Πώς να ορίσετε την αγνόηση ενός δικτύου Wi-Fi σε iPhone, iPad ή Mac

Αν δεν θέλετε η συσκευή σας να επανασυνδέεται στο δίκτυο αυτόματα ή αν θέλετε να συνδεθεί με διαφορετικό συνθηματικό, μπορείτε να ορίσετε την αγνόηση αυτού του δικτύου και του συνθηματικού του από τη συσκευή σας.

Αγνόηση δικτύου σε iPhone ή iPad

Για αγνόηση του δικτύου που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε.
 3. Πατήστε «Αγνόηση αυτού του δικτύου» και κατόπιν πατήστε «Αγνόηση» για επιβεβαίωση.


Για αγνόηση ενός δικτύου στο οποίο έχετε συνδεθεί στο παρελθόν αλλά δεν χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Πατήστε «Επεξεργασία» στη γωνία της οθόνης για να δείτε τα δίκτυα που είναι γνωστά στη συσκευή σας.
 3. Εκτελέστε μία από αυτές τις ενέργειες:
  • Πατήστε το κουμπί διαγραφής  και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
  • Ή πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα στο δίκτυο, πατήστε στην επιλογή «Αγνόηση αυτού του δικτύου» και κατόπιν πατήστε «Αγνόηση» για επιβεβαίωση.

 


Αγνόηση δικτύου σε Mac

Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα, ανάλογα με την έκδοση macOS που χρησιμοποιείτε.

macOS Ventura ή νεότερη έκδοση

Για αγνόηση του δικτύου που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Wi-Fi» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες» δίπλα στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αγνόηση αυτού του δικτύου» και κατόπιν πατήστε «Αγνόηση» για επιβεβαίωση.


Για αγνόηση ενός δικτύου στο οποίο έχετε συνδεθεί στο παρελθόν αλλά δεν χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Wi-Fi» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στα δεξιά και κάντε κλικ στο στοιχείο «Προηγμένα» για να δείτε τα δίκτυα που είναι γνωστά στο Mac σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα στο δίκτυο, επιλέξτε «Αφαίρεση από λίστα» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αφαίρεση» για επιβεβαίωση.

Παλαιότερες εκδόσεις του macOS

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δίκτυο».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Wi-Fi» στην πλαϊνή στήλη.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Προηγμένα» για να δείτε τα δίκτυα που είναι γνωστά στο Mac σας. 
 5. Επιλέξτε το δίκτυο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–) κάτω από τη λίστα. Επιλέξτε «Αφαίρεση» για επιβεβαίωση.
 6. Κάντε κλικ στο «ΟΚ» και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή».

 


Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή αγνόησης αυτού του δικτύου

 • Αν χρησιμοποιείτε επιβλεπόμενη συσκευή που διαχειρίζεται τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην υπάρχει επιλογή αγνόησης αυτού του δικτύου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιβλεπόμενες συσκευές.
 • Αν η συσκευή σας δεν συνδέθηκε ποτέ στο δίκτυο Wi-Fi, δεν θα υπάρχει επιλογή αγνόησης αυτού του δικτύου. Η συσκευή σας μπορεί να αγνοήσει μόνο γνωστά δίκτυα Wi-Fi, δηλαδή δίκτυα στα οποία είχε συνδεθεί προηγουμένως.

 


Μάθετε περισσότερα

 • Αν χρειάζεστε βοήθεια με το συνθηματικό του Wi-Fi σας
 • Αντί να ορίσετε την αγνόηση του δικτύου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Αυτόματη είσοδος» για αυτό το δίκτυο. Η συσκευή σας θα διατηρεί ακόμη το δίκτυο και το συνθηματικό του στη μνήμη της, αλλά δεν θα επανασυνδέεται σε αυτό αυτόματα. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται στην ίδια οθόνη με τη ρύθμιση για αγνόηση του δικτύου.
Ημερομηνία δημοσίευσης: