Χρήση αμφίδρομων αραβικών και εβραϊκών στο Pages, το Numbers και το Keynote

Μάθετε πώς να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα με κείμενο κατεύθυνσης από δεξιά προς τα αριστερά.

 

Όταν χρησιμοποιείτε μια αμφίδρομη γλώσσα, η προεπιλεγμένη κατεύθυνση γραφής για κείμενο, πλαίσια κειμένου και πίνακες είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Όταν εισαγάγετε κείμενο για πρώτη φορά σε ένα έγγραφο, η γλώσσα του πληκτρολογίου σας καθορίζει την κατεύθυνση γραφής. 

Έλεγχος επιλεγμένης γλώσσας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμφίδρομες γλώσσες, όπως τα αραβικά και τα εβραϊκά, στο Pages, το Numbers και το Keynote. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια γλώσσα στις πηγές εισόδου στον Mac σας, να προσθέσετε ένα πληκτρολόγιο σε iPhone, iPad ή iPod touch και να αλλάξετε τη γλώσσα στο iCloud.com.

Δημιουργία εγγράφου

Αφού προσθέσετε μια αμφίδρομη γλώσσα, επιλέξτε ένα πρότυπο για τη δημιουργία του εγγράφου σας. 

 • Στον Mac σας: Επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία και έπειτα επιλέξτε ένα πρότυπο. Επιλέξτε μια αμφίδρομη γλώσσα στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή».
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch: Πατήστε +, επιλέξτε μια αμφίδρομη γλώσσα στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε ένα πρότυπο.
 • Στο iCloud.com: Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης, επιλέξτε μια αμφίδρομη γλώσσα στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε ένα πρότυπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή».

Καθορισμός γλώσσας σε ένα υπάρχον έγγραφο

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο, θα χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με τη συσκευή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στον Mac και να αλλάξετε τη γλώσσα σε iPhone, iPad ή iPod touch

Για να αλλάξετε τη γλώσσα σε ένα υπάρχον έγγραφο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τη συσκευή σας.

Στον Mac:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Προηγμένα > Γλώσσα και περιοχή.
 2. Επιλέξτε μια γλώσσα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «OK».

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Πατήστε το κουμπί περισσότερων επιλογών και έπειτα πατήστε «Γλώσσα και περιοχή».
 2. Πατήστε «Γλώσσα» και επιλέξτε μια γλώσσα.
 3. Πατήστε «Περιοχή» και επιλέξτε μια περιοχή.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Εργασία με αμφίδρομο κείμενο και πίνακες

Μπορείτε να έχετε κείμενο κατεύθυνσης από δεξιά προς τα αριστερά και αριστερά προς τα δεξιά στο ίδιο έγγραφο. Μάθετε πώς να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ενός πίνακα, να αλλάξετε την κατεύθυνση γραφής και πολλά άλλα.

Αλλαγή κατεύθυνσης γραφής

Στον Mac σας ή στο iCloud.com, κάντε κλικ στο κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, στο κουμπί «Δεξιά προς αριστερά»

Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, το κουμπί «Δεξιά προς αριστερά».

Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα

Στον Mac σας ή στο iCloud.com, κάντε κλικ σε έναν πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα ή Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε έναν πίνακα, πατήστε το κουμπί της μορφοποίησης και έπειτα πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αντιστροφή κατεύθυνσης πίνακα».

Αντιστροφή κατεύθυνσης φύλλου

Για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση όλων των πινάκων σε ένα φύλλο σε ένα έγγραφο Numbers:

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα φύλλο.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αντιστροφή κατεύθυνσης φύλλου».

Χρήση αντικριστών σελίδων

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα έγγραφο Pages σε άνοιγμα δύο σελίδων και οι σελίδες σας θα εμφανίζονται από δεξιά προς τα αριστερά όταν ορίζετε μια αμφίδρομη γλώσσα.

Για να χρησιμοποιήσετε αντικριστές σελίδες σε ένα νέο έγγραφο, επιλέξτε ένα πρότυπο βιβλίου από τον επιλογέα προτύπων. Για να χρησιμοποιήσετε αντικριστές σελίδες σε ένα υπάρχον έγγραφο, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας:

 • Στον Mac σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εγγράφου στην επάνω δεξιά γωνία και έπειτα επιλέξτε «Αντικριστές σελίδες».
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί περισσότερων επιλογών, πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου» , πατήστε το κουμπί επιθεωρητή εγγράφων και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ενεργοποιήστε τις «Αντικριστές σελίδες».

Εργασία με αμφίδρομο κείμενο σε γραφήματα

Όταν ορίζετε μια αμφίδρομη γλώσσα, η κατεύθυνση του κειμένου, των μορφοποιημένων αριθμών, των ημερομηνιών και των ετικετών εμφανίζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Γράφημα με κείμενο κατεύθυνσης από δεξιά προς τα αριστερά

Published Date: