Δημιουργία και επεξεργασία τάξεων για τις Εργασίες στο Apple School Manager

Αν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τάξεις με μη αυτόματο τρόπο για τις Εργασίες στο Apple School Manager.

Το Apple School Manager δημιουργεί αυτόματα τάξεις, όταν συνδέεστε στο Σύστημα πληροφοριών μαθητών (SIS) ή ανεβάζετε περιεχόμενο από το SFTP. Αυτές οι τάξεις εμφανίζονται αυτόματα στις Εργασίες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple School Manager, για να επεξεργαστείτε το όνομά τους. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργείτε με μη αυτόματο τρόπο τάξεις οι οποίες δεν βρίσκονται στο SIS ή στο περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, όπως μια απογευματινή λέσχη.

Μάθετε ποιοι ρόλοι μπορούν να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τάξεις

Οι διαχειριστές, οι υπεύθυνοι διαχείρισης ιδρύματος, οι υπεύθυνοι διαχείρισης ατόμων και οι προϊστάμενοι μπορούν να δημιουργούν, να αλλάζουν και να διαγράφουν τάξεις στο Apple School Manager. Οι καθηγητές μπορούν επίσης να διαχειρίζονται τάξεις, αν τα δικαιώματά τους έχουν τροποποιηθεί από διαχειριστή, υπεύθυνο διαχείρισης ιδρύματος ή υπεύθυνο διαχείρισης ατόμων. Μάθετε πώς να αλλάζετε τα δικαιώματα ενός ρόλου.

Δημιουργία τάξης με μη αυτόματο τρόπο

  1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τάξεις» που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης τάξης.
    Οθόνη προσθήκης τάξης
  4. Στο πεδίο «Όνομα τάξης», εισαγάγετε ένα όνομα για την τάξη. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στις Εργασίες για τους καθηγητές και τους μαθητές.
  5. Μπορείτε προαιρετικά να εισαγάγετε όνομα μαθήματος, αναγνωριστικό και αριθμό τάξης.
  6. Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, προσθέστε καθηγητές και μαθητές.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Επεξεργασία τάξεων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τάξεις που δημιουργήσατε εσείς ή άλλα άτομα με μη αυτόματο τρόπο στην τοποθεσία σας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα τάξης που εμφανίζεται στις Εργασίες για τάξεις που δημιουργούνται αυτόματα από το SIS ή από το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP. Από προεπιλογή, το όνομα της τάξης αντιγράφεται από τα πεδία «Όνομα μαθήματος» και «Αριθμός τάξης», τα οποία έχουν οριστεί στο SIS ή το SFTP. 

Διαγραφή τάξεων

Αν μια τάξη που χρησιμοποιείται για τις Εργασίες διαγραφεί από το SIS ή το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο SFTP, θα μετατραπεί σε τάξη που δημιουργήθηκε με μη αυτόματο τρόπο στο Apple School Manager. Έτσι, οι καθηγητές μπορούν να διατηρήσουν ή να επαναχρησιμοποιήσουν το υπάρχον υλικό σε νέες τάξεις.

Αν διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο μια τάξη από το Apple School Manager η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μέσω των Εργασιών, θα διαγραφεί όλο τα υλικό και τα δεδομένα.

Η εφαρμογή Εργασίες (Schoolwork) ονομάζεται «Classwork» στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Published Date: