Χρήση αραβικών και εβραϊκών διπλής κατεύθυνσης στο Pages, το Numbers και το Keynote

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα με κείμενο κατεύθυνσης από δεξιά προς τα αριστερά.

Όταν χρησιμοποιείτε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης, η προεπιλεγμένη κατεύθυνση γραφής για κείμενο, πλαίσια κειμένου και πίνακες είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Όταν εισαγάγετε κείμενο για πρώτη φορά σε ένα έγγραφο, η γλώσσα του πληκτρολογίου σας καθορίζει την κατεύθυνση γραφής. 


Προσθήκη πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γλώσσες διπλής κατεύθυνσης, όπως τα αραβικά και τα εβραϊκά, στο Pages, το Numbers και το Keynote. Για να χρησιμοποιήσετε γλώσσες διπλής κατεύθυνσης, αλλάξτε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου.

Σε Mac:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πηγές εισόδου».
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης 
 4. Επιλέξτε γλώσσα και πληκτρολόγιο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη».

Σε iPhone, iPad ή iPod touch: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Γενικά».
 3. Πατήστε «Πληκτρολόγιο».
 4. Πατήστε «Πληκτρολόγια».
 5. Πατήστε «Προσθήκη νέου πληκτρολογίου» και κατόπιν επιλέξτε τη γλώσσα σας.


Προσθήκη προτιμώμενης γλώσσας

Αν η γλώσσα σας δεν εμφανίζεται στη λίστα προτιμώμενων γλωσσών, μπορείτε να την προσθέσετε σε κάθε συσκευή σας.

Σε Mac:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γλώσσα και περιοχή».
 2. Στην περιοχή «Προτιμώμενες γλώσσες», κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης 
 3. Επιλέξτε γλώσσα και πληκτρολόγιο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη».

Σε iPhone, iPad ή iPod touch: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Γενικά».
 3. Πατήστε «Γλώσσα και περιοχή».
 4. Πατήστε τις άλλες γλώσσες και επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Για να επιβεβαιώσετε ότι αλλάξατε τις ρυθμίσεις γλώσσας, βεβαιωθείτε ότι οι προτιμώμενες γλώσσες που αναφέρονται στην περιοχή «Γλώσσα και περιοχή» είναι σωστές.


Δημιουργία εγγράφου

Αφού προσθέσετε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης, επιλέξτε ένα πρότυπο για τη δημιουργία του εγγράφου σας. 

 • Σε Mac, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία και έπειτα επιλέξτε ένα πρότυπο. Επιλέξτε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή».
 • Σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί νέου εγγράφου , επιλέξτε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης στη γραμμή εργαλείων και πατήστε ένα πρότυπο.
 • Στο διαδίκτυο από το iCloud.com, κάντε κλικ στο κουμπί νέου εγγράφου , επιλέξτε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης, επιλέξτε ένα πρότυπο και κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή».

Καθορισμός γλώσσας σε ένα υπάρχον έγγραφο

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο, θα χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με τη συσκευή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στον Mac και να αλλάξετε τη γλώσσα σε iPhone, iPad ή iPod touch

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σε ένα υπάρχον έγγραφο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τη συσκευή σας.

Σε Mac:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Προηγμένα > Γλώσσα και περιοχή.
 2. Επιλέξτε γλώσσα.
 3. Κάντε κλικ στο «OK».

Σε iPhone ή iPad:

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και έπειτα πατήστε «Γλώσσα και περιοχή».
 2. Πατήστε «Γλώσσα» και επιλέξτε μια γλώσσα.
 3. Πατήστε «Περιοχή» και επιλέξτε μια περιοχή.
 4. Πατήστε «Τέλος».


Εργασία με κείμενο και πίνακες διπλής κατεύθυνσης

Μπορείτε να έχετε κείμενο κατεύθυνσης από δεξιά προς τα αριστερά και αριστερά προς τα δεξιά στο ίδιο έγγραφο. Μάθετε πώς να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ενός πίνακα, να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής και πολλά άλλα.

Αλλαγή κατεύθυνσης γραφής

 • Σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Δεξιά προς αριστερά» κουμπί «Δεξιά προς αριστερά».
 • Σε Mac, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , επιλέξτε την καρτέλα «Κείμενο» και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Δεξιά προς αριστερά» κουμπί «Δεξιά προς αριστερά».
 • Στο διαδίκτυο από το iCloud.com, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» κουμπί «Μορφή», επιλέξτε την καρτέλα «Κείμενο» και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Δεξιά προς αριστερά» κουμπί «Δεξιά προς αριστερά».

Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα

 • Σε iPhone ή iPad, κάντε κλικ σε έναν πίνακα, πατήστε το κουμπί «Μορφή» , επιλέξτε την καρτέλα «Κείμενο» και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε Reverse Table Direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα).
 • Σε Mac, κάντε κλικ σε έναν πίνακα, πατήστε το κουμπί «Μορφή»  , επιλέξτε την καρτέλα «Κείμενο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κουμπιά Reverse Table Direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα) Reverse table direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα) ή Reverse table direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα).
 • Στο διαδίκτυο από το iCloud.com, κάντε κλικ σε έναν πίνακα, πατήστε το κουμπί «Μορφή» το κουμπί «Μορφή», επιλέξτε την καρτέλα «Κείμενο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κουμπιά Reverse Table Direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα) Reverse table direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα) ή Reverse table direction (Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα).

Αντιστροφή κατεύθυνσης φύλλου

Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση όλων των πινάκων σε ένα φύλλο σε ένα έγγραφο Numbers:

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα φύλλο.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αντιστροφή κατεύθυνσης φύλλου».

Χρήση αντικριστών σελίδων

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα έγγραφο Pages σε άνοιγμα δύο σελίδων και οι σελίδες σας θα εμφανίζονται από δεξιά προς τα αριστερά όταν ορίζετε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης.

Για να χρησιμοποιήσετε αντικριστές σελίδες σε ένα νέο έγγραφο, επιλέξτε ένα πρότυπο βιβλίου από τον επιλογέα προτύπων. Για να χρησιμοποιήσετε αντικριστές σελίδες σε ένα υπάρχον έγγραφο, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας:

 • Σε Mac, κάντε κλικ στα κουμπιά «Επιλογές εγγράφου» στην επάνω δεξιά γωνία και κατόπιν επιλέξτε «Αντικριστές σελίδες».
 • Σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε τη «Διαμόρφωση εγγράφου» και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα κάτω και ενεργοποιήστε την επιλογή Facing Pages (Αντικριστές σελίδες).


Εργασία με κείμενο διπλής κατεύθυνσης σε γραφήματα

Όταν ορίζετε μια γλώσσα διπλής κατεύθυνσης, η κατεύθυνση του κειμένου, των μορφοποιημένων αριθμών, των ημερομηνιών και των ετικετών εμφανίζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: