Πληροφορίες για τα ημερολόγια εορτών στο iOS κα το macOS

Μάθετε πώς να εμφανίζετε ημερολόγια εορτών στην εφαρμογή Ημερολόγιο στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac.

Η εφαρμογή Ημερολόγιο στη συσκευή iOS και τον Mac διαθέτει ένα ενσωματωμένο ημερολόγιο εορτών το οποίο προσαρμόζεται με βάση τις πιο αναγνωρισμένες αργίες/εορτές στη χώρα ή την περιοχή σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επίσημες αργίες του κράτους, οι θρησκευτικές εορτές και άλλες παραδοσιακές αργίες.


Εμφάνιση του ημερολογίου εορτών

Στη συσκευή iOS μεταβείτε στην εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε «Ημερολόγια». Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή «Άλλο» και πατήστε το  ή το , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ημερολόγιο εορτών. Το όνομα του ημερολογίου εορτών υποδεικνύει τη χώρα ή την περιοχή για την οποία θα εμφανίζονται οι αργίες/εορτές. Ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε το ημερολόγιό σας μετά την πραγματοποίηση αλλαγών, για να δείτε τις αλλαγές. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε «Εισερχόμενα». Κατόπιν, σαρώστε αργά προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης.

Στον Mac, μεταβείτε στο Ημερολόγιο > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση ημερολογίου γιορτών» για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Αν το ημερολόγιο εορτών είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν το βλέπετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Ημερολόγια» στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής Ημερολόγιο. Βεβαιωθείτε ότι το ημερολόγιο εορτών κάτω από την ενότητα «Άλλο» είναι επιλεγμένο. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην εφαρμογή Ημερολόγιο, να κάνετε κλικ στα «Ημερολόγια» και κατόπιν να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή «Αργίες ΗΠΑ». Ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε το ημερολόγιό σας μετά την πραγματοποίηση αλλαγών, για να δείτε τις αλλαγές. Μεταβείτε στο Ημερολόγιο > Προβολή > Ανανέωση ημερολογίων.

Αν εμφανίζονται πολλά ημερολόγια εορτών, ενδέχεται να έχετε εγγραφεί στο ημερολόγιο εορτών τρίτου παρόχου ή σε ένα παλαιότερο ημερολόγιο iCloud. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτά τα ημερολόγια, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

  • Στη συσκευή iOS μεταβείτε στην εφαρμογή Ημερολόγιο και κατόπιν πατήστε «Ημερολόγια». Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «iCloud» και αναζητήστε ένα ημερολόγιο εορτών. Πατήστε το  και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή». 
  • Στον Mac, ανοίξτε το Ημερολόγιο και κοιτάξτε κάτω από την ενότητα «Άλλο». Κάντε κλικ πατώντας Control και επιλέξτε «Κατάργηση συνδρομής».

Προσθήκη άλλων ημερολογίων

Η εφαρμογή Ημερολόγιο χρησιμοποιεί μια τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται «iCalendar» για την ανταλλαγή και τον προγραμματισμό πληροφοριών ημερολογίου. Μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλα ημερολόγια, όπως προγράμματα αθλητικών γεγονότων ή σχολικές εκδηλώσεις. Αυτά τα ημερολόγια εμφανίζονται στην ενότητα «iCloud» της λίστας ημερολογίων. Μάθετε πώς μπορείτε να τα προσθέσετε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: