Χρήση του Βοηθήματος δίσκων για σβήσιμο ενός Mac με επεξεργαστή Intel

Πώς να σβήσετε (διαμορφώσετε) τον ενσωματωμένο δίσκο εκκίνησης ενός Mac με επεξεργαστή Intel.

Αυτά τα βήματα δεν ισχύουν για υπολογιστές Mac με Apple Silicon. Αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να σβήσετε ένα Mac με Apple Silicon.

Προτού σβήσετε το Mac

 1. Αν θέλετε να επαναφέρετε το Mac στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, π.χ. για να το προετοιμάσετε για έναν νέο κάτοχο, μάθετε τι να κάνετε πριν πουλήσετε, χαρίσετε ή ανταλλάξετε το Mac σας.
 2. Αν χρησιμοποιείτε το macOS Monterey ή νεότερη έκδοση σε Mac με Chip ασφαλείας T2 Apple, ακολουθήστε εναλλακτικά αυτά τα βήματα για να σβήσετε το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις.
 3. Δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο με όλα τα αρχεία που θέλετε να διατηρήσετε. Το σβήσιμο του Mac διαγράφει οριστικά όλα τα αρχεία του. 


Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε το Mac

 1. Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS: Ενεργοποιήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα δύο πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple ή άλλη εικόνα: Command (⌘) και R. 
 2. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή του. 
 3. Από το παράθυρο βοηθημάτων, επιλέξτε «Βοήθημα δίσκων» και κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
  Παράθυρο «Βοηθήματα» της Ανάκτησης macOS με επιλεγμένο το στοιχείο «Βοήθημα δίσκων»
 4. Επιλέξτε «Macintosh HD» στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD»;
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο» στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία:
  • Όνομα: Macintosh HD
  • Μορφή: APFS ή Mac OS Extended (Journaled), όπως συνιστάται από το Βοήθημα δίσκων
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο ομάδας τόμων». Αν αυτό το κουμπί δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο».
  Παράθυρο Βοηθήματος δίσκων που δείχνει την επιβεβαίωση της ενέργειας «Σβήσιμο ομάδας τόμων»
 7. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το Apple ID σας. Ξεχάσατε το Apple ID σας;
 8. Προαιρετικά: Αν είχατε χρησιμοποιήσει προηγουμένως το Βοήθημα δίσκων για να προσθέσετε εσωτερικούς τόμους εκτός του Macintosh HD, μπορείτε να τους σβήσετε μεμονωμένα χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία. 
 9. Όταν τελειώσετε, τερματίστε το Βοήθημα δίσκων για να επιστρέψετε στο παράθυρο βοηθημάτων.
 10. Αν θέλετε το Mac σας να εκκινείται ξανά από τον τόμο που μόλις σβήσατε, επιλέξτε «Εκ νέου εγκατάσταση macOS» στο παράθυρο βοηθημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μάθετε περισσότερα για την εκ νέου εγκατάσταση του macOS.


Αν δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD» στο Βοήθημα δίσκων

Ο ενσωματωμένος δίσκος εκκίνησης θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Ονομάζεται «Macintosh HD», εκτός αν έχετε αλλάξει το όνομά του. Αν δεν τον βλέπετε σε αυτήν τη θέση, επιλέξτε το μενού Apple  > Τερματισμός, αποσυνδέστε όλες τις μη απαραίτητες συσκευές από το Mac και προσπαθήστε ξανά.

Αν ο δίσκος ή ο τόμος σας εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων ή αν το Βοήθημα δίσκων αναφέρει ότι η διαδικασία σβησίματος απέτυχε, το Mac ενδέχεται να χρειάζεται σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Βοηθήματος δίσκων, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Βοήθημα δίσκων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: