Πώς να σβήσετε έναν δίσκο για Mac

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε (μορφοποιήσετε) έναν σκληρό δίσκο, έναν δίσκο SSD, μια μνήμη flash ή άλλη συσκευή αποθήκευσης.


Το σβήσιμο ενός δίσκου ή τόμου διαγράφει μόνιμα όλα τα αρχεία του. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα εφεδρικό αντίγραφο όλων των αρχείων που θέλετε να κρατήσετε.

Πώς να σβήσετε έναν δίσκο

Προχωρήστε ανάλογα με το αν σβήνετε τον δίσκο εκκίνησης ή κάποιον άλλο δίσκο. Ο δίσκος εκκίνησης είναι ο δίσκος (τόμος) από τον οποίο πραγματοποίησε εκκίνηση ο Mac. Από προεπιλογή, είναι ο ενσωματωμένος δίσκος στον Mac και ονομάζεται Macintosh HD. Αν πουλάτε, χαρίζετε ή ανταλλάσσετε τον Mac, πρέπει να σβήσετε τον δίσκο εκκίνησης.

Σβήσιμο ενός δίσκου εκκίνησης

 1. Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS.
 2. Επιλέξτε το «Βοήθημα δίσκων» από το παράθυρο «Βοηθήματα» στην Ανάκτηση macOS. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Το παράθυρο «Βοηθήματα macOS» στην Ανάκτηση
 3. Βεβαιωθείτε ότι η πλαϊνή στήλη στο Βοήθημα δίσκων εμφανίζει το όνομα του δίσκου εκκίνησης. Ο τόμος που εκπροσωπεί τον δίσκο εκκίνησης είναι ο Macintosh HD, εκτός κι αν τον έχετε μετονομάσει. Δεν τον βλέπετε;
 4. Αναζητήστε τον τόμο «Data» με το ίδιο όνομα, όπως «Macintosh HD - Data». Αν υπάρχει τέτοιος τόμος, επιλέξτε τον. Κατόπιν, επιλέξτε Επεξεργασία > Διαγραφή τόμου APFS από τη γραμμή μενού ή κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής τόμου (–) στη γραμμή εργαλείων του Βοηθήματος δίσκων.

  Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή». Μην κάνετε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή ομάδας τόμων». Κάντε το ίδιο για να διαγράψετε άλλους τόμους που μπορεί να έχετε στον δίσκο εκκίνησης, εκτός από τον τόμο που ονομάζεται Macintosh HD.
 5. Μετά τη διαγραφή των τόμων με το όνομα «Data», επιλέξτε τον Macintosh HD στην πλαϊνή στήλη.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ή στην καρτέλα «Σβήσιμο» και, κατόπιν, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:
  • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα που θέλετε να έχει ο τόμος εφόσον τον σβήσετε, όπως Macintosh HD.
  • Μορφοποίηση: Επιλέξτε είτε APFS είτε Mac OS Extended (Journaled) για να μορφοποιήσετε ως τόμο Mac. Το Βοήθημα δίσκων εμφανίζει τη συνιστώμενη μορφοποίηση Mac από προεπιλογή.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο» για να ξεκινήσετε το σβήσιμο. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το Apple ID σας.
  Σβήσιμο Macintosh HD στο Βοήθημα δίσκων
 8. Όταν τελειώσετε, τερματίστε το Βοήθημα δίσκων για να επιστρέψετε στο παράθυρο «Βοηθήματα». 
 9. Αν θέλετε ο Mac να μπορεί να πραγματοποιεί εκκίνηση από αυτόν τον τόμο ξανά, επιλέξτε «Επανεγκατάσταση macOS» από το παράθυρο «Βοηθήματα» και, κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επανεγκαταστήσετε το macOS στον τόμο. Αν δεν επανεγκαταστήσετε το macOS, ο Mac ενδέχεται να πραγματοποιήσει εκκίνηση με ένα ερωτηματικό (?) που αναβοσβήνει.

Σβήσιμο κάποιου άλλου δίσκου

Τα παραπάνω βήματα ισχύουν και για το σβήσιμο μιας συσκευής αποθήκευσης που δεν χρησιμοποιείτε ως δίσκο εκκίνησης. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να ανοίξετε το Βοήθημα δίσκων από την Ανάκτηση macOS: αντ’ αυτού, μπορείτε να το ανοίξετε από τον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». Και δεν χρειάζεται να διαγράψετε τόμους δεδομένων πρώτα: απλώς επιλέξτε τον δίσκο σας στο Βοήθημα δίσκων και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο».


Πώς να αλλάξετε τον χάρτη (σχήμα) διαμερισμάτων ενός δίσκου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τον χάρτη (σχήμα) διαμερισμάτων κατά το σβήσιμο. Αν ακολουθείτε οδηγίες βάσει των οποίων απαιτείται επιλογή σχήματος, τα βήματα στο Βοήθημα δίσκων διαφέρουν από τα παραπάνω βήματα.

 1. Εφόσον ανοίξετε το Βοήθημα δίσκων, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση όλων των συσκευών, από τη γραμμή μενού.
 2. Η πλαϊνή στήλη πλέον δεν δείχνει μόνο τους τόμους αλλά και τους δίσκους (συσκευές) που περιέχουν αυτούς τους τόμους. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο APPLE SSD είναι ο δίσκος, ο Container disk1 είναι ένας περιέκτης σε αυτόν τον δίσκο και ο Macintosh HD είναι ένας τόμος σε αυτόν τον περιέκτη. (Μόνο οι δίσκοι με μορφοποίηση APFS έχουν περιέκτες).
  Σβήσιμο ενός δίσκου και επιλογή σχήματος στο Βοήθημα δίσκων
 3. Επιλέξτε τον δίσκο που θέλετε να σβήσετε, όπως τον Apple SSD.
 4. Ελέγξτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου για να μάθετε ποιος χάρτης διαμερισμάτων χρησιμοποιείται προς το παρόν:
  • Ο χάρτης διαμερισμάτων GUID είναι κατάλληλος για δίσκους Mac.
  • Η Κύρια εγγραφή εκκίνησης είναι κατάλληλη για εξωτερικές μονάδες δίσκου που χρησιμοποιούνται με ένα PC ή στο Boot Camp.
 5. Αν ο χάρτης διαμερισμάτων δεν είναι κατάλληλος για την προοριζόμενη χρήση του δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί ή στην καρτέλα «Σβήσιμο» και, κατόπιν, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:
  • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα που θέλετε να έχει ο τόμος εφόσον τον σβήσετε, όπως Apple SSD.
  • Μορφοποίηση: Για μορφοποίηση ως δίσκο Mac, επιλέξτε είτε APFS είτε Mac OS Extended (Journaled). Το Βοήθημα δίσκων δείχνει μια συμβατή μορφοποίηση από προεπιλογή.
  • Σχήμα: Επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα χάρτη διαμερισμάτων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο» για να ξεκινήσετε το σβήσιμο. Αν σβήνετε τον δίσκο εκκίνησης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το Apple ID σας.
 7. Τερματίστε το Βοήθημα δίσκων όταν τελειώσετε. 
 8. Αν θέλετε ο Mac να μπορεί να πραγματοποιεί εκκίνηση από αυτόν τον δίσκο, επιλέξτε Επανεγκατάσταση macOS από το παράθυρο «Βοηθήματα» και, κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επανεγκαταστήσετε το macOS στον δίσκο.


Γιατί να σβήσετε έναν δίσκο

Μπορείτε να σβήσετε έναν δίσκο ή τόμο ανά πάσα στιγμή, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως οι παρακάτω:

 • Θέλετε να σβήσετε γρήγορα και μόνιμα όλο το περιεχόμενο από τον Mac και να τον επαναφέρετε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, όπως όταν πουλάτε, χαρίζετε ή ανταλλάσσετε τον Mac.
 • Αλλάζετε τη μορφοποίηση ενός δίσκου, όπως από μορφοποίηση για PC (FAT, ExFAT ή NTFS) σε μορφοποίηση για Mac (APFS ή Mac OS Extended).
 • Λάβατε ένα μήνυμα ότι ο δίσκος σας δεν είναι αναγνώσιμος από αυτόν τον υπολογιστή.
 • Προσπαθείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με τον δίσκο που δεν μπορεί να διορθωθεί με το Βοήθημα δίσκων.
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης macOS δεν βλέπει τον δίσκο σας ή δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτόν. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να αναφέρει ότι ο δίσκος σας δεν είναι σωστά μορφοποιημένος, δεν χρησιμοποιεί σχήμα διαμερισμάτων GUID, περιέχει νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση του υπολογιστή σας.
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης macOS αναφέρει ότι δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε σε αυτόν τον τόμο, επειδή είναι μέρος ενός τόμου RAID της Apple.


Σχετικά με τα APFS και Mac OS Extended

Το Βοήθημα δίσκων στο macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση μπορεί να σβήσει τους περισσότερους δίσκους και τόμους για Mac που χρησιμοποιούν είτε τη νεότερη μορφοποίηση APFS (Apple File System) είτε τη παλιότερη μορφοποίηση Mac OS Extended, και επιλέγει αυτόματα μια συμβατή μορφοποίηση για εσάς.

Εντοπισμός της τρέχουσας μορφοποίησης

Αν θέλετε να μάθετε ποια μορφοποίηση χρησιμοποιείται προς το παρόν, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους:

 • Επιλέξτε τον τόμο στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων και, κατόπιν, ελέγξτε τις πληροφορίες στα δεξιά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες, από τη γραμμή μενού του Βοηθήματος δίσκων.
 • Ανοίξτε τις Πληροφορίες συστήματος και επιλέξτε το στοιχείο «Χώρος» στην πλαϊνή στήλη. Η στήλη «Σύστημα αρχείων» στα δεξιά εμφανίζει τη μορφοποίηση του κάθε τόμου.
 • Επιλέξτε τον τόμο στο Finder και, κατόπιν, επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες, από τη γραμμή μενού. Το παράθυρο «Πληροφορίες» εμφανίζει τη μορφοποίηση αυτού του τόμου.

Επιλογή μεταξύ APFS και Mac OS Extended

 Αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση, απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις:

Μορφοποιείτε τον δίσκο που είναι ενσωματωμένος στον Mac;
Αν ο ενσωματωμένος δίσκος είχε μορφοποίηση APFS, μην την αλλάξετε σε Mac OS Extended.

Ετοιμάζεστε να εγκαταστήσετε το macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση σε αυτόν τον δίσκο;
Αν χρειάζεται να σβήσετε τον δίσκο σας πριν εγκαταστήσετε το High Sierra ή νεότερη έκδοση σε αυτόν τον δίσκο, επιλέξτε Mac OS Extended (Journaled). Κατά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης macOS αποφασίζει αν θα μετατρέψει αυτόματα τη μορφοποίηση σε APFS, χωρίς να σβήσει τα αρχεία σας.

Ετοιμάζετε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων Time Machine ή ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης;
Επιλέξτε Mac OS Extended (Journaled) για οποιονδήποτε δίσκο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε με Time Machine ή ως εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης.

Θα χρησιμοποιείτε τον δίσκο με άλλο Mac;
Αν ο άλλος Mac δεν χρησιμοποιεί High Sierra ή νεότερη έκδοση, επιλέξτε Mac OS Extended (Journaled). Παλαιότερες εκδόσεις του macOS δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε τόμους με μορφοποίηση APFS.

Επιλογή ονόματος, μορφοποίησης και σχήματος στο Βοήθημα δίσκων

Το Βοήθημα δίσκων προσπαθεί να ανιχνεύσει τον τύπο χώρου αποθήκευσης και να εμφανίσει την κατάλληλη μορφοποίηση στο μενού «Μορφοποίηση». Αν δεν μπορεί, επιλέγει το Mac OS Extended, το οποίο λειτουργεί με όλες τις εκδόσεις του macOS.


Αν ο δίσκος σας δεν εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων

Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εμφανίζει μια πλαϊνή στήλη, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση πλαϊνής στήλης από τη γραμμή μενού.

Αν το Βοήθημα δίσκων εμφανίζει τη πλαϊνή στήλη, αλλά ο δίσκος σας δεν εμφανίζεται εκεί, αποσυνδέστε όλες τις μη απαραίτητες συσκευές από τον Mac. Αν ο δίσκος είναι εξωτερικός, αφήστε τον συνδεδεμένο, αλλά βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος απευθείας στον Mac με ένα καλώδιο σε καλή κατάσταση. Κατόπιν, επανεκκινήστε τον Mac και προσπαθήστε ξανά. Αν ο δίσκος εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, ο δίσκος ή ο Mac ενδέχεται να χρειάζονται σέρβις. Μάθετε σχετικά με την προετοιμασία του Mac για σέρβις.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: