Πληροφορίες για το Chip ασφαλείας T2 Apple

Το Chip ασφαλείας T2 Apple προσφέρει ένα νέο επίπεδο ενσωμάτωσης και ασφάλειας στο Mac.

Το Chip ασφαλείας T2 Apple είναι το προσαρμοσμένο, δεύτερης γενιάς chip από πυρίτιο της Apple για το Mac. Χάρη στην ανασχεδίαση και την ενσωμάτωση διαφόρων ελεγκτών που υπάρχουν σε άλλους υπολογιστές Mac, όπως ο Ελεγκτής Διαχείρισης Συστήματος, ο επεξεργαστής σήματος εικόνας, ο ελεγκτής ήχου και ο ελεγκτής SSD, το chip T2 παρέχει νέες δυνατότητες στο Mac.

Για παράδειγμα, το chip T2 παρέχει ένα νέο επίπεδο ασφάλειας συμπεριλαμβάνοντας έναν συνεπεξεργαστή Secure Enclave που διασφαλίζει τα δεδομένα του Touch ID και παρέχει το υπόβαθρο για νέες δυνατότητες κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης και ασφαλούς εκκίνησης. Επιπλέον, ο επεξεργαστής σήματος εικόνας του chip T2 συνεργάζεται με την κάμερα FaceTime HD για να εξασφαλίσει ενισχυμένη αντιστοίχιση τόνων, βελτιωμένο έλεγχο έκθεσης, αυτόματη έκθεση βάσει ανίχνευσης προσώπου και αυτόματη ισορροπία λευκού.

Υπολογιστές που διαθέτουν το Chip ασφαλείας T2 Apple

Οι παρακάτω υπολογιστές Mac διαθέτουν το Chip ασφαλείας T2 Apple:

  • iMac Pro
  • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2019
  • Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2018
  • MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα
  • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα

Μπορείτε επίσης να δείτε τις Πληροφορίες συστήματος για να μάθετε αν το Mac σας διαθέτει αυτό το chip:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option επιλέγοντας παράλληλα το μενού Apple () > Πληροφορίες συστήματος.
  2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε «Ελεγκτής» ή «iBridge», ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.
  3. Αν εμφανιστεί η ένδειξη «Apple T2 chip» στα δεξιά, αυτό σημαίνει ότι το Mac σας διαθέτει το Chip ασφαλείας T2 Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: