Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει «Ο λογαριασμός σας στο App Store και στο iTunes έχει απενεργοποιηθεί»

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για βοήθεια.

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει «Ο λογαριασμός σας στο App Store και στο iTunes έχει απενεργοποιηθεί», μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, μην προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Αντ' αυτού, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για βοήθεια.

Ημερομηνία δημοσίευσης: