Σχεδίαση, προσθήκη σχολίων και χρήση της λειτουργίας «Σκαρίφημα» στο Pages

Σχεδιάστε, σχολιάστε και χρησιμοποιήστε το Σκαρίφημα για να μετατρέψετε χειρόγραφο κείμενο σε ψηφιακό, με το Apple Pencil σε iPad. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε και να σχολιάσετε με το δάκτυλό σας σε iPhone ή iPad.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, για να επιλέξετε αντικείμενα και να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω στο έγγραφο.

Μετατροπή του χειρογράφου σε κείμενο με το Σκαρίφημα

Με το Σκαρίφημα, μπορείτε να μετατρέψετε το χειρόγραφο σε κείμενο με ένα Apple Pencil σε ένα υποστηριζόμενο iPad.* Όταν ζευγοποιείτε ένα Apple Pencil με ένα iPad, το Σκαρίφημα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση «Σκαρίφημα» ή για να την απενεργοποιήσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Apple Pencil στο iPad.

 1. Σε ένα έγγραφο, πατήστε Apple Pencil μέσα στο κείμενο ενός εγγράφου επεξεργασίας κειμένου, εκεί όπου θέλετε να γράψετε. Ή πατήστε μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου, σχήμα ή σε κελί πίνακα σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου ή διάταξης σελίδας.
 2. Πατήστε το εργαλείο Σκαρίφημα στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια ξεκινήστε να γράφετε.

Καθώς γράφετε με το Apple Pencil, μπορείτε επίσης να διαγράψετε λέξεις, να εισαγάγετε κείμενο και πολλά άλλα:

 • Για να διαγράψετε μια λέξη, σβήστε την κάνοντας μολυβιές.
 • Για να εισαγάγετε κείμενο μεταξύ λέξεων, πατήστε παρατεταμένα σε μια περιοχή κειμένου και στη συνέχεια ξεκινήστε να γράφετε όταν ανοίξει ένας κενός χώρος.
 • Για να ενώσετε ή να διαχωρίσετε χαρακτήρες, σχεδιάστε μια κατακόρυφη γραμμή μεταξύ τους.
 • Για να επιλέξετε κείμενο, κυκλώστε το ή τραβήξτε μια γραμμή πάνω σε αυτό. Σύρετε τις λαβές επιλογής για να αλλάξετε την επιλογή.

Η γραμμή εργαλείων διαθέτει επίσης κουμπιά για τις εσοχές, τη μορφοποίηση και τη στοίχιση του κειμένου, καθώς και για την εισαγωγή αλλαγών σελίδας, σελιδοδεικτών και άλλων στοιχείων.

* Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη υποστηριζόμενη γλώσσα από τη γραμμή εργαλείων, αν έχετε προσθέσει το πληκτρολόγιο για τη γλώσσα στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγια. Ελέγξτε για να μάθετε ποιες γλώσσες και περιοχές υποστηρίζει το Σκαρίφημα.


Προσθήκη σχεδίου

Για να σχεδιάσετε με το Apple Pencil σε ένα υποστηριζόμενο iPad, πατήστε το Pencil σας στη σελίδα. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε ξανά στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την περιοχή σχεδίασης. Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδων, μπορείτε να σχεδιάσετε οπουδήποτε στη σελίδα.

Για να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε ένα σχέδιο ή εάν ένα Apple Penci αλλά έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση:

 • Σε iPhone, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή» , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα» και, στη συνέχεια, πατήστε «Σχέδιο».
 • Σε iPad, Πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα»  και, στη συνέχεια, πατήστε «Σχέδιο». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Πολυμέσα», πατήστε πρώτα το κουμπί «Εισαγωγή» .

Τα εργαλεία σχεδίασης (στιλό, μολύβι, κηρομπογιά ή εργαλείο γεμίσματος) εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης.

Χρήση των εργαλείων σχεδίασης

 1. Πατήστε ένα από τα τέσσερα εργαλεία σχεδίασης στο κάτω μέρος της οθόνης: το στιλό, το μολύβι, την κηρομπογιά ή το εργαλείο γεμίσματος.
 2. Για να σχεδιάσετε με διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια γραμμής, πατήστε ένα από τα εργαλεία σχεδίασης δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε ένα νέο μέγεθος γραμμής. Ή σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 3. Μπορείτε να σχεδιάσετε με διαφορετικό χρώμα:
  • Σε iPhone, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και στη συνέχεια επιλέξτε ένα προκαθορισμένο χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης «Χρώματα». Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια, για να αναμίξετε τα δικά σας χρώματα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να αποθηκεύσετε το χρώμα ως αγαπημένο.
  • Σε iPad, πατήστε ένα προκαθορισμένο χρώμα ή πατήστε τον τροχό χρωμάτων, για να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια, για να αναμίξετε το δικό σας χρώμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να αποθηκεύσετε το χρώμα ως αγαπημένο. Για να καταργήσετε ένα αγαπημένο, αγγίξτε παρατεταμένα την κουκκίδα χρώματός του και στη συνέχεια πατήστε «Διαγραφή». 
 4. Για διαγραφή, πατήστε τη γόμα και στη συνέχεια πατήστε τη ξανά για να επιλέξετε μία από τις γόμες:
  • Για να διαγράψετε pixel, πατήστε τη Γόμα pixel και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να διαγράψετε μια ολόκληρη γραμμή, πατήστε τη Γόμα αντικειμένων και στη συνέχεια πατήστε τη γραμμή ή το γέμισμα του αντικειμένου που θέλετε να διαγράψετε.
 5. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί «Αναίρεση» 
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Για να συνεχίσετε να σχεδιάζετε με το Apple Pencil, ξεκινήστε απλώς να σχεδιάζετε στη σελίδα.

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Αφού προσθέσετε το σχέδιο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του και να το μετακινήσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.

Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Πατήστε στο σχέδιο και, στη συνέχεια πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το σχέδιο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από το σχέδιο.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, έτσι ώστε να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή.

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και, στη συνέχεια, πατήστε «Σχέδιο».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και κατόπιν προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 5. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, πατήστε «Αναπαραγωγή» ή «Αναπαραγωγή σχεδίου».

Κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου

Μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο από το έγγραφό σας ως αρχείο εικόνας PNG ή, εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, ως αρχείο εικόνας PNG ή αρχείο ταινίας M4V.

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο για να το επιλέξετε και μετά επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 3. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής της εικόνας ή της ταινίας, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας» (ή «Αποθήκευση βίντεο» για σχέδια στα οποία έχει προστεθεί κίνηση), για να αποθηκεύσετε το σχέδιο στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Εργασία με τα σχέδια σε Mac

Μπορείτε να σχεδιάσετε σε ένα έγγραφο του Pages σε iPhone και iPad. Αν, στη συνέχεια, ανοίξετε το έγγραφο στο Pages για Mac, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο σχέδιο, να το κοινοποιήσετε ή να το αποθηκεύσετε στις Φωτογραφίες, ως αρχείο εικόνας ή ταινίας.


Προσθήκη επισημείωσης

Όταν προσθέτετε σχόλια σε κείμενο, αντικείμενα ή κελιά πίνακα ενός εγγράφου, τα σχόλια μετακινούνται μαζί με το κείμενο ή τα αντικείμενα, καθώς επεξεργάζεστε το έγγραφο.

 1. Για προσθήκη επισημείωσης με το Apple Pencil, πατήστε οπουδήποτε στη σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε στο εργαλείο επισημείωσης στη γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να χρησιμοποιήσετε το δάκτυλό σας ή, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν πατήστε «Έξυπνος σχολιασμός».
 2. Πατήστε «Στιλό» για την προσθήκη επισημάνσεων ή πατήστε «Μαρκαδόρος», για να επισημάνετε κείμενο.
 3. Προσθέστε τα σχόλιά σας.
 4. Επίσης, μπορείτε να σχολιάσετε με διαφορετικό χρώμα:
  • Σε iPhone, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και στη συνέχεια επιλέξτε ένα προκαθορισμένο χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης «Χρώματα». Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια, για να αναμίξετε τα δικά σας χρώματα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να αποθηκεύσετε το χρώμα ως αγαπημένο.
  • Σε iPad, πατήστε ένα προκαθορισμένο χρώμα ή πατήστε τον τροχό χρωμάτων, για να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια, για να αναμίξετε το δικό σας χρώμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να αποθηκεύσετε το χρώμα ως αγαπημένο. Για να καταργήσετε ένα αγαπημένο, αγγίξτε παρατεταμένα την κουκκίδα χρώματός του και στη συνέχεια πατήστε «Διαγραφή».
 5. Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το σχόλιο. Για να σβήσετε όλα τα σχόλια, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε «Σβήσιμο όλων των έξυπνων σχολιασμών».
 6. Για ελαχιστοποίηση της γραμμής εργαλείων, σύρετέ τη στη γωνία της οθόνης. Για εμφάνιση ολόκληρης της γραμμής εργαλείων, πατήστε την ελαχιστοποιημένη γραμμή εργαλείων.
 7. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη σελίδα ενώ χρησιμοποιείτε το Apple Pencil, σαρώστε με ένα δάκτυλο. Αν χρησιμοποιείτε το δάκτυλό σας για να προσθέσετε σχόλια, σαρώστε με δύο δάκτυλα.
 8. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να διαγράψετε ένα σχόλιο μετά την προσθήκη του. Πατήστε το σχόλιο και, στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή». Αν διαγράψετε το κείμενο ή το αντικείμενο που έχετε σχολιάσει, θα διαγράψετε επίσης και τα σχόλια. 

Αν θέλετε να αποκρύψετε απλώς τα σχόλια:

 • Σε iPad, πατήστε «Επιλογές προβολής» και, στη συνέχεια, πατήστε «Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών» και απενεργοποιήστε τον «Έξυπνο σχολιασμό». 
 • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί «Επιλογές προβολής» στη γραμμή εργαλείων στο iPad ή αν χρησιμοποιείτε iPhone, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Έξυπνος σχολιασμός» και μετά πατήστε «Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών».

Για να συνεχίσετε να προσθέτετε σχόλια με το Apple Pencil, αρχίστε απλώς να γράφετε στη σελίδα.

Εξαγωγή εγγράφου με σχόλια

Αν εξαγάγετε το έγγραφό σας ως PDF με ενεργοποιημένα τα σχόλια, αυτά θα εμφανίζονται στο PDF. Τα σχόλια δεν εμφανίζονται σε έγγραφα που εξάγονται ως αρχεία Word, RTF, EPUB ή αρχεία της εφαρμογής Pages ’09.

Εργασία με σχόλια σε Mac

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud, για να διατηρείτε όλα τα έγγραφά Pages ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας, τα σχόλια θα εμφανίζονται στο έγγραφό σας σε όλες τις συσκευές σας. Σε Mac, μπορείτε να αφαιρείτε, να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε τα σχόλια κατά την επεξεργασία ενός εγγράφου.

 • Για να διαγράψετε ένα σχόλιο, επιλέξτε το και πατήστε «Διαγραφή». 
 • Για να αφαιρέσετε όλα τα σχόλια, επιλέξτε Επεξεργασία > Αφαίρεση έξυπνων σχολιασμών.
 • Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη όλων των σχολίων, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση/Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών.


Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil από προεπιλογή, για να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε ή να σχολιάζετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Pages ώστε να χρησιμοποιεί το Apple Pencil για την επιλογή αντικειμένων και την κύλιση στα έγγραφά σας:

 1. Στο Pages, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ρυθμίσεις».
 2. Στο Apple Pencil, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Αν το Apple Pencil υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή». Με το Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή, απλώς πατήστε δύο φορές το κάτω τμήμα του Apple Pencil για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο ή έναν σχολιασμό με το Apple Pencil όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα»  και, στη συνέχεια, πατήστε «Σχέδιο». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Πολυμέσα», πατήστε πρώτα το κουμπί «Εισαγωγή» .

Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote διαθέτουν η καθεμία ξεχωριστή ρύθμιση για την Επιλογή και κύλιση. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε την Επιλογή και κύλιση στο Pages, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία στην εφαρμογή Keynote ή Numbers.


Ημερομηνία δημοσίευσης: