Από κοινού έλεγχος του σπιτιού σας

Προσκαλέστε άτομα για έλεγχο του σπιτιού σας, επεξεργαστείτε δικαιώματα για αυτά και επιτρέψτε τους να ελέγχουν το σπίτι σας από οπουδήποτε. Όλα αυτά με την εφαρμογή Οικία.

Πριν ξεκινήσετε

Για να προσκαλέσετε άλλους να ελέγχουν τα αξεσουάρ HomeKit:

*Το HomePod και το Apple TV δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Πρόσκληση ατόμου για έλεγχο του σπιτιού σας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τη συσκευή σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και πατήστε το  στην επάνω αριστερή γωνία. Αν έχετε διαμορφώσει πολλά σπίτια στην εφαρμογή Οικία, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και έπειτα πατήστε το σπίτι στο οποίο θέλετε να προσκαλέσετε κάποιο άτομο.
 2. Κάτω από τα «Άτομα», πατήστε «Πρόσκληση».
 3. Πληκτρολογήστε το Apple ID που χρησιμοποιεί το άτομο στο iCloud.
 4. Πατήστε ξανά «Πρόσκληση».

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Αν έχετε διαμορφώσει πολλά σπίτια στην εφαρμογή Οικία, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα κάντε κλικ στο σπίτι στο οποίο θέλετε να προσκαλέσετε κάποιο άτομο.
 3. Κάτω από τα «Άτομα», κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση».
 4. Πληκτρολογήστε το Apple ID που χρησιμοποιεί το άτομο στο iCloud.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσκληση».

Αποδοχή πρόσκλησης για έλεγχο οικίας

Όταν κάποιος σας προσκαλεί για έλεγχο του σπιτιού του, λαμβάνετε μια γνωστοποίηση στην εφαρμογή Οικία σε συσκευή iOS ή σε Mac. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αποδεχτείτε την πρόσκληση.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και πατήστε .
 2. Πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας».
 3. Πατήστε «Αποδοχή» και μετά «Τέλος».

Αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση, πατήστε  και έπειτα πατήστε το όνομα του σπιτιού για να μπορείτε να το ελέγχετε.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και κάντε κλικ στο εικονίδιο Οικία στη γραμμή εργαλείων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «1 πρόσκληση».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» και έπειτα στο κουμπί «Τέλος».

Αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Οικία στη γραμμή εργαλείων και έπειτα κάντε κλικ στο όνομα του σπιτιού, για να μπορείτε να το ελέγχετε.

Δυνατότητα πρόσβασης εξ αποστάσεως και επεξεργασίας δικαιωμάτων για τους χρήστες

Αν διαμορφώσετε έναν οικιακό κόμβο, μπορείτε να διαχειρίζεστε την απομακρυσμένη πρόσβαση και να επεξεργάζεστε τα δικαιώματα που εκχωρείτε στα άτομα που προσκαλείτε για έλεγχο του σπιτιού σας. Αν δεν έχετε διαμορφώσει έναν οικιακό κόμβο, τα άτομα αυτά μπορούν να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας, είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και βρίσκονται εντός της εμβέλειας των αξεσουάρ HomeKit.

Για τη διαχείριση της απομακρυσμένης πρόσβασης και την αλλαγή των δικαιωμάτων ενός χρήστη, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία σε συσκευή iOS ή σε Mac και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Πατήστε . Αν έχετε πολλές οικίες, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και στη συνέχεια πατήστε μία από αυτές.
 2. Κάτω από τα «Άτομα», πατήστε το άτομο για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα και στη συνέχεια επιλέξτε τα εξής:
  • Έλεγχος αξεσουάρ εξ αποστάσεως: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να ελέγχουν τα αξεσουάρ σας από όπου κι αν βρίσκονται. Απενεργοποιήστε τη, για να επιτρέπετε στους χρήστες να ελέγχουν τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας.
  • Προσθήκη και επεξεργασία αξεσουάρ: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να προσθέτουν και να αφαιρούν αξεσουάρ, σκηνές και αυτοματισμούς, καθώς και άλλους χρήστες.*
 3. Πατήστε «Πίσω» και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».

Σε Mac

 1. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Αν έχετε πολλές οικίες, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα επιλέξτε μία από αυτές.
 2. Κάτω από τα «Άτομα», κάντε κλικ στο άτομο για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα εξής:
  • Έλεγχος αξεσουάρ εξ αποστάσεως: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να ελέγχουν τα αξεσουάρ σας από όπου κι αν βρίσκονται. Απενεργοποιήστε τη, για να επιτρέπετε στους χρήστες να ελέγχουν τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας.
  • Προσθήκη και επεξεργασία αξεσουάρ: Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, για να επιτρέπετε στους χρήστες να προσθέτουν και να αφαιρούν αξεσουάρ, σκηνές και αυτοματισμούς, καθώς και άλλους χρήστες.*
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πίσω» και έπειτα στην επιλογή «Τέλος».

*Οι κοινόχρηστοι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν το HomePod, το Apple TV ή οποιαδήποτε ηχεία ή Smart TV συμβατά με το AirPlay 2 στην εφαρμογή Οικία. Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις συσκευές μόνο αν είστε ο ιδιοκτήτης της οικίας στην εφαρμογή Οικία.

Αφαίρεση ατόμου ή αποχώρηση από οικία

Για να διακόψετε την κοινή χρήση του σπιτιού σας με κάποιο άτομο:

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch: Πατήστε . Αν έχετε καταχωρίσει πολλά σπίτια, πατήστε την επιλογή «Ρυθμίσεις οικίας» και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από αυτά. Κάτω από τα «Άτομα», πατήστε τον χρήστη και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση ατόμου».
 • Σε Mac: Μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας. Αν έχετε πολλές οικίες, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα κάντε κλικ σε μία από αυτές. Κάτω από τα «Άτομα», κάντε στον χρήστη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην «Αφαίρεση ατόμου».

Για να αναχωρήσετε από ένα σπίτι στο οποίο προσκληθήκατε για κοινή χρήση:

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch: Πατήστε , πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας», πατήστε το σπίτι από το οποίο θέλετε να αναχωρήσετε και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αναχώρηση από οικία».
 • Σε Mac: Μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία > Επεξεργασία οικίας και έπειτα κάντε κλικ στις «Οικίες» στην επάνω αριστερή γωνία. Κάντε κλικ στο σπίτι από το οποίο θέλετε να αναχωρήσετε και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή «Αναχώρηση από οικία».

Εάν καταργήσετε ένα άτομο από την εφαρμογή Οικία, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι σε θέση να ελέγχει αξεσουάρ εάν είχε αυτά τα δικαιώματα σε μια ξεχωριστή εφαρμογή για αυτά τα αξεσουάρ. Για να καταργήσετε αυτά τα δικαιώματα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή του αξεσουάρ, ελέγξτε το εγχειρίδιό του ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες δυνατότητες με την εφαρμογή Οικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: