Πώς να σβήσετε το Mac σας με επεξεργαστή Intel

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε (μορφοποιήσετε) τον ενσωματωμένο δίσκο (ή τον δίσκο SSD) του υπολογιστή Mac με επεξεργαστή Intel.

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel.

Το σβήσιμο του Mac διαγράφει οριστικά όλα τα αρχεία του, επομένως σας συνιστούμε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο όλων των αρχείων που θέλετε να διατηρήσετε. Αν επιχειρείτε να επαναφέρετε το Mac στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πρώτα μάθετε τι πρέπει να κάνετε πριν πουλήσετε, χαρίσετε ή ανταλλάξετε το Mac σας.

Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Ενεργοποιήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα δύο πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ένα λογότυπο της Apple ή άλλη εικόνα: Command (⌘) και R. Στη συνέχεια, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν χρήστη για τον οποίο γνωρίζετε το συνθηματικό. Επιλέξτε τον χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» και εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή του.

 


Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε τον δίσκο σας

 1. Από το παράθυρο βοηθημάτων στην Ανάκτηση macOS, επιλέξτε το Βοήθημα δίσκων και κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
  Επιλογές ανάκτησης με το Βοήθημα δίσκων επιλεγμένο στο macOS Big Sur
 2. Επιλέξτε «Macintosh HD» στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD»;
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο» στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία:
  • Όνομα: Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το «Macintosh HD» ως το όνομα ή εισαγάγετε άλλο όνομα.
  • Μορφή: Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη μορφή APFS ή Mac OS Extended (Journaled), όπως συνιστάται από το Βοήθημα δίσκων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο ομάδας τόμων». Αν δεν βλέπετε αυτό το κουμπί, τότε κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο».
  Βοήθημα δίσκων - Σβήσιμο ομάδας τόμων
 5. Αν η Εύρεση είναι ενεργοποιημένη για το συγκεκριμένο Mac, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το Apple ID σας για να εξουσιοδοτήσετε το σβήσιμο. Ξεχάσατε το Apple ID σας;
 6. Όταν ολοκληρωθεί το σβήσιμο, επιλέξτε άλλους εσωτερικούς τόμους που μπορεί να εμφανίζονται στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής τόμου (–) στη γραμμή εργαλείων για να διαγράψετε κάθε τόμο.
  Δεν χρειάζεται να διαγράψετε τον τόμο «Macintosh HD» που μόλις σβήσατε, ούτε εξωτερικούς τόμους ή είδωλα δίσκων. 
 7. Κλείστε το Βοήθημα δίσκων για να επιστρέψετε στο παράθυρο βοηθημάτων.
 8. Αν θέλετε να γίνεται ξανά εκκίνηση από τον δίσκο που σβήσατε, θα πρέπει τώρα να επανεγκαταστήσετε το macOS σε εκείνον τον δίσκο.


Αν δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD» στο Βοήθημα δίσκων

Ο ενσωματωμένος δίσκος εκκίνησης θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Ονομάζεται «Macintosh HD», εκτός αν έχετε αλλάξει το όνομά του. Αν δεν τον βλέπετε σε αυτήν τη θέση, επιλέξτε το μενού Apple  > Τερματισμός, αποσυνδέστε όλες τις μη απαραίτητες συσκευές από το Mac και προσπαθήστε ξανά.

Αν ο δίσκος ή ο τόμος σας εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων ή αν το Βοήθημα δίσκων αναφέρει ότι η διαδικασία σβησίματος απέτυχε, το Mac ενδέχεται να χρειάζεται σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.


Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Βοηθήματος δίσκων, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Βοήθημα δίσκων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: