς περιεχομένου και απορρήτου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: