Χρήση αυτοκόλλητων στο iMessage σε iPhone, iPad και iPod touch

Κάντε πιο διαδραστικές τις συζητήσεις σας με αυτοκόλλητα στο·iMessage.

Εγκατάσταση ενός πακέτου αυτοκόλλητων

  1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε 
  2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Επισκεφθείτε το Store".
  3. Όταν βρείτε ένα πακέτο αυτοκόλλητων που σας αρέσει, πατήστε ή το εικονίδιο της τιμής δίπλα από την εφαρμογή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την εφαρμογή.
  4. Εισαγάγετε το συνθηματικό για το Apple ID ή χρησιμοποιήστε το Touch ID ή το Face IDεάν τα έχετε ενεργοποιήσει.
  5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στο μήνυμά σας.

* Για τη χρήση του Face ID απαιτείται iPhone X.

Προσθήκη αυτοκόλλητου σε συζήτηση

  1. Ανοίξτε τα Μηνύματα. Πατήστε μια υπάρχουσα συζήτηση ή πατήστε  και εισαγάγετε μια επαφή.
  2. Πατήστε το  για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.
  3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά στο συρτάρι εφαρμογών, για να βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή για να την ανοίξετε.

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα αυτοκόλλητο, πατήστε παρατεταμένα στο αυτοκόλλητο και σύρετέ το στο μπαλόνι του μηνύματος. Το αυτοκόλλητο θα αποσταλεί αυτόματα όταν το προσθέσετε στο μήνυμα. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το μέγεθος του αυτοκόλλητου πριν την αποστολή συγκλίνοντας ή αποκλείνοντας τα δάχτυλά σας.

Εάν λάβετε ένα μήνυμα σε μια εφαρμογή του iMessage που δεν διαθέτετε, απλώς πατήστε το μπλε όνομα κάτω από την εφαρμογή, για να πραγματοποιήσετε λήψη της.

Περισσότερες εργασίες με την εφαρμογή Μηνύματα

Τα αυτοκόλλητα που αποστέλλονται ως μήνυμα MMS αποστέλλονται ως φωτογραφίες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: