Δημιουργία βιβλίου στο Pages

Σε Mac, σε συσκευή iOS και διαδικτυακά, στο iCloud.com, επιλέξτε από μια σειρά προσχεδιασμένων προτύπων βιβλίων, για να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο EPUB που μπορεί να προβληθεί στο iBooks.

Επιλογή προτύπου

Το Pages περιλαμβάνει δύο κατηγορίες προτύπων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία βιβλίων EPUB. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο βιβλίων:

 1. Στο Pages στον Mac σας, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία. Στη διαχείριση εγγράφων στο Pages σε iPhone, iPad, iPod touch ή στο iCloud.com, πατήστε το κουμπί νέου εγγράφου
 2. Στον επιλογέα προτύπων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στα πρότυπα βιβλίων.
 3. Επιλέξτε το πρότυπο που είναι καλύτερο για το περιεχόμενό σας:
  • Για βιβλία με κείμενο κυρίως, επιλέξτε ένα πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό. Στα πρότυπα με κάθετο προσανατολισμό, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε αναδιατάξιμο κείμενο, όταν πραγματοποιείτε εξαγωγή σε EPUB. Στο βιβλίο EPUB εξαγωγής, το κείμενο προσαρμόζεται στα διαφορετικά μεγέθη ή τους προσανατολισμούς των συσκευών. Για αυτόν τον λόγο, το βιβλίο σας ενδέχεται να δείχνει διαφορετικό από το αρχικό έγγραφο, όταν ανοίγει στο iBooks ή σε άλλες εφαρμογές ή συσκευές ανάγνωσης1.
  • Για βιβλία που έχουν πολλές εικόνες ή μορφοποιούν το περιεχόμενο σε στήλες, επιλέξτε ένα πρότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό. Τα πρότυπα με οριζόντιο προσανατολισμό εξάγονται σε EPUB με σταθερές διατάξεις. Η διάταξη διατηρείται στο βιβλίο EPUB εξαγωγής και δεν αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος ή τον προσανατολισμό των συσκευών.

1 Αν αποφασίσετε ότι θέλετε η διάταξη του βιβλίου EPUB με κάθετο προσανατολισμό να αντιστοιχεί στη διάταξη του εγγράφου σας, μπορείτε πάντα να εξαγάγετε το έγγραφο που βασίζεται σε πρότυπο με κάθετο προσανατολισμό ως EPUB σταθερής διάταξης.

Προσθήκη περιεχομένου στο έγγραφο Pages

Αφού επιλέξετε ένα πρότυπο, προσθέστε κείμενο, φωτογραφίες, γκαλερί εικόνων, βίντεο, σχήματα, πίνακες, γραφήματα και δικά σας σχέδια στο έγγραφό σας. Αν χρησιμοποιείτε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε ακόμα και να πραγματοποιήσετε εγγραφή ήχου απευθείας στο έγγραφό σας.

Με ένα πρότυπο κάθετου προσανατολισμού, οι νέες σελίδες δημιουργούνται αυτόματα καθώς προσθέτετε περιεχόμενο. Το κείμενό σας ρέει αυτόματα από τη μια σελίδα στην άλλη. 

Με ένα πρότυπο οριζόντιου προσανατολισμού, θα πρέπει να προσθέτετε με μη αυτόματο τρόπο τις νέες σελίδες2.

2 Αν θέλετε το κείμενο να ρέει από τη μια σελίδα στην άλλη σε ένα πρότυπο οριζόντιου προσανατολισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου.

Μη αυτόματη προσθήκη σελίδων

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο οριζόντιου προσανατολισμού στον Mac, επιλέξτε Εισαγωγή > Σελίδα.

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο οριζόντιου προσανατολισμού στο iPad, πατήστε  στην αριστερή στήλη και, έπειτα, επιλέξτε μια σελίδα. 

Για να προσθέσετε σελίδες σε ένα πρότυπο οριζόντιου προσανατολισμού στο iPhone ή το iPod touch:

 1. Πατήστε τους αριθμούς σελίδων στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία της σελίδας μετά την οποία θέλετε να προστεθεί η νέα σελίδα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή «Προσθήκη σελίδας» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κύριες σελίδες για το πρότυπο, επιλέξτε αυτήν που θέλετε. Διαφορετικά, θα προστεθεί αυτόματα μια κενή σελίδα.
 3. Για να κλείσετε την προβολή με τις μικρογραφίες σελίδων, πατήστε τη λαβή πάνω από τις μικρογραφίες.

Προβολή και κοινή χρήση του βιβλίου σας

Pages για iOS

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για iOS.
 2. Πατήστε το .
 3. Πατήστε «Εξαγωγή».
 4. Πατήστε «EPUB».
 5. Πατήστε «Αποστολή».
 6. Για προβολή του βιβλίου σας στο iBooks, επιλέξτε «Αντιγραφή στο iBooks». Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, πατήστε μια εφαρμογή, όπως το Mail ή τα Μηνύματα.


Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για Mac.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε > EPUB.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».
 4. Επιλέξτε μια θέση για το βιβλίο σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».
 5. Για προβολή του βιβλίου σας στο iBooks, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου. Για κοινή χρήση του βιβλίου σας, επιλέξτε το αρχείο στο Finder, κάντε κλικ στο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης του βιβλίου σας.


Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages για iCloud.
 2. Κάντε κλικ στο και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο που εμφανίζεται.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».
 5. Για προβολή του βιβλίου σας στο iBooks σε Mac, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του βιβλίου. Για κοινή χρήση του βιβλίου σας σε έναν Mac, επιλέξτε το αρχείο στο Finder, κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινής χρήσης και έπειτα επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης του βιβλίου σας.

Published Date: