Αλλαγή του ονόματος του Apple Watch

Ονομάστε το Apple Watch για να το αναγνωρίζετε πιο εύκολα.

Αλλαγή του ονόματος του Apple Watch

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στη συσκευή iOS και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Γενικά > Πληροφορίες.
  3. Πατήστε την πρώτη γραμμή, στην οποία εμφανίζεται το όνομα της συσκευής σας.
  4. Μετονομάστε τη συσκευή σας και κατόπιν πατήστε «Τέλος» στο πληκτρολόγιο.

Published Date: