Προσθήκη χρημάτων στο Apple ID

Με τον τρόπο πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει, μπορείτε να προσθέτετε χρήματα στο Apple ID που χρησιμοποιείτε για αγορές στα iTunes και App Store, καθώς και για αγορές χώρου αποθήκευσης iCloud.

Για να μπορείτε να προσθέτετε χρήματα στο Apple ID σας, πρέπει να έχετε αποθηκεύσει έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής. Μάθετε για τους τρόπους πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιείτε με το Apple ID.

Η δυνατότητα προσθήκης χρημάτων στο Apple ID δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Μάθετε αν η δυνατότητα προσθήκης χρημάτων είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας, καθώς και ποιοι τρόποι πληρωμής είναι διαθέσιμοι για την προσθήκη χρημάτων.

Ένα iPhone X που εμφανίζει την οθόνη «Προσθήκη χρημάτων στο Apple ID». .

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iTunes και App Store.
 2. Πατήστε το Apple ID σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Προβολή Apple ID». Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το Apple ID σας. Μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα Apple ID, αν δεν έχετε ήδη ένα.
 3. Πατήστε «Προσθήκη χρημάτων στο Apple ID».1
 4. Πατήστε το ποσό που θέλετε να προσθέσετε ή πατήστε «Άλλο» για να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο ποσό.
 5. Πατήστε «Επόμενο» και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Μερικοί τρόποι πληρωμής ενδέχεται να σας ζητήσουν να επαληθεύσετε την αγορά σας με ένα μήνυμα κειμένου ή με μια άλλη μέθοδο.

Αφού εξουσιοδοτήσετε την πληρωμή, τα χρήματα πιστώνονται στο Apple ID σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστωτικό υπόλοιπο για αγορές στα iTunes και App Store ή για να αγοράσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης iCloud.


Σε Mac ή PC

 1. Ανοίξτε το iTunes. Αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε με το Apple ID σας. Μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα Apple ID, αν δεν έχετε ήδη ένα.
 2. Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή ή του παραθύρου iTunes, επιλέξτε Λογαριασμός > Προβολή του λογαριασμού μου.
  Παράθυρο του iTunes με το μενού «Λογαριασμός» ανοιχτό στο προσκήνιο. Είναι επιλεγμένη η επιλογή «Προβολή του λογαριασμού μου». Το iTunes Store είναι ανοιχτό στο παρασκήνιο.
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή λογαριασμού».
 4. Στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού», μετακινηθείτε με κύλιση στην ενότητα «Λογαριασμός Apple ID» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη χρημάτων στο Apple ID».1
 5. Κάντε κλικ στο ποσό που θέλετε να προσθέσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Άλλο» για να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο ποσό.
   Ένα παράθυρο του iTunes Store ανοιχτό στην οθόνη «Προσθήκη χρημάτων στο Apple ID».
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο» και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Μερικοί τρόποι πληρωμής ενδέχεται να σας ζητήσουν να επαληθεύσετε την αγορά σας με ένα μήνυμα κειμένου ή με μια άλλη μέθοδο.

Αφού εξουσιοδοτήσετε την πληρωμή, τα χρήματα πιστώνονται στο Apple ID σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστωτικό υπόλοιπο για αγορές στα iTunes και App Store ή για να αγοράσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης iCloud.


Μάθετε περισσότερα

 

1. Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, η δυνατότητα «Προσθήκη χρημάτων στο Apple ID» ενδέχεται να έχει διαφορετική ονομασία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: