Δημιουργία ενός βιβλίου EPUB στο Pages

Επιλέξτε από μια ποικιλία προσχεδιασμένων προτύπων βιβλίων, για να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο EPUB που μπορεί να προβληθεί στο Apple Books.

Επιλογή προτύπου

Το Pages περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προτύπων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία βιβλίων EPUB. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο βιβλίων:

Παράθυρο επιλογής προτύπων βιβλίων στο Pages

 1. Στο Pages στο Mac σας, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.
  Στη διαχείριση εγγράφων στο Pages σε iPhone, iPad, iPod touch ή στο iCloud.com, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο έγγραφο» 
 2. Στον επιλογέα προτύπων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στα πρότυπα βιβλίων.
 3. Επιλέξτε το πρότυπο που είναι καλύτερο για το περιεχόμενό σας:
  • Για βιβλία κυρίως με κείμενο, επιλέξτε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό. Σε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό, μπορείτε να επιλέξετε αναδιατάξιμο κείμενο όταν κάνετε εξαγωγή σε EPUB. Στο βιβλίο EPUB που θα εξαχθεί, το κείμενο θα προσαρμόζεται στα διαφορετικά μεγέθη ή στους διαφορετικούς προσανατολισμούς των συσκευών. Για αυτόν τον λόγο, το βιβλίο σας ενδέχεται να δείχνει διαφορετικό από το αρχικό έγγραφο, όταν ανοίγει στο Apple Books ή σε άλλες εφαρμογές ανάγνωσης.*
  • Για βιβλία που έχουν πολλές εικόνες ή που μορφοποιούν το περιεχόμενο σε στήλες, επιλέξτε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό. Τα πρότυπα με οριζόντιο προσανατολισμό εξάγονται σε EPUB με σταθερές διατάξεις. Η διάταξη διατηρείται στο βιβλίο EPUB που εξάγεται. Η διάταξη δεν αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος ή τον προσανατολισμό των συσκευών.

* Αν αποφασίσετε ότι θέλετε η διάταξη του βιβλίου EPUB με κάθετο προσανατολισμό να αντιστοιχεί στη διάταξη του εγγράφου σας, μπορείτε πάντα να εξαγάγετε το έγγραφο που βασίζεται σε πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό ως EPUB σταθερής διάταξης.


Δημιουργία βιβλίου στο Pages

Αφού επιλέξετε ένα πρότυπο, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, φωτογραφίες, γκαλερί εικόνων, βίντεο, σχήματα, πίνακες, γραφήματα και δικά σας σχέδια στο έγγραφό σας. Μπορείτε να εγγράψετε ήχο απευθείας σε μια σελίδα στο έγγραφό σας και να τον ακούσετε στο αρχείο EPUB. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κίνηση σε σχέδια, η οποία θα αναπαράγεται στο αρχείο EPUB. Επιπλέον, για να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο σας έχει πίνακα περιεχομένων, χρησιμοποιήστε την προβολή «Πίνακας περιεχομένων» στο Pages, για να προσθέσετε έναν.

Σε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό, οι νέες σελίδες δημιουργούνται αυτόματα καθώς προσθέτετε περιεχόμενο. Το κείμενό σας ρέει αυτόματα από τη μια σελίδα στην άλλη.  Σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, πρέπει να προσθέσετε μια νέα σελίδα χειροκίνητα.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μια ενότητα από ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σε ένα άλλο ή να αντιγράψετε μια σελίδα από ένα έγγραφο διάταξης σελίδας σε ένα άλλο. Μάθετε πώς να αντιγράφετε και να επικολλάτε σελίδες και ενότητες σε iPadiPhone ή Mac.

Αν θέλετε το κείμενο να ρέει από τη μια σελίδα στην άλλη σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου.

Προσθήκη σελίδων χειροκίνητα

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό στο Mac, επιλέξτε Εισαγωγή > Σελίδα.

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό στο iPad, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη σελίδας»  στην αριστερή στήλη και στη συνέχεια επιλέξτε μια σελίδα. 

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό στο iPhone ή το iPod touch:

 1. Πατήστε τους αριθμούς σελίδων στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα τη μικρογραφία της σελίδας μετά την οποία θέλετε να προστεθεί η νέα σελίδα και στη συνέχεια μεταβείτε στην επιλογή «Προσθήκη σελίδας» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κύριες σελίδες για το πρότυπο, επιλέξτε αυτήν που θέλετε. Διαφορετικά, θα προστεθεί αυτόματα μια κενή σελίδα.
 3. Για να κλείσετε την προβολή με τις μικρογραφίες σελίδων, πατήστε τη λαβή πάνω από τις μικρογραφίες.


Προβολή και κοινή χρήση του βιβλίου σας

Μπορείτε να προβείτε σε προβολή και κοινή χρήση του βιβλίου EPUB στο Pages σε iPhone, iPad, Mac ή στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

Pages σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 3. Πατήστε «Εξαγωγή».
 4. Πατήστε «EPUB».
 5. Πατήστε «Αποστολή».
 6. Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία στη συσκευή σας, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία». Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, πατήστε μια εφαρμογή, όπως το Mail ή τα Μηνύματα.

Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε > EPUB.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Επιλέξτε μια θέση για το βιβλίο σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».
 5. Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία στο Mac, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου. Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, επιλέξτε το αρχείο στο Finder, κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση» και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης του βιβλίου.

Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία» και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο που εμφανίζεται.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».
 5. Για να δείτε το βιβλίο σας στην εφαρμογή Βιβλία σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου. Για κοινή χρήση του βιβλίου σας σε ένα Mac, επιλέξτε το αρχείο στο Finder, κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινής χρήσης και έπειτα επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης του βιβλίου.


Δημοσίευση στο Apple Books

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας από το Pages στο Books Store στο Apple Books σε iPad, iPhone, Mac ή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση iCloud.com. 


Ημερομηνία δημοσίευσης: