Χρήση της εφαρμογής Μέτρηση στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να μετρήσετε το μέγεθος πραγματικών αντικειμένων με την εφαρμογή Μέτρηση και την κάμερα του iPhone, του iPad ή του iPod touch.

Η εφαρμογή Μέτρηση χρησιμοποιεί την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για να μετατρέψει τη συσκευή σας iOS σε συσκευή μέτρησης. Μπορείτε γρήγορα να μετράτε το μέγεθος αντικειμένων, να ανιχνεύετε αυτόματα τις διαστάσεις ορθογώνιων αντικειμένων και να αποθηκεύετε μια φωτογραφία της μέτρησης για μελλοντική χρήση.

   

Πριν ξεκινήσετε

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε iOS 12 σε iPhone SE, iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο, iPad (5ης γενιάς ή νεότερο μοντέλο) ή iPad Pro ή iPod touch (7ης γενιάς). Επίσης βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μέρος με καλό φωτισμό.


χρήση της εφαρμογής Μέτρηση για την πραγματοποίηση μιας μεμονωμένης μέτρησης

Πώς να πραγματοποιήσετε μια μεμονωμένη μέτρηση

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μέτρηση και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη που σας ζητούν να μετακινήσετε τη συσκευή. Αυτό δίνει στη συσκευή σας ένα πλαίσιο αναφοράς για το αντικείμενο που θέλετε να μετρήσετε και την επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται. Συνεχίστε να μετακινείτε τη συσκευή σας μέχρι να εμφανιστεί ένας κύκλος με μια κουκκίδα στο κέντρο. 
 2. Μετακινήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε η κουκκίδα να είναι επάνω από το σημείο έναρξης της μέτρησης και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο συν.
 3. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σας μέχρι η κουκκίδα να είναι επάνω από το σημείο λήξης της μέτρησης και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο συν ξανά.

Αφού πραγματοποιήσετε μια μέτρηση, μπορείτε να προσαρμόσετε το σημείο έναρξης και το σημείο λήξης. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα σημεία και στη συνέχεια σύρετέ το εκεί που θέλετε να το μεταφέρετε. Η μέτρηση αλλάζει καθώς μετακινείτε το σημείο.

Αποθήκευση μέτρησης

Κατά την εμφάνιση της μέτρησης, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό για να τον δείτε σε ίντσες και εκατοστά. Πατήστε «Αντιγραφή» και η τιμή αποστέλλεται στο πρόχειρό σας ώστε να μπορείτε να την αντιγράψετε σε μια άλλη εφαρμογή. Πατήστε «Εκκαθάριση» για να ξεκινήσετε από την αρχή.

Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία που εμφανίζει το αντικείμενο και τη μέτρησή του. Απλώς πατήστε το εικονίδιο λήψης κάμερας και η φωτογραφία εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη για να πραγματοποιήσετε αλλαγές με τη Σήμανση ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την αποθηκεύσετε στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

χρήση της εφαρμογής Μέτρηση για την πραγματοποίηση πολλαπλών μετρήσεων ενός αντικειμένου

Πώς να πραγματοποιήσετε πολλαπλές μετρήσεις

 1. Αφού πραγματοποιήσετε την πρώτη μέτρηση, μετακινήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε να τοποθετηθεί η κουκκίδα επάνω από μια άλλη θέση ή κοντά στο αντικείμενο.
 2. Πατήστε το εικονίδιο συν για να ξεκινήσετε τη δεύτερη μέτρηση και στη συνέχεια μετακινήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε να τοποθετηθεί η κουκκίδα σε κάποιο σημείο κατά μήκος της υπάρχουσας μέτρησης.*
 3. Πατήστε το εικονίδιο συν ξανά και εμφανίζεται η δεύτερη μέτρηση.
 4. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να πραγματοποιήσετε όσες μετρήσεις θέλετε.

Πατήστε το βέλος αναίρεσης για να καταργήσετε την πιο πρόσφατη μέτρηση ή πατήστε «Εκκαθάριση» για να ξεκινήσετε από την αρχή.

* Οι πρόσθετες μετρήσεις πρέπει να ξεκινούν ή να σταματούν σε κάποιο σημείο κατά μήκος μιας υπάρχουσας μέτρησης. Διαφορετικά, όλες οι προηγούμενες μετρήσεις αντικαθίστανται από την τελευταία μέτρηση.

χρήση της εφαρμογής Μέτρηση για τη μέτρηση των διαστάσεων ενός ορθογώνιου

Μέτρηση ορθογώνιου

Αν η συσκευή ανιχνεύσει ότι το αντικείμενο που μετράτε είναι τετράγωνο ή ορθογώνιο, τοποθετεί αυτόματα ένα πλαίσιο μέτρησης γύρω από το αντικείμενο. Πατήστε το εικονίδιο συν και εμφανίζονται οι μετρήσεις για το πλάτος και το μήκος του αντικειμένου. Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή σας και εμφανίζεται το υπολογιζόμενο εμβαδόν του αντικειμένου.

Κατά την εμφάνιση της μέτρησης, μπορείτε να πατήσετε τον αριθμό του υπολογιζόμενου εμβαδού για να δείτε το μήκος της διαγωνίου, καθώς και το εμβαδόν σε τετραγωνικές ίντσες ή τετραγωνικά μέτρα.

Χρήση του αλφαδιού

Η εφαρμογή Μέτρηση διαθέτει επίσης ένα αλφάδι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ευθυγραμμίσετε ένα κατακόρυφο αντικείμενο, όπως μια κορνίζα, ή να ισιώσετε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι.

Πώς να ευθυγραμμίσετε ένα κατακόρυφο αντικείμενο

 1. Πατήστε «Αλφάδι» στην εφαρμογή Μέτρηση.
 2. Τοποθετήστε τη μία από τις άκρες του iPhone ή του iPad στο αντικείμενο που θέλετε να ευθυγραμμίσετε. Το αλφάδι σάς δείχνει πόσες μοίρες αποκλίνει το αντικείμενο από το κέντρο. Προσαρμόστε το αντικείμενο μέχρι η εφαρμογή να δείξει 0 μοίρες και να γίνει πράσινη η ένδειξη.
  χρήση της λειτουργίας αλφαδιού της εφαρμογής Μέτρηση

Πώς να ισιώσετε μια επίπεδη επιφάνεια

 1. Πατήστε «Αλφάδι» στην εφαρμογή Μέτρηση.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σας επίπεδα επάνω στην επιφάνεια. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δύο κύκλους και μοίρες για να σας δείξει πόσο έκκεντρη είναι η επιφάνεια. Όταν η επιφάνεια είναι επίπεδη, ένας μόνο κύκλος εμφανίζει 0 μοίρες και το αλφάδι γίνεται πράσινο.
  χρήση της λειτουργίας αλφαδιού της εφαρμογής Μέτρηση

Μπορείτε επίσης να βαθμονομήσετε το αλφάδι έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ένα σημείο έναρξης της επιλογής σας. Κρατήστε τη συσκευή στη θέση που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε στην οθόνη για να ορίσετε το αλφάδι σε 0 μοίρες. Οποιαδήποτε επόμενη κίνηση της συσκευής δείχνει πόσες μοίρες αποκλίνει από το σημείο έναρξης του αλφαδιού που ορίσατε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: