Δημιουργία οικιακών αυτοματοποιήσεων με την εφαρμογή Οικία

Κλείστε αυτόματα όλα τα φώτα όταν φεύγετε, ανοίξτε τα όταν ανιχνεύεται κίνηση ή εκτελέστε μια σκηνή όταν ξεκλειδώνετε την πόρτα της εισόδου σας. Με την εφαρμογή Οικία, μπορείτε να αυτοματοποιείτε τα αξεσουάρ και τις σκηνές σας, ώστε να κάνουν ό,τι θέλετε, όταν το θέλετε.

Η εφαρμογή Οικία διευκολύνει τη δημιουργία προσαρμοσμένων οικιακών αυτοματοποιήσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα αξεσουάρ ή μια σκηνή με βάση την ώρα της ημέρας, την τοποθεσία σας, την ανίχνευση αισθητήρα και άλλα στοιχεία. Απλώς διαμορφώστε ένα HomePod, ένα Apple TV ή ένα iPad ως οικιακό κόμβο και έπειτα μπορείτε να χαλαρώσετε, αφού όλα τα υπόλοιπα γίνονται μόνα τους.*

Δείτε τι θα χρειαστείτε

*Το HomePod και το Apple TV δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Δημιουργία αυτοματοποίησης με βάση την ενέργεια ενός αξεσουάρ

Όταν ένα αξεσουάρ ενεργοποιείται, απενεργοποιείται ή ανιχνεύει κάτι, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε άλλα αξεσουάρ και σκηνές, ώστε να αντιδρούν και να εκτελούν ενέργειες.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Στην εφαρμογή Οικία, πατήστε την καρτέλα «Αυτοματοποίηση» και έπειτα πατήστε «Δημιουργία νέας αυτοματοποίησης» ή Προσθήκη.
 2. Για την έναρξη μιας αυτοματοποίησης όταν ένα αξεσουάρ ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, πατήστε «Κατά τη χρήση αξεσουάρ». Εναλλακτικά, πατήστε «Ένας αισθητήρας ανιχνεύει κάτι».
 3. Επιλέξτε το αξεσουάρ που ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
 4. Επιλέξτε την ενέργεια που θα ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση, όπως η ενεργοποίηση ή το άνοιγμα ενός στοιχείου, και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
 5. Επιλέξτε τα αξεσουάρ και τις σκηνές που αντιδρούν στην ενέργεια και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
 6. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ, πατήστε το παρατεταμένα.
 7. Πατήστε «Τέλος».

Στον Mac

 1. Στην εφαρμογή Οικία, κάντε κλικ  στην επάνω δεξιά γωνία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη αυτοματοποίησης».
 2. Για την έναρξη μιας αυτοματοποίησης όταν ένα αξεσουάρ ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, επιλέξτε «Κατά τη χρήση αξεσουάρ». Εναλλακτικά, επιλέξτε «Ένας αισθητήρας ανιχνεύει κάτι».
 3. Επιλέξτε το αξεσουάρ που ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση και έπειτα κάντε κλικ στο «Επόμενο».
 4. Επιλέξτε την ενέργεια που ενεργοποιεί την αυτοματοποίηση, όπως αν ενεργοποιείται ή ανοίγει και έπειτα κάντε κλικ στο «Επόμενο».
 5. Επιλέξτε τα αξεσουάρ και τις σκηνές που αντιδρούν στην ενέργεια και έπειτα κάντε κλικ στο «Επόμενο».
 6. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ, κάντε διπλό κλικ σε αυτό.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Θέλετε να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν ένα αξεσουάρ ανιχνεύει κάτι; Μάθετε πώς να ρυθμίζετε γνωστοποιήσεις για τα αξεσουάρ HomeKit.

Δημιουργία αυτοματοποίησης ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στο σπίτι

Αυτοματοποιήστε τα αξεσουάρ και τις σκηνές σας, ώστε να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται όταν εσείς ή ένας κοινόχρηστος χρήστης φτάνει ή φεύγει από το σπίτι σας.

Για να δημιουργήσετε μια αυτοματοποίηση που ενεργοποιείται από μια τοποθεσία, εσείς και τα άτομα που προσκαλείτε για έλεγχο του σπιτιού σας πρέπει να ενεργοποιήσουν την «Κοινοποίηση τοποθεσίας μου» στην κύρια συσκευή iOS1 που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του σπιτιού σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Κοινοποίηση τοποθεσίας μου, πατήστε «Από» και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η «Παρούσα συσκευή».

Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS ή στον Mac και ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Πατήστε την καρτέλα «Αυτοματοποίηση» και έπειτα πατήστε Προσθήκη
 2. Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιείται η αυτοματοποίηση με την Άφιξη ατόμων ή την Αποχώρηση ατόμων. Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο άτομο για την έναρξη της αυτοματοποίησης, πατήστε το . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια τοποθεσία2 και μια ώρα για την αυτοματοποίηση.
 3. Επιλέξτε σκηνές και αξεσουάρ για αυτοματοποίηση και πατήστε «Επόμενο».
 4. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ, πατήστε το παρατεταμένα.
 5. Πατήστε «Τέλος».

Στον Mac

 1. Κάντε κλικ στην Προσθήκη στην επάνω δεξιά γωνία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη αυτοματοποίησης».
 2. Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιείται η αυτοματοποίηση με την Άφιξη ατόμων ή την Αποχώρηση ατόμων. Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο άτομο για την έναρξη της αυτοματοποίησης, κάντε κλικ στο . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια τοποθεσία2 και μια ώρα για την αυτοματοποίηση.
 3. Επιλέξτε σκηνές και αξεσουάρ για αυτοματοποίηση και κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ, κάντε διπλό κλικ σε αυτό. 
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».
 1. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Mac, για να ενεργοποιήσετε μια αυτοματοποίηση βάσει τοποθεσίας.
 2. Αν επιλέξετε μια τοποθεσία εκτός του σπιτιού σας, τότε μόνο εσείς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτοματοποίηση, ενώ άλλοι χρήστες που έχετε προσκαλέσει να συμμετέχουν στον έλεγχο του σπιτιού σας θα αφαιρεθούν από την αυτοματοποίηση.

Αυτοματοποίηση αξεσουάρ σε συγκεκριμένη ώρα

Δημιουργήστε μια αυτοματοποίηση που εκτελείται σε συγκεκριμένη ώρα, σε συγκεκριμένες ημέρες και με βάση τα άτομα που βρίσκονται στο σπίτι. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS ή στον Mac σας και ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Στην καρτέλα «Αυτοματοποίηση», πατήστε Προσθήκη
 2. Πατήστε «Συμβαίνει μια ώρα της ημέρας» και έπειτα επιλέξτε μια ώρα και μια ημέρα. Πατήστε «Άτομα», για να εφαρμοστεί η αυτοματοποίηση συγκεκριμένη ώρα, όταν κάποιος είναι σπίτι.
 3. Επιλέξτε σκηνές και αξεσουάρ για αυτοματοποίηση και πατήστε «Επόμενο».
 4. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ, πατήστε το παρατεταμένα.
 5. Πατήστε «Τέλος».

Στον Mac

 1. Κάντε κλικ στην Προσθήκη στην επάνω δεξιά γωνία και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη αυτοματοποίησης».
 2. Επιλέξτε «Συμβαίνει μια ώρα της ημέρας» και έπειτα επιλέξτε μια ώρα και μια ημέρα. Κάντε κλικ στα «Άτομα», για να εφαρμοστεί η αυτοματοποίηση συγκεκριμένη ώρα, όταν κάποιος είναι σπίτι.
 3. Επιλέξτε σκηνές και αξεσουάρ για αυτοματοποίηση και κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Για να προσαρμόσετε ένα αξεσουάρ, κάντε διπλό κλικ σε αυτό. 
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Απενεργοποίηση ή διαγραφή αυτοματοποίησης

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας αυτοματοποίησης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS ή στον Mac σας και μεταβείτε στην καρτέλα «Αυτοματοποίηση».
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην αυτοματοποίηση.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση».

Πατήστε «Απενεργοποίηση», για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα για την απενεργοποίηση των αξεσουάρ σε μια αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια αυτοματοποίηση που ανάβει τα φώτα όταν φτάνετε σπίτι, μπορείτε να κάνετε τα φώτα να σβήνουν μετά από μία ώρα.

Για να διαγράψετε μια αυτοματοποίηση, πατήστε ή κάντε κλικ στην αυτοματοποίηση, μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος και κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή αυτοματοποίησης». Σε συσκευή iOS, μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα αριστερά πάνω από την αυτοματοποίηση και να πατήσετε «Διαγραφή».

Πρόσθετες δυνατότητες με την εφαρμογή Οικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: