Εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα στο Apple Watch

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που εμφανιστεί μια ειδοποίηση ή ένα κόκκινο θαυμαστικό ή εάν δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα.

Αν εμφανιστεί ένα κόκκινο θαυμαστικό

Εάν δείτε ένα εικονίδιο με κόκκινο θαυμαστικό  ή την ένδειξη «δεν παραδόθηκε» δίπλα σε ένα μήνυμα, πατήστε την ειδοποίηση για να προσπαθήσετε να στείλετε ξανά το μήνυμα. Εάν εξακολουθεί να μην γίνεται αποστολή του μηνύματος, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα. 

 

Εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα

Μετά από κάθε βήμα, δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ξανά ένα μήνυμα στο Apple Watch.

Ελέγξτε το Κέντρο ελέγχου

Εάν εμφανίζονται τα εικονίδια «Μην ενοχλείτε» ή «Χρήση σε πτήση» στην πρόσοψη του ρολογιού σας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο Κέντρο ελέγχου.

Αγγίξτε παρατεταμένα την κάτω πλευρά της πρόσοψης του ρολογιού, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω. Πατήστε τα εικονίδια «Μην ενοχλείτε» και «Χρήση σε πτήση» που επισημαίνονται, για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Apple Watch με τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ενεργοποιημένη και άλλο Apple Watch με τη λειτουργία «Χρήση σε πτήση» ενεργοποιημένη.

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας

Βεβαιωθείτε ότι το Apple Watch μπορεί να συνδεθεί στο iPhone, στο κινητό δίκτυο ή στο Wi-Fi. Για να στείλετε και να λάβετε SMS/MMS από μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch, το ζευγοποιημένο iPhone θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητό δίκτυο, αλλά το iPhone δεν χρειάζεται να βρίσκεται κοντά.

Ακόμη και αν το iPhone δεν είναι συνδεδεμένο ή ενεργοποιημένο, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα iMessage στο Apple Watch όταν το Apple Watch είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητό δίκτυο.

Μάθετε πώς το Apple Watch δημιουργεί συνδέσεις και λάβετε βοήθεια εάν οι συσκευές σας αποσυνδεθούν.

Apple Watch συνδεδεμένο με iPhone.

 

Δοκιμάστε να στείλετε ένα μήνυμα από το iPhone σας

Εάν το iPhone σας δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα, δοκιμάστε να διορθώσετε τα προβλήματα με τα μηνύματα στο iPhone

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί

Στο iPhone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και έπειτα πατήστε Γενικά > Apple ID. 

Συνδεδεμένο με το Apple ID j.appleseed@icloud.com.

 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του iMessage

Στο iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και βεβαιωθείτε ότι το iMessage είναι ενεργοποιημένο.

Στη συνέχεια, πατήστε «Αποστολή και λήψη» και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιεί το Apple Watch. 

Εάν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε στο iMessage με το Apple ID σας

Σύνδεση του John Appleseed στο iMessage με το Apple ID.

Αποσύνδεση από το iMessage

Πατήστε Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Αποστολή και λήψη. Πατήστε το Apple ID σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Αποσύνδεση». 

Στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις > Μηνύματα. Απενεργοποιήστε το iMessage και ενεργοποιήστε το ξανά

Ρυθμίσεις του iMessage σε iPhone.

Συνδεθείτε ξανά στο iMessage

Πατήστε Ρυθμίσεις > Μηνύματα> Αποστολή και λήψη > Χρήση Apple ID για iMessage και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.

 

Επανεκκίνηση του Apple Watch και του iPhone σας

Δείτε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το Apple Watch και το iPhone.

 

Έλεγχος για ενημερώσεις

Δείτε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το Apple Watch και το iPhone.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, αποζευγοποιήστε το Apple Watch και, στη συνέχεια, ζευγοποιήστε το ξανά. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε μηνύματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: