Χρήση αξεσουάρ USB με iOS 11.4.1 και νεότερες εκδόσεις

Ενδέχεται να χρειάζεται να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας iPhone, iPad ή iPod touch που προστατεύεται με συνθηματικό, ώστε να τη συνδέσετε σε ένα Mac, ένα PC ή ένα αξεσουάρ USB.

Ξεκινώντας από το iOS 11.4.1, εάν χρησιμοποιείτε αξεσουάρ USB με ένα iPhone, iPad ή iPod touch ή εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα Mac ή ένα PC, ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, ώστε να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί το αξεσουάρ. Το αξεσουάρ παραμένει συνδεδεμένο, ακόμη και αν στη συνέχεια η συσκευή κλειδωθεί.

Εάν δεν ξεκλειδώσετε πρώτα τη συσκευή iOS που προστατεύεται με συνθηματικό –ή εάν δεν έχετε ξεκλειδώσει και συνδέσει τη συσκευή σε ένα αξεσουάρ USB εντός της τελευταίας ώρας– η συσκευή iOS δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με το αξεσουάρ ή τον υπολογιστή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα είναι δυνατή η φόρτισή της. Ενδέχεται, επίσης, να σας εμφανιστεί μια ειδοποίηση για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ.

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το αξεσουάρ USB αφού την ξεκλειδώσετε, αποσυνδέστε τη συσκευή από το αξεσουάρ, ξεκλειδώστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το αξεσουάρ.

Το iPhone, το iPad ή το iPod touch φορτίζονται κανονικά, όταν είναι συνδεδεμένα με ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB.

Αποδοχή πρόσβασης σε αξεσουάρ USB

Μπορείτε να επιτρέψετε στη συσκευή σας iOS να έχει πάντα πρόσβαση σε αξεσουάρ USB, για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή υποβοήθησης USB για εισαγωγή συνθηματικού σε ένα κλειδωμένο iPhone. Πολλές συσκευές υποβοήθησης ενεργοποιούν αυτόματα τη ρύθμιση να επιτρέπεται η σύνδεση σε συσκευές USB κατά την πρώτη σύνδεση της συσκευής.

Εάν δεν συνδέετε συχνά αξεσουάρ USB, ίσως να πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν την ρύθμιση μη αυτόματα.

Στις Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Face ID και κωδικός» ή «Touch ID και συνθηματικό» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αξεσουάρ USB», κάτω από την περιοχή «Να επιτρέπεται η πρόσβαση από κλειδωμένη οθόνη».

Όταν η ρύθμιση «Αξεσουάρ USB» είναι απενεργοποιημένη, όπως στην παραπάνω εικόνα, ενδέχεται να πρέπει να ξεκλειδώσετε τη συσκευή iOS, για να συνδέσετε αξεσουάρ USB.

Οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν τη ρύθμιση «Αξεσουάρ USB» σε επιβλεπόμενες συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το Apple Configurator ή τη διαχείριση κινητών συσκευών.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: