Δημιουργία ενός βιβλίου EPUB στο Pages

Επιλέξτε από μια ποικιλία προσχεδιασμένων προτύπων βιβλίων, για να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο EPUB που μπορεί να προβληθεί στο Apple Books.

Επιλογή προτύπου

Το Pages περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προτύπων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία βιβλίων EPUB.

Παράθυρο επιλογής προτύπων βιβλίων στο Pages

Για να επιλέξετε ένα πρότυπο:

 1. Κάντε τα εξής για τη συσκευή σας:
  • Στο Pages στο Mac σας, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.
  • Στη διαχείριση εγγράφων στο Pages σε iPhone, iPad ή στο iCloud.com, αγγίξτε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο έγγραφο» 
 2. Στον επιλογέα προτύπων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στα πρότυπα βιβλίων.
 3. Επιλέξτε το πρότυπο που είναι καλύτερο για το περιεχόμενό σας:
  • Για βιβλία κυρίως με κείμενο, επιλέξτε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό. Σε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό, μπορείτε να επιλέξετε αναδιατάξιμο κείμενο όταν κάνετε εξαγωγή σε EPUB. Στο βιβλίο EPUB που θα εξαχθεί, το κείμενο θα προσαρμόζεται στα διαφορετικά μεγέθη ή στους διαφορετικούς προσανατολισμούς των συσκευών. Για αυτόν τον λόγο, το βιβλίο σας ενδέχεται να δείχνει διαφορετικό από το αρχικό έγγραφο, όταν ανοίγει στο Apple Books ή σε άλλη εφαρμογή ανάγνωσης.*
  • Για βιβλία που έχουν πολλές εικόνες ή κείμενο σε στήλες, επιλέξτε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό. Τα πρότυπα με οριζόντιο προσανατολισμό εξάγονται σε EPUB με σταθερές διατάξεις. Η διάταξη διατηρείται στο βιβλίο EPUB που εξάγεται. Η διάταξη δεν αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος ή τον προσανατολισμό μιας συσκευής.

* Αν αποφασίσετε ότι θέλετε η διάταξη του βιβλίου EPUB με κάθετο προσανατολισμό να αντιστοιχεί στη διάταξη του εγγράφου σας, μπορείτε πάντα να εξαγάγετε το έγγραφο που βασίζεται σε πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό ως EPUB σταθερής διάταξης.


Δημιουργία βιβλίου στο Pages

Αφού επιλέξετε ένα πρότυπο, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, φωτογραφίες, γκαλερί εικόνων, βίντεο, σχήματα, πίνακες, γραφήματα και δικά σας σχέδια στο έγγραφό σας. Μπορείτε να εγγράψετε ήχο απευθείας σε μια σελίδα στο έγγραφό σας και να τον ακούσετε στο αρχείο EPUB. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κίνηση σε σχέδια, η οποία θα αναπαράγεται στο αρχείο EPUB. Επιπλέον, για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο σας θα έχει πίνακα περιεχομένων, χρησιμοποιήστε την προβολή «Πίνακας περιεχομένων» στο Pages για να προσθέσετε έναν.

Σε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό, οι νέες σελίδες δημιουργούνται αυτόματα καθώς προσθέτετε περιεχόμενο. Το κείμενό σας ρέει αυτόματα από τη μια σελίδα στην άλλη. Σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, πρέπει να προσθέσετε μια νέα σελίδα χειροκίνητα.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μια ενότητα από ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σε ένα άλλο ή να αντιγράψετε μια σελίδα από ένα έγγραφο διάταξης σελίδας σε ένα άλλο. Μάθετε πώς να αντιγράφετε και να επικολλάτε σελίδες και ενότητες σε iPadiPhone ή Mac.

Αν θέλετε το κείμενο να ρέει από τη μια σελίδα στην άλλη σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου στο έγγραφό σας.

Προσθήκη σελίδων χειροκίνητα σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό στο Mac, επιλέξτε Εισαγωγή > Σελίδα.

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό σε ένα iPad:

 1. Αγγίξτε το κουμπί «Προβολή επιλογών»  και κατόπιν ενεργοποιήστε τις «Μικρογραφίες σελίδων».
 2. Αγγίξτε τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε να ακολουθήσει η νέα σελίδα.
 3. Αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη σελίδας» στο κάτω μέρος της προβολής «Μικρογραφίες σελίδων» και κατόπιν αγγίξτε μία από τις επιλογές.

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό σε iPhone ή iPad σε προβολή Split View:

 1. Αγγίξτε τους αριθμούς σελίδων στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη σελίδας»  στο επάνω μέρος της οθόνης μικρογραφιών σελίδων.
 3. Αγγίξτε μία από τις επιλογές και κατόπιν αγγίξτε «Επιλογή». 


Εξαγωγή του εγγράφου σας ως EPUB

Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο EPUB από το έγγραφό σας, εξαγάγετε το έγγραφο ως EPUB. Όταν εξαγάγετε το έγγραφό σας ως EPUB, το Pages θα επεξεργαστεί αυτόματα τις εικόνες, για να εξασφαλίσει ότι το βιβλίο σας συμμορφώνεται με τις τυπικές απαιτήσεις των προδιαγραφών EPUB.

Αφού δημιουργήσετε το βιβλίο EPUB, μπορείτε να δείτε και να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου EPUB.

Pages σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» . Στο iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα», ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.
 3. Αγγίξτε «Εξαγωγή».
 4. Αγγίξτε «EPUB».
 5. Εισαγάγετε έναν τίτλο και ένα όνομα συντάκτη και στη συνέχεια ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές για το βιβλίο σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές δημιουργίας βιβλίων
 6. Αγγίξτε «Εξαγωγή» και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή:
  • Για να προβάλετε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία στη συσκευή σας, αγγίξτε «Βιβλία».
  • Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, αγγίξτε μια εφαρμογή, όπως το Mail ή τα Μηνύματα.
  • Εναλλακτικά, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, επιλέξτε «Αποθήκευση στα Αρχεία» και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση.

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε και να στείλετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το μενού «Κοινή χρήση» στη γραμμή εργαλείων:

 1. Αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια αγγίξτε «Εξαγωγή και αποστολή».
 2. Επιλέξτε «EPUB», ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές για αυτή τη μορφή και στη συνέχεια αγγίξτε «Εξαγωγή».
 3. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το αρχείο που εξαγάγατε:
  • Για να κοινοποιήσετε το βιβλίο, επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Mail ή τα Μηνύματα, και στη συνέχεια στείλτε το. 
  • Εναλλακτικά, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, επιλέξτε «Αποθήκευση στα Αρχεία» και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση.

Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε και κατόπιν επιλέξτε «EPUB».
 3. Εισαγάγετε έναν τίτλο και ένα όνομα συντάκτη και στη συνέχεια ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές για το βιβλίο σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές δημιουργίας βιβλίων
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 5. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το αρχείο που εξαγάγατε:
  • Για να κοινοποιήσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή αντιγράφου» και στη συνέχεια επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Mail ή τα Μηνύματα.
  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση» και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».
 7. Για να ανοίξετε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία στο Mac σας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EPUB.

Μπορείτε επίσης να κάνετε εξαγωγή σε EPUB και να κοινοποιήσετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο χρησιμοποιώντας το μενού «Κοινή χρήση» στη γραμμή εργαλείων:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή και αποστολή».
 2. Επιλέξτε «EPUB» και κατόπιν ορίστε πρόσθετες επιλογές.
 3. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το αρχείο που εξαγάγατε:
  • Για να κοινοποιήσετε το βιβλίο, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή αντιγράφου» και στη συνέχεια επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το βιβλίο σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Mail ή τα Μηνύματα.
  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση», επιλέξτε μια θέση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο που εμφανίζεται.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».
 5. Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου.
 6. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου σας με άλλα άτομα στο Pages για iCloud:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Αποστολή αντιγράφου».
  • Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο που εμφανίζεται.
  • Ορίστε τις επιλογές εξαγωγής και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
  • Κάντε κλικ στην επιλογή «Email».


Δημοσίευση στο Apple Books

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας από το Pages στο Book Store στο Apple Books σε iPad, iPhone, Mac ή στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com.


Ημερομηνία δημοσίευσης: