Διαμόρφωση της παρουσίασής σας στο Keynote

Μάθετε πώς να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε σλάιντ και στη συνέχεια να αλλάζετε την εμφάνιση και την αναλογία διαστάσεων της παρουσίασής σας σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com.

Χρήση του Keynote σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση ενός σλάιντ και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση Keynote, επιλέξτε πρώτα ένα θέμα. Τα θέματα περιέχουν προσχεδιασμένες διατάξεις των σλάιντ, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο αφετηρίας για την παρουσίασή σας.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, πατήστε το κουμπί προσθήκης  στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν επεξεργάζεστε μια παρουσίαση τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το  (στο iPhone) ή πατήστε «Παρουσιάσεις» (στο iPad) για να ανοίξετε τη διαχείριση παρουσιάσεων.
 2. Πατήστε ένα θέμα.
 3. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη σλάιντ»  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, πατήστε δύο φορές το κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, πατήστε το κουμπί «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και έπειτα επιλέξτε τη δική σας εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό κύριο σλάιντ σε αυτό. Όταν αλλάζετε το κύριο σλάιντ ενός σλάιντ, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σλάιντ.
 2. Πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και μετά πατήστε «Κύριο».
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση, για να δείτε όλα τα κύρια σλάιντ και στη συνέχεια πατήστε ένα, για να το εφαρμόσετε. 

Αλλαγή του μεγέθους σλάιντ

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε «Μέγεθος σλάιντ» και έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος.
 3. Αν επιλέξετε «Προσαρμογή», εισαγάγετε τις διαστάσεις των σλάιντ και πατήστε «Τέλος». Πατήστε το κουμπί «Προηγούμενο σλάιντ»  ή το κουμπί «Επόμενο σλάιντ»  για προεπισκόπηση των σλάιντ στο νέο μέγεθος.
 4. Πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος. Τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως η αλλαγή του χρώματος του κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα.

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε ένα θέμα ή σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε περισσότερα θέματα.
 3. Πατήστε «Τέλος».

Επεξεργασία κύριων σλάιντ

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά σλάιντ μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κύρια σλάιντ. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου σλάιντ και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Οι αλλαγές στα κύρια σλάιντ επηρεάζουν τα σλάιντ της παρουσίασης που χρησιμοποιούν το ίδιο κύριο σλάιντ.

 1. Πατήστε στο φόντο ενός σλάιντ και στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία κύριου σλάιντ» στο μενού που εμφανίζεται. 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, πατήστε το κύριο σλάιντ που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία.
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αναδιατάξετε περιεχόμενο και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα στο σλάιντ.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κύριων σλάιντ, πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία.


Χρήση του Keynote για Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλέγετε ένα θέμα, να προσθέτετε περιεχόμενο, να αλλάζετε την εμφάνιση ενός σλάιντ και πολλά άλλα.

Επιλογή θέματος και προσθήκη περιεχομένου

 1. Στο Keynote, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία, έπειτα κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον επιλογέα θεμάτων. Αν ο επιλογέας θεμάτων δεν εμφανίζεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία από τον Επιλογέα θεμάτων και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Για να προσθέσετε ένα σλάιντ, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια διάταξη σλάιντ.
 3. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 4. Για να αντικαταστήσετε μια εικόνα δεσμευτικού θέσης, κάντε κλικ στο κουμπί «Αντικατάσταση μέσων»  στην εικόνα δεσμευτικού θέσης και στη συνέχεια επιλέξτε μια εικόνα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός σλάιντ

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση ενός σλάιντ, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό κύριο σλάιντ σε αυτό. Όταν αλλάζετε το κύριο σλάιντ ενός σλάιντ, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε προσθέσει ήδη εμφανίζεται στη νέα διάταξη.

 1. Κάντε κλικ στο μενού «Μενού προβολής» , επιλέξτε «Πλοηγός» και στη συνέχεια επιλέξτε στον Πλοηγό τα σλάιντ που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή κύριου» και στη συνέχεια κάντε κλικ σε ένα κύριο σλάιντ, για να το εφαρμόσετε στα επιλεγμένα σλάιντ.

Αλλαγή του μεγέθους σλάιντ

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος σλάιντ ώστε να ταιριάζει σε οθόνες ή προβολείς με διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων. Τυχόν υπάρχον περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί, για να υποστηρίζει τη νέα αναλογία διαστάσεων.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος σλάιντ από το αναδυόμενο μενού «Μέγεθος σλάιντ».
 3. Αν έχετε επιλέξει «Προσαρμοσμένο μέγεθος σλάιντ», εισαγάγετε τις διαστάσεις σλάιντ και κάντε κλικ στην επιλογή «ΟΚ».

Αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της παρουσίασής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασής σας, επιλέξτε ένα νέο θέμα όποτε θέλετε. Αν προσθέσατε περιεχόμενο, αυτό τοποθετείται στα σλάιντ του νέου θέματος.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή θέματος».
 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα νέο θέμα. 
 4. Για να εξασφαλίσετε ότι τυχόν προσαρμογές που έχετε κάνει, όπως το χρώμα κειμένου, εμφανίζονται στο νέο θέμα, επιλέξτε «Διατήρηση των αλλαγών στιλ σας». 
 5. Μπορείτε πάντα να αναιρέσετε μια αλλαγή θέματος αν προτιμάτε το προηγούμενο θέμα σας.

Επεξεργασία κύριων σλάιντ

Για να κάνετε γρήγορα ταυτόχρονες αλλαγές σε πολλά σλάιντ μιας παρουσίασης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κύρια σλάιντ. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου σλάιντ και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα. Οι αλλαγές στα κύρια σλάιντ επηρεάζουν τα σλάιντ της παρουσίασης που χρησιμοποιούν το ίδιο κύριο σλάιντ.

 1. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Προβολή > Επεξεργασία κύριων σλάιντ. 
 2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε το κύριο σλάιντ που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία. 
 3. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να αναδιατάξετε περιεχόμενο και να προσθέσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα στο σλάιντ.
 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των κύριων σλάιντ, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» στην κάτω δεξιά γωνία.


Keynote για iCloud

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα όταν δημιουργείτε μια νέα παρουσίαση Keynote στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

 1. Στη διαχείριση παρουσιάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης .
 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα θέμα. Η παρουσίαση ανοίγει σε μια νέα καρτέλα ή ένα νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 3. Για να προσθέσετε σλάιντ, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης  στον πλοηγό σλάιντ και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια διάταξη σλάιντ.
 4. Για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο σε ένα σλάιντ, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο δεσμευτικού θέσης. 
 5. Για να προσθέσετε τη δική σας εικόνα σε ένα σλάιντ, σύρετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας στην εικόνα δεσμευτικού θέσης.

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση των σλάιντ, το μέγεθος σλάιντ ή το θέμα αφού έχετε δημιουργήσει αρχικά την παρουσίασή σας στο Keynote για iCloud, ανοίξτε την παρουσίαση στο Keynote σε iPhone, iPad ή Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: