Δημιουργία ενός βιβλίου EPUB στο Pages

Επιλέξτε από μια ποικιλία προσχεδιασμένων προτύπων βιβλίων, για να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο EPUB που μπορεί να προβληθεί στο Apple Books.

Επιλογή προτύπου

Το Pages περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προτύπων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία βιβλίων EPUB.

Παράθυρο επιλογής προτύπων βιβλίων στο Pages

Για να επιλέξετε ένα πρότυπο:

 1. Κάντε τα εξής για τη συσκευή σας:
  • Στο Pages στο Mac σας, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.
  • Στη διαχείριση εγγράφων στο Pages σε iPhone, iPad ή στο iCloud.com, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο έγγραφο» 
 2. Στον επιλογέα προτύπων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στα πρότυπα βιβλίων.
 3. Επιλέξτε το πρότυπο που είναι καλύτερο για το περιεχόμενό σας:
  • Για βιβλία κυρίως με κείμενο, επιλέξτε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό. Σε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό, μπορείτε να επιλέξετε αναδιατάξιμο κείμενο όταν κάνετε εξαγωγή σε EPUB. Στο βιβλίο EPUB που θα εξαχθεί, το κείμενο θα προσαρμόζεται στα διαφορετικά μεγέθη ή στους διαφορετικούς προσανατολισμούς των συσκευών. Για αυτόν τον λόγο, το βιβλίο σας ενδέχεται να δείχνει διαφορετικό από το αρχικό έγγραφο, όταν ανοίγει στο Apple Books ή σε άλλη εφαρμογή ανάγνωσης.*
  • Για βιβλία που έχουν πολλές εικόνες ή που μορφοποιούν το κείμενο σε στήλες, επιλέξτε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό. Τα πρότυπα με οριζόντιο προσανατολισμό εξάγονται σε EPUB με σταθερές διατάξεις. Η διάταξη διατηρείται στο βιβλίο EPUB που εξάγεται. Η διάταξη δεν αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος ή τον προσανατολισμό μιας συσκευής.

* Αν αποφασίσετε ότι θέλετε η διάταξη του βιβλίου EPUB με κάθετο προσανατολισμό να αντιστοιχεί στη διάταξη του εγγράφου σας, μπορείτε πάντα να εξαγάγετε το έγγραφο που βασίζεται σε πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό ως EPUB σταθερής διάταξης.


Δημιουργία βιβλίου στο Pages

Αφού επιλέξετε ένα πρότυπο, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, φωτογραφίες, γκαλερί εικόνων, βίντεο, σχήματα, πίνακες, γραφήματα και δικά σας σχέδια στο έγγραφό σας. Μπορείτε να εγγράψετε ήχο απευθείας σε μια σελίδα στο έγγραφό σας και να τον ακούσετε στο αρχείο EPUB. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κίνηση σε σχέδια, η οποία θα αναπαράγεται στο αρχείο EPUB. Επιπλέον, για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο σας θα έχει πίνακα περιεχομένων, χρησιμοποιήστε την προβολή «Πίνακας περιεχομένων» στο Pages για να προσθέσετε έναν.

Σε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό, οι νέες σελίδες δημιουργούνται αυτόματα καθώς προσθέτετε περιεχόμενο. Το κείμενό σας ρέει αυτόματα από τη μια σελίδα στην άλλη. Σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, πρέπει να προσθέσετε μια νέα σελίδα χειροκίνητα.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μια ενότητα από ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σε ένα άλλο ή να αντιγράψετε μια σελίδα από ένα έγγραφο διάταξης σελίδας σε ένα άλλο. Μάθετε πώς να αντιγράφετε και να επικολλάτε σελίδες και ενότητες στο iPad, το iPhone ή το Mac.

Αν θέλετε το κείμενο να ρέει από τη μια σελίδα στην άλλη σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου στο έγγραφό σας.

Προσθήκη σελίδων χειροκίνητα σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό στο Mac, επιλέξτε Εισαγωγή > Σελίδα.

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό σε ένα iPad:

 1. Πατήστε το κουμπί «Προβολή επιλογών»  και κατόπιν ενεργοποιήστε τις «Μικρογραφίες σελίδων».
 2. Πατήστε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να ακολουθήσει η νέα σελίδα.
 3. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη σελίδας» στο κάτω μέρος της προβολής μικρογραφιών σελίδων και κατόπιν πατήστε μία από τις επιλογές.

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό σε ένα iPhone:

 1. Πατήστε τους αριθμούς σελίδων στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη σελίδας»  στο επάνω μέρος της οθόνης μικρογραφιών σελίδων.
 3. Πατήστε μία από τις επιλογές και κατόπιν πατήστε «Επιλογή». 


Εξαγωγή του εγγράφου σας ως EPUB

Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο EPUB από το έγγραφό σας, εξαγάγετε το έγγραφο ως EPUB. Όταν εξαγάγετε το έγγραφό σας ως EPUB, το Pages θα επεξεργαστεί αυτόματα τις εικόνες, για να εξασφαλίσει ότι το βιβλίο σας συμμορφώνεται με τις τυπικές απαιτήσεις των προδιαγραφών EPUB.

Αφού δημιουργήσετε το βιβλίο EPUB, μπορείτε να δείτε και να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου EPUB.

Pages σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Στο iPhone, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» . Στο iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα», ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.
 3. Πατήστε «Εξαγωγή».
 4. Πατήστε «EPUB».
 5. Πατήστε «Εξαγωγή» και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή:
  • Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία στη συσκευή σας, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».
  • Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, πατήστε μια εφαρμογή, όπως το Mail ή τα Μηνύματα.

Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε > EPUB.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Επιλέξτε μια θέση για το βιβλίο σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».
 5. Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία στο Mac, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου.
 6. Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, επιλέξτε το αρχείο στο Finder, κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση»  και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης του βιβλίου.

Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο που εμφανίζεται.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».
 5. Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου.
 6. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου σας με άλλα άτομα στο Pages για iCloud:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Αποστολή αντιγράφου».
  • Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο που εμφανίζεται.
  • Ορίστε τις επιλογές εξαγωγής και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
  • Κάντε κλικ στην επιλογή «Email».


Δημοσίευση στο Apple Books

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας από το Pages στο Book Store στο Apple Books σε iPad, iPhone, Mac ή στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com.


Ημερομηνία δημοσίευσης: