Αλλαγή του ονόματος του Apple Watch

Ονομάστε το Apple Watch, για να το αναγνωρίζετε πιο εύκολα.

Τρόπος αλλαγής του ονόματος του Apple Watch

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στη συσκευή iOS και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Γενικά > Πληροφορίες.
  3. Πατήστε την πρώτη γραμμή, στην οποία εμφανίζεται το όνομα της συσκευής.
  4. Μετονομάστε τη συσκευή σας και κατόπιν πατήστε «Τέλος» στο πληκτρολόγιο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: