Εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα στο Apple Watch

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που εμφανιστεί μια ειδοποίηση ή ένα κόκκινο θαυμαστικό ή εάν δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα.

Αν εμφανιστεί ένα κόκκινο θαυμαστικό

Εάν δείτε ένα εικονίδιο με κόκκινο θαυμαστικό ή την ένδειξη «δεν παραδόθηκε» δίπλα σε ένα μήνυμα, πατήστε την ειδοποίηση για να προσπαθήσετε να στείλετε ξανά το μήνυμα. Εάν εξακολουθεί να μην γίνεται αποστολή του μηνύματος, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα. 

Εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα

Μετά από κάθε βήμα, δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ξανά ένα μήνυμα στο Apple Watch σας.

 

Ελέγξτε το Κέντρο ελέγχου

Εάν εμφανίζονται τα εικονίδια «Μην ενοχλείτε» ή «Χρήση σε πτήση» στην πρόσοψη του ρολογιού σας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις στο Κέντρο ελέγχου.

Σύρετε προς τα επάνω στην πρόσοψη του ρολογιού σας και, στη συνέχεια, πατήστε στα εικονίδια που επισημαίνονται για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες «Μην ενοχλείτε» ή «Χρήση σε πτήση».

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας

Βεβαιωθείτε ότι το Apple Watch σας μπορεί να συνδεθεί στο iPhone, στο κινητό δίκτυο ή στο Wi-Fi. Για να στείλετε και να λάβετε SMS/MMS από το Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), το ζευγοποιημένο iPhone θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητό δίκτυο, αλλά το iPhone σας δεν χρειάζεται να βρίσκεται κοντά.

Ακόμη και αν το iPhone σας δεν είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε iMessages στο Apple Watch σας όταν το Apple Watch είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητό δίκτυο.

Μάθετε πώς το Apple Watch δημιουργεί συνδέσεις και λάβετε βοήθεια εάν οι συσκευές σας αποσυνδεθούν.

 

Δοκιμάστε να στείλετε ένα μήνυμα από το iPhone σας

Εάν το iPhone σας δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα, δοκιμάστε να διορθώσετε τα προβλήματα με τα μηνύματα στο iPhone

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί

Στο iPhone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και έπειτα πατήστε Γενικά > Apple ID. 

 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του iMessage

Στο iPhone, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Μηνύματα και βεβαιωθείτε ότι το iMessage είναι ενεργοποιημένο.

Στη συνέχεια, πατήστε «Αποστολή και λήψη» και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιεί το Apple Watch. 

Εάν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε στο iMessage με το Apple ID σας

Αποσύνδεση από το iMessage

Πατήστε Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Αποστολή και λήψη. Πατήστε το Apple ID σας και, στη συνέχεια, πατήστε Αποσύνδεση. 

Στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις > Μηνύματα. Απενεργοποιήστε το iMessage και ενεργοποιήστε το ξανά

Συνδεθείτε ξανά στο iMessage

Πατήστε Ρυθμίσεις > Μηνύματα> Αποστολή και λήψη > Χρήση Apple ID για iMessage και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.

 

Επανεκκίνηση του Apple Watch και του iPhone σας

Δείτε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το Apple Watch και το iPhone σας.

 

Ελέγξτε για ενημερώσεις

Δείτε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το Apple Watch και το iPhone σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, καταργήστε τη ζευγοποίηση του Apple Watch και, στη συνέχεια, ζευγοποιήστε το ξανά. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε μηνύματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Published Date: