Σχεδίαση και σχολιασμός στο Pages σε iPad, iPhone και iPod touch

Προσθέστε σχέδια και σχολιασμό στο έγγραφό σας με ένα Apple Pencil σε υποστηριζόμενες συσκευές ή με το δάχτυλό σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil για να επιλέξετε αντικείμενα και να περιηγηθείτε στο έγγραφό σας αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Προσθήκη σχεδίου

Μπορείτε να σχεδιάσετε στο Pages, για να προσθέσετε εικόνες και διαγράμματα στα έγγραφά σας.

 1. Για να σχεδιάσετε με το Apple Pencil, πατήστε με αυτό στη σελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας ή αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί Εισαγωγής , πατήστε το κουμπί Πολυμέσων  και κατόπιν πατήστε «Σχεδίαση».
 2. Αν η επιλογή «Σχεδίαση» δεν είναι ήδη επιλεγμένη στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε πάνω σε αυτήν.
 3. Αρχίστε να σχεδιάζετε:
  • Αν σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου δεν βλέπετε ήδη ένα πορτοκαλί πλαίσιο σχεδίασης, πατήστε το Apple Pencil οπουδήποτε στη σελίδα και στη συνέχεια σχεδιάστε μέσα στο πλαίσιο. Αν χρησιμοποιείτε το δάχτυλό σας για να σχεδιάσετε, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή νέου σχεδίου», για να προσθέσετε ένα πλαίσιο σχεδίασης. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου σχεδίασης σύροντας τις λαβές του. Το κείμενο ρέει γύρω από το πλαίσιο σχεδίασης.
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, σχεδιάστε οπουδήποτε.
 4. Για εναλλαγή των εργαλείων σχεδίασης, πατήστε ένα εργαλείο στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία για διαφορετικά εφέ ή λειτουργίες:
  • Για να σχεδιάσετε ένα νέο, γεμισμένο σχήμα, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος  και στη συνέχεια ξεκινήστε να σχεδιάζετε. Για να γεμίσετε μια περιοχή, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και στη συνέχεια πατήστε την περιοχή που θέλετε να γεμίσετε.
  • Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας και στη συνέχεια σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να επεξεργαστείτε τμήματα ενός σχεδίου, πατήστε το εργαλείο επιλογής  και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό χρώμα, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και κατόπιν επιλέξτε ένα χρώμα. Σαρώστε προς τα αριστερά, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς ένα χρώμα.
 6. Για να σχεδιάσετε με διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια πινελιάς, πατήστε δύο φορές το εργαλείο και στη συνέχεια πατήστε ένα νέο μέγεθος πινελιάς. Ή σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 7. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί «Αναίρεση» 
 8. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Για να συνεχίσετε να σχεδιάζετε με το Apple Pencil, ξεκινήστε απλώς να σχεδιάζετε στη σελίδα. Αν δεν είστε σίγουροι ποια λειτουργία χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά, πατήστε τη σελίδα με το Apple Pencil (δεν θα προσθέσει επισήμανση στο έγγραφο) και στη συνέχεια ελέγξτε ποιο κουμπί είναι επιλεγμένο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το σχέδιο αφού το προσθέσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.

Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής  στο κάτω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται ένα περίγραμμα γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από το σχέδιο.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που βρίσκεται σε ένα έγγραφο Pages, έτσι ώστε το σχέδιο να εμφανίζεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή.

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο στο iPhone, το iPad η το iPod touch:

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και μετά πατήστε «Σχεδίαση».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και κατόπιν προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 5. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, πατήστε «Αναπαραγωγή» ή «Αναπαραγωγή σχεδίου».

Σε Mac, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε ένα έγγραφο στο Pages στο iPhone ή στο iPad.

 1. Στο έγγραφο του Pages με το σχέδιο, επιλέξτε το σχέδιο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , επιλέξτε «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και κατόπιν προσαρμόστε άλλες επιλογές, όπως τη διάρκεια.
 3. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, κάντε κλικ στην «Αναπαραγωγή» στην πλαϊνή στήλη «Μορφή» ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αναπαραγωγή σχεδίου» στη σελίδα.

Κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου από το έγγραφό σας ως αρχείου εικόνας (.png) ή –αν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο– ως αρχείου εικόνας ή ταινίας (.m4v).

Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου στο iPhone, το iPad η το iPod touch:

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο για να το επιλέξετε και μετά επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 3. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής της εικόνας ή της ταινίας, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας» (ή «Αποθήκευση βίντεο» για σχέδια στα οποία έχει προστεθεί κίνηση), για να αποθηκεύσετε το σχέδιο στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Σε Mac, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου που προσθέσατε σε ένα έγγραφο στο Pages στο iPhone ή στο iPad.

 1. Στο έγγραφο του Pages με το σχέδιο, κάντε κλικ πατώντας Control στο σχέδιο.
 2. Επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 3. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής της εικόνας ή της ταινίας, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Προσθήκη στις Φωτογραφίες», για να αποθηκεύσετε την εικόνα ή την ταινία σας στην εφαρμογή Φωτογραφίες.


Προσθήκη σχολιασμού

Μπορείτε να επισημάνετε το έγγραφό σας με σχολιασμούς. Όταν προσθέτετε σχολιασμούς σε κείμενο, αντικείμενα ή κελιά πίνακα ενός εγγράφου, οι σχολιασμοί μετακινούνται μαζί με το κείμενο ή τα αντικείμενα, καθώς επεξεργάζεστε το έγγραφο. Αν θέλετε να προσθέσετε εικόνες στο έγγραφο, προσθέστε ένα σχέδιο αντί για σχολιασμό.

 1. Για να προσθέσετε έναν σχολιασμό με το Apple Pencil, πατήστε οπουδήποτε στη σελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας ή αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν πατήστε «Έξυπνος σχολιασμός».
 2. Αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη η λειτουργία «Έξυπνος σχολιασμός» στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την.
 3. Προσθέστε τις επισημάνσεις σας.
 4. Για εναλλαγή εργαλείων ή για αλλαγή του χρώματος του εργαλείου που χρησιμοποιείτε για σχολιασμό, πατήστε ένα εργαλείο ή ένα χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης. 
 5. Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας  στο κάτω μέρος της οθόνης και έπειτα πατήστε τον σχολιασμό. Για να διαγράψετε όλους τους σχολιασμούς, πατήστε την επιλογή «Σβήσιμο όλων» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.
 6. Για προβολή ή απόκρυψη των εργαλείων, πατήστε «Εμφάνιση/Απόκρυψη εργαλείων σχεδίασης».
 7. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη σελίδα ενώ χρησιμοποιείτε το Apple Pencil, σαρώστε με ένα δάχτυλο. Αν χρησιμοποιείτε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε σχολιασμό, σαρώστε με δύο δάχτυλα.
 8. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να διαγράψετε έναν σχολιασμό μετά την προσθήκη του. Πατήστε τον σχολιασμό και έπειτα πατήστε «Διαγραφή». Αν διαγράψετε το κείμενο ή το αντικείμενο που έχετε σχολιάσει, θα διαγραφεί και ο σχολιασμός. 

Αν θέλετε να αποκρύψετε απλώς τους σχολιασμούς:

 • Σε ένα iPad, πατήστε «Επιλογές προβολής»  και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τους έξυπνους σχολιασμούς.
 • Σε ένα iPhone ή iPod touch, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Έξυπνος σχολιασμός» και κατόπιν πατήστε «Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών».

Για να συνεχίσετε να προσθέτετε σχολιασμούς με το Apple Pencil, αρχίστε απλώς να γράφετε στη σελίδα. Αν δεν είστε σίγουροι ποια λειτουργία χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά, πατήστε τη σελίδα με το Apple Pencil και στη συνέχεια ελέγξτε ποιο κουμπί είναι επιλεγμένο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εξαγωγή εγγράφου με σχολιασμούς

Αν εξαγάγετε το έγγραφό σας ως PDF με ενεργοποιημένους τους σχολιασμούς, αυτοί θα εμφανίζονται στο PDF. Οι σχολιασμοί δεν εμφανίζονται σε έγγραφα που εξάγονται ως αρχεία Word, RTF, EPUB ή αρχεία της εφαρμογής Pages ’09.

Εργασία με σχολιασμούς σε Mac

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud, για να διατηρείτε όλα τα έγγραφά Pages ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας, οι σχολιασμοί θα εμφανίζονται στο έγγραφό σας σε όλες τις συσκευές σας. Σε Mac, μπορείτε να αφαιρείτε, να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε τους σχολιασμούς κατά την επεξεργασία ενός εγγράφου.

 • Για να διαγράψετε έναν σχολιασμό, επιλέξτε τον και πατήστε «Διαγραφή». 
 • Για να αφαιρέσετε όλους τους έξυπνους σχολιασμούς, επιλέξτε Επεξεργασία > Αφαίρεση έξυπνων σχολιασμών.
 • Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη όλων των σχολιασμών, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση/Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών.


Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil από προεπιλογή, για να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε ή να σχολιάζετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Pages ώστε να χρησιμοποιεί το Apple Pencil για την επιλογή αντικειμένων και την κύλιση στα έγγραφά σας:

 1. Στο Pages, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε το Apple Pencil και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Αν το Apple Pencil υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή». Με το Διπλό άγγιγμα για εναλλαγή, απλώς πατήστε δύο φορές το κάτω τμήμα του Apple Pencil για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση.

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο σε ένα έγγραφο όταν είναι ενεργοποιημένη η Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή , πατήστε το κουμπί «Πολυμέσα» και κατόπιν πατήστε «Σχεδίαση».

Για να προσθέσετε έναν σχολιασμό όταν είναι ενεργοποιημένη η Επιλογή και κύλιση, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν πατήστε «Έξυπνος σχολιασμός».

Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote διαθέτουν η καθεμία ξεχωριστή ρύθμιση για την Επιλογή και κύλιση. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε την Επιλογή και κύλιση στο Pages, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία στην εφαρμογή Keynote ή Numbers.


Ημερομηνία δημοσίευσης: