Από κοινού χειρισμός του σπιτιού σας

Προσκαλέστε άτομα για χειρισμό του σπιτιού σας, επεξεργαστείτε δικαιώματα για αυτά και επιτρέψτε τους να χειρίζονται το σπίτι σας από οπουδήποτε. Όλα αυτά με την εφαρμογή Οικία.

Πριν ξεκινήσετε

Για να προσκαλέσετε άλλους να χειρίζονται τα αξεσουάρ HomeKit:

*Το HomePod και το Apple TV δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Πρόσκληση ατόμου για χειρισμό του σπιτιού σας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τη συσκευή σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις οικίας στην επάνω αριστερή γωνία. Αν έχετε διαμορφώσει πολλά σπίτια στην εφαρμογή Οικία, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και έπειτα πατήστε το σπίτι στο οποίο θέλετε να προσκαλέσετε κάποιο άτομο.
 2. Κάτω από τα «Άτομα», πατήστε «Πρόσκληση».
 3. Πληκτρολογήστε το Apple ID που χρησιμοποιεί το άτομο στο iCloud.
 4. Πατήστε ξανά «Πρόσκληση».

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Αν έχετε διαμορφώσει πολλά σπίτια στην εφαρμογή Οικία, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα κάντε κλικ στο σπίτι στο οποίο θέλετε να προσκαλέσετε κάποιο άτομο.
 3. Κάτω από τα «Άτομα», κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση».
 4. Πληκτρολογήστε το Apple ID που χρησιμοποιεί το άτομο στο iCloud.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή πρόσκλησης».

Αποδοχή πρόσκλησης για έλεγχο οικίας

Όταν κάποιος σας προσκαλεί για χειρισμό του σπιτιού του, λαμβάνετε μια γνωστοποίηση στην εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS ή στον Mac σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποδεχτείτε την πρόσκληση.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και πατήστε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις οικίας».
 2. Πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας».
 3. Πατήστε «Αποδοχή» και μετά «Τέλος».

Αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις οικίας» και έπειτα πατήστε το όνομα του σπιτιού, για να μπορείτε να το χειρίζεστε.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και κάντε κλικ στο εικονίδιο Οικία στη γραμμή εργαλείων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «1 πρόσκληση».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» και έπειτα στο κουμπί «Τέλος».

Αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Οικία στη γραμμή εργαλείων και έπειτα κάντε κλικ στο όνομα του σπιτιού, για να μπορείτε να το χειρίζεστε.

Δυνατότητα πρόσβασης εξ αποστάσεως και επεξεργασίας δικαιωμάτων για τους χρήστες

Αν διαμορφώσετε έναν οικιακό κόμβο, μπορείτε να διαχειρίζεστε την απομακρυσμένη πρόσβαση και να επεξεργάζεστε τα δικαιώματα που εκχωρείτε στα άτομα που προσκαλείτε για χειρισμό του σπιτιού σας. Αν δεν έχετε διαμορφώσει έναν οικιακό κόμβο, τα άτομα αυτά μπορούν να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας, είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και βρίσκονται εντός της εμβέλειας των αξεσουάρ HomeKit.

Για τη διαχείριση της απομακρυσμένης πρόσβασης και την αλλαγή των δικαιωμάτων ενός χρήστη, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS ή στον Mac σας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις οικίας. Αν έχετε πολλές οικίες, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και στη συνέχεια πατήστε μία από αυτές.
 2. Κάτω από τα «Άτομα», πατήστε το άτομο για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα και στη συνέχεια επιλέξτε τα εξής:
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας από όπου κι αν βρίσκονται. Απενεργοποιήστε την, για να επιτρέπετε στους χρήστες να ελέγχουν τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας.
  • Να επιτρέπεται η επεξεργασία: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να προσθέτουν και να αφαιρούν αξεσουάρ, σκηνές και άλλους χρήστες.
 3. Πατήστε «Πίσω» και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».

Σε Mac

 1. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Αν έχετε πολλές οικίες, κάντε κλικ στις «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα επιλέξτε μία από αυτές.
 2. Κάτω από τα «Άτομα», κάντε κλικ στο άτομο για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα εξής:
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας από όπου κι αν βρίσκονται. Απενεργοποιήστε την, για να επιτρέπετε στους χρήστες να ελέγχουν τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας.
  • Να επιτρέπεται η επεξεργασία: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να προσθέτουν και να αφαιρούν αξεσουάρ, σκηνές και άλλους χρήστες.
 3. Κάντε κλικ στο «Πίσω» και έπειτα στο «Τέλος».

Αφαίρεση ατόμου ή αποχώρηση από οικία

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του σπιτιού σας με κάποιο άτομο:

 • Στο iPhone, iPad ή iPod touch: Πατήστε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις οικίας». Αν έχετε πολλές οικίες, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και στη συνέχεια πατήστε μία από αυτές. Κάτω από τα «Άτομα», πατήστε τον χρήστη και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση ατόμου».
 • Σε Mac: Μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Αν έχετε πολλές οικίες, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα επιλέξτε μία από αυτές. Κάτω από τα «Άτομα», κάντε στον χρήστη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην «Αφαίρεση ατόμου».

Για να αναχωρήσετε από ένα σπίτι στο οποίο προσκληθήκατε για κοινή χρήση:

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch: Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις οικίας, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας», πατήστε το σπίτι από το οποίο θέλετε να αναχωρήσετε και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αναχώρηση από οικία».
 • Σε Mac: Μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας και έπειτα κάντε κλικ στις «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία. Κάντε κλικ στο σπίτι από το οποίο θέλετε να αναχωρήσετε και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αναχώρηση από οικία».

Published Date: