Προβολή ιατρικών εγγραφών στο iPhone ή το iPod touch (beta)

Στο iOS 11.3 και την εφαρμογή Υγεία, μια νέα λειτουργία beta σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε όλες τις ιατρικές σας εγγραφές, όπως τα φάρμακα, τα εμβόλια, τα αποτελέσματα εξετάσεων και πολλά άλλα, συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. 

Προσθήκη των ιατρικών εγγραφών σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα». 
 2. Πατήστε Ιατρικές εγγραφές > Έναρξη. Για να προσθέσετε ακόμη έναν πάροχο, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Λογαριασμοί» και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη λογαριασμού».
 3. Αναζητήστε το νοσοκομείο ή το δίκτυο υγειονομικής περίθαλψής σας και πατήστε το.
 4. Ορίστε μια επιλογή κάτω από το στοιχείο «Διαθέσιμο για σύνδεση». 
 5. Συνδεθείτε στον ιστότοπο ή την εφαρμογή του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής σας. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το συνθηματικό σας.
 6. Περιμένετε μέχρι να ενημερωθούν οι εγγραφές. Ενδέχεται να χρειαστεί ένα λεπτό μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες σας. 
 7. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε υποστηριζόμενο πάροχο.

Αφού προσθέσετε έναν οργανισμό, η εφαρμογή Υγεία θα ενημερώνει αυτόματα τις ιατρικές εγγραφές σας ανά διαστήματα. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με τις ιατρικές εγγραφές σας, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.  

Προβολή των ιατρικών εγγραφών σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα».
 2. Πατήστε «Ιατρικές εγγραφές».
 3. Πατήστε την κατηγορία που θέλετε να προβάλετε.
 4. Πατήστε ένα στοιχείο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Αφαίρεση ιατρικής εγγραφής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν πατήστε την καρτέλα «Ιατρικά δεδομένα».
 2. Πατήστε «Ιατρικές εγγραφές».
 3. Στην ενότητα «Λογαριασμοί», πατήστε τον πάροχο που θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Πατήστε ξανά τον πάροχό σας και κατόπιν πατήστε «Αφαίρεση λογαριασμού».
 5. Πατήστε «Αφαίρεση λογαριασμού και διαγραφή δεδομένων» για επιβεβαίωση.

Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν ο λογαριασμός και τα δεδομένα σας και από τις υπόλοιπες συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: