Προβολή ιατρικών εγγραφών στο iPhone ή το iPod touch

Με την εφαρμογή Υγεία, μπορείτε να δείτε όλες τις ιατρικές σας εγγραφές, όπως τα φάρμακα, τα εμβόλια, τα αποτελέσματα εξετάσεων και πολλά άλλα, συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. 

Προσθήκη των ιατρικών εγγραφών σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη». 
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την επιλογή «Λογαριασμοί», πατήστε «Ιατρικές εγγραφές» και κατόπιν πατήστε «Έναρξη». Για να προσθέσετε ακόμη έναν πάροχο, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Λογαριασμοί» και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη λογαριασμού».
 4. Αναζητήστε το νοσοκομείο ή το δίκτυο υγειονομικής περίθαλψής σας και πατήστε το.
 5. Ορίστε μια επιλογή κάτω από το στοιχείο «Διαθέσιμο για σύνδεση». 
 6. Συνδεθείτε στον ιστότοπο ή την εφαρμογή του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής σας. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το συνθηματικό σας.
 7. Περιμένετε μέχρι να ενημερωθούν οι εγγραφές. Ενδέχεται να χρειαστεί ένα λεπτό μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες σας. 
 8. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε υποστηριζόμενο πάροχο.

Αφού προσθέσετε έναν οργανισμό, η εφαρμογή Υγεία θα ενημερώνει αυτόματα τις ιατρικές εγγραφές σας ανά διαστήματα. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με τις ιατρικές εγγραφές σας, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας. 

 

Προβολή των ιατρικών εγγραφών σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση».
 2. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικές εγγραφές», πατήστε μια κατηγορία.
 3. Πατήστε ένα στοιχείο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Αφαίρεση ιατρικής εγγραφής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Σύνοψη». 
 2. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Κάτω από την επιλογή «Λογαριασμοί», πατήστε «Ιατρικές εγγραφές».
 4. Πατήστε τον πάροχο που θέλετε να καταργήσετε.
 5. Πατήστε «Αφαίρεση λογαριασμού».
 6. Πατήστε «Αφαίρεση λογαριασμού και διαγραφή δεδομένων» για επιβεβαίωση.

Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν ο λογαριασμός και τα δεδομένα σας και από τις υπόλοιπες συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID. 

Οι ιατρικές εγγραφές είναι διαθέσιμες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: