Δημιουργία σκηνών και αυτοματοποιήσεων με την εφαρμογή Οικία

Κλείστε αυτόματα όλα τα φώτα όταν φεύγετε, ανοίξτε τα όταν ανιχνεύεται κίνηση ή εκτελέστε μια σκηνή όταν ξεκλειδώνετε την πόρτα της εισόδου σας. Με την εφαρμογή Οικία μπορείτε να αυτοματοποιείτε τα αξεσουάρ και τις σκηνές σας, ώστε να κάνουν ό,τι θέλετε, όταν το θέλετε.

Δείτε τι θα χρειαστείτε

Το HomePod και το Apple TV δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Δημιουργία σκηνής

Με τις σκηνές μπορείτε να ελέγχετε πολλά αξεσουάρ ταυτόχρονα. Δημιουργήστε μια σκηνή με όνομα «Καληνύχτα» η οποία θα σβήνει όλα τα φώτα και θα κλειδώνει την μπροστινή πόρτα ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε τη σκηνή «Πρωινό» η οποία θα αναπαράγει την αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής στο HomePod, το Apple TV ή σε ένα ηχείο που υποστηρίζει AirPlay 2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια σκηνή σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.

 1. Στην εφαρμογή Οικία, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  και κατόπιν επιλέξτε «Προσθήκη σκηνής».
 2. Επιλέξτε μια προτεινόμενη σκηνή. Εναλλακτικά, για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σκηνή, ξεκινήστε δίνοντας ένα όνομα στη σκηνή σας.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη αξεσουάρ».
 4. Επιλέξτε τα αξεσουάρ που θέλετε να προσθέσετε και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».
 5. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για ένα αξεσουάρ σε μια συσκευή iOS ή iPadOS, πατήστε το παρατεταμένα. Σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αξεσουάρ. Για να δείτε τη σκηνή σε προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή «Δοκιμή αυτής της σκηνής». Ενεργοποιήστε την επιλογή «Συμπερίληψη στα Αγαπημένα» για να αποκτάτε πρόσβαση στη σκηνή σας από το Κέντρο ελέγχου, την καρτέλα «Οικία» και το Apple Watch.
 6. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Για να ενεργοποιήσετε μια σκηνή, πατήστε ή κάντε κλικ στη σκηνή. Ή ζητήστε το από το Siri. Αν διαμορφώσετε έναν οικιακό κόμβο, μπορείτε επίσης να αυτοματοποιήσετε μια σκηνή.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αξεσουάρ από μια σκηνή στη συσκευή iPadOS ή iOS, πατήστε παρατεταμένα μια σκηνή και κατόπιν πατήστε «Ρυθμίσεις». Σε Mac, κάντε διπλό κλικ σε μια σκηνή και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις».

Δημιουργία αυτοματοποίησης

Με τις αυτοματοποιήσεις μπορείτε να ενεργοποιείτε ένα αξεσουάρ ή μια σκηνή με βάση την ώρα της ημέρας, την τοποθεσία σας, την ανίχνευση από αισθητήρες και πολλά άλλα. Δημιουργήστε μια αυτοματοποίηση που θα ενεργοποιεί τη σκηνή «Είμαι εδώ» όταν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας φτάνει στο σπίτι. Ή ανάψτε όλα τα φώτα σε ένα δωμάτιο όταν ένας αισθητήρας κίνησης ανιχνεύσει κίνηση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια αυτοματοποίηση σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.

Δημιουργία αυτοματοποίησης με βάση την ενέργεια ενός αξεσουάρ

Όταν ένα αξεσουάρ ενεργοποιείται, απενεργοποιείται ή ανιχνεύει κάτι, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε άλλα αξεσουάρ και σκηνές ώστε να ανταποκρίνονται και να εκτελούν ενέργειες.

 1. Στην εφαρμογή Οικία, μεταβείτε στην καρτέλα «Αυτοματοποίηση». Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Προσθήκη αυτοματοποίησης».
 2. Για να ενεργοποιείται μια αυτοματοποίηση όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ένα αξεσουάρ, επιλέξτε «Κατά τη χρήση αξεσουάρ». Εναλλακτικά, επιλέξτε «Ένας αισθητήρας ανιχνεύει κάτι».
 3. Επιλέξτε το αξεσουάρ που θα ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Επιλέξτε την ενέργεια που θα ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση, για παράδειγμα, ενεργοποίηση ή άνοιγμα, και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 5. Επιλέξτε τα αξεσουάρ και τις σκηνές που θα ανταποκρίνονται στην ενέργεια και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 6. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το παρατεταμένα. Σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αξεσουάρ. 
 7. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Θέλετε να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν ένα αξεσουάρ ανιχνεύει κάτι; Μάθετε πώς να διαμορφώνετε ειδοποιήσεις για τα αξεσουάρ HomeKit.

Δημιουργία αυτοματοποίησης ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στο σπίτι

Αυτοματοποιήστε τα αξεσουάρ και τις σκηνές σας, ώστε να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται όταν εσείς ή ένας κοινόχρηστος χρήστης φτάνει ή φεύγει από το σπίτι σας.

Για να δημιουργήσετε μια αυτοματοποίηση που θα ενεργοποιείται με βάση την τοποθεσία, εσείς και τα άτομα που προσκαλείτε για έλεγχο του σπιτιού σας πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιλογή «Κοινοποίηση τοποθεσίας μου» στην κύρια συσκευή iOS ή iPadOS1 που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του σπιτιού σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Κοινοποίηση τοποθεσίας μου, πατήστε «Από» και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση «Παρούσα συσκευή».

 1. Στην εφαρμογή Οικία, μεταβείτε στην καρτέλα «Αυτοματοποίηση». Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Προσθήκη αυτοματοποίησης».
 2. Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιείται η αυτοματοποίηση κατά την Άφιξη ατόμων ή την Αποχώρηση ατόμων από το σπίτι σας. Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο άτομο που θα ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Πληροφορίες» . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια τοποθεσία2 και μια ώρα για την αυτοματοποίηση.
 3. Επιλέξτε σκηνές και αξεσουάρ για αυτοματοποίηση και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το παρατεταμένα. Σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αξεσουάρ. 
 5. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

1. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Mac για να ενεργοποιήσετε μια αυτοματοποίηση βάσει τοποθεσίας.

2. Αν επιλέξετε μια τοποθεσία εκτός του σπιτιού σας, τότε μόνο εσείς θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτοματοποίηση, ενώ άλλοι χρήστες που έχετε προσκαλέσει να συμμετέχουν στον έλεγχο του σπιτιού σας θα αφαιρεθούν από την αυτοματοποίηση.

Αυτοματοποίηση αξεσουάρ σε συγκεκριμένη ώρα

Δημιουργήστε μια αυτοματοποίηση που θα εκτελείται σε συγκεκριμένη ώρα, σε συγκεκριμένες ημέρες και με βάση τα άτομα που βρίσκονται στο σπίτι. 

 1. Στην εφαρμογή Οικία, μεταβείτε στην καρτέλα «Αυτοματοποίηση». Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Προσθήκη αυτοματοποίησης».
 2. Επιλέξτε «Συμβαίνει μια ώρα της ημέρας» και κατόπιν επιλέξτε μια ώρα και μια ημέρα. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Άτομα», ώστε η αυτοματοποίηση να ενεργοποιείται μια συγκεκριμένη ώρα όταν κάποιος είναι σπίτι. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο». 
 3. Επιλέξτε σκηνές και αξεσουάρ για αυτοματοποίηση και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το παρατεταμένα. Σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αξεσουάρ. 
 5. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Απενεργοποίηση ή διαγραφή αυτοματοποίησης

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας αυτοματοποίησης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac και μεταβείτε στην καρτέλα «Αυτοματοποίηση».
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην αυτοματοποίηση.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση».

Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση» για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα για την απενεργοποίηση των αξεσουάρ σε μια αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια αυτοματοποίηση που ανάβει τα φώτα όταν φτάνετε σπίτι, μπορείτε να ρυθμίσετε τα φώτα να σβήνουν μετά από μία ώρα.

Για να διαγράψετε μια αυτοματοποίηση, πατήστε ή κάντε κλικ στην αυτοματοποίηση, μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος και κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή αυτοματοποίησης». Στη συσκευή iOS ή iPadOS μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα αριστερά πάνω από την αυτοματοποίηση και να πατήσετε «Διαγραφή».

Ημερομηνία δημοσίευσης: