Σχεδίαση και σχόλια στο Pages σε iPad, iPhone και iPod touch

Προσθέστε σχέδια και σχολιασμό στο έγγραφό σας με ένα Apple Pencil σε υποστηριζόμενες συσκευές ή με το δάχτυλό σας.

Προσθήκη σχεδίου

Μπορείτε να σχεδιάσετε στο Pages, για να προσθέσετε εικόνες και διαγράμματα στα έγγραφά σας.

 1. Για να σχεδιάσετε με το Apple Pencil, πατήστε με αυτό στη σελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας ή διαφορετικά, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, πατήστε Προσθήκη νέου κουμπιού >  > Κουμπί σχεδίασης Σχεδίαση.
 2. Αν η επιλογή «Σχεδίαση» δεν είναι ήδη επιλεγμένη στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε πάνω σε αυτήν.
 3. Αρχίστε να σχεδιάζετε:
  • Αν σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου δεν βλέπετε ήδη ένα πορτοκαλί πλαίσιο σχεδίασης, πατήστε το Apple Pencil οπουδήποτε στη σελίδα και, στη συνέχεια, σχεδιάστε μέσα στο πλαίσιο. Αν χρησιμοποιείτε το δάχτυλό σας για να σχεδιάσετε, πατήστε , για να προσθέσετε ένα πλαίσιο σχεδίασης. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου σχεδίασης σύροντας τις λαβές του. Το κείμενο ρέει γύρω από το πλαίσιο σχεδίασης.
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, σχεδιάστε οπουδήποτε.
 4. Για εναλλαγή των εργαλείων σχεδίασης, πατήστε ένα εργαλείο στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία για διαφορετικά εφέ ή λειτουργίες:
  • Για να σχεδιάσετε ένα νέο, γεμισμένο σχήμα, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, αρχίστε να σχεδιάζετε. Για να γεμίσετε μια περιοχή, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, πατήστε την περιοχή που θέλετε να γεμίσετε.
  • Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας και, στη συνέχεια, σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να επεξεργαστείτε τμήματα ενός σχεδίου, πατήστε το εργαλείο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό χρώμα, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και επιλέξτε ένα χρώμα. Σαρώστε προς τα αριστερά, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς ένα χρώμα.
 6. Για να σχεδιάσετε με διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια πινελιάς, πατήστε δύο φορές το εργαλείο και, στη συνέχεια, πατήστε ένα νέο μέγεθος πινελιάς. Εναλλακτικά, σύρετε ένα ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 7. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί αναίρεσης
 8. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Για να συνεχίσετε να σχεδιάζετε με το Apple Pencil, αρχίστε απλώς να σχεδιάζετε στη σελίδα. Αν δεν είστε σίγουροι ποια λειτουργία χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά, πατήστε τη σελίδα με το Apple Pencil (δεν θα προσθέσει επισήμανση στο έγγραφο) και στη συνέχεια ελέγξτε ποιο κουμπί είναι επιλεγμένο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το σχέδιο αφού το προσθέσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.

Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια περιγράμμιση γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από το σχέδιο.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.

Προσθήκη σχολιασμού

Μπορείτε να σημειώσετε το έγγραφό σας με έξυπνους σχολιασμούς. Όταν προσθέτετε σχολιασμούς σε κείμενο ή αντικείμενα ενός εγγράφου, οι σχολιασμοί μετακινούνται με το κείμενο ή τα αντικείμενα, καθώς επεξεργάζεστε το έγγραφο. Αν θέλετε να προσθέσετε εικόνες στο έγγραφο, εναλλακτικά προσθέστε ένα σχέδιο.

 1. Για να προσθέσετε έναν σχολιασμό με το Apple Pencil, πατήστε οπουδήποτε στη σελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας ή διαφορετικά, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, πατήστε το κουμπί περισσότερων επιλογών > Έξυπνος σχολιασμός Beta.
 2. Αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη η λειτουργία Έξυπνος σχολιασμός στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την.
 3. Προσθέστε τις επισημάνσεις σας.
 4. Για εναλλαγή εργαλείων ή για αλλαγή του χρώματος του εργαλείου που χρησιμοποιείται για σχολιασμό, πατήστε ένα εργαλείο ή ένα χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης. 
 5. Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμαςστο κάτω μέρος της οθόνης και έπειτα πατήστε στο σχόλιο. Για να διαγράψετε όλα τα σχόλια, πατήστε την επιλογή «Σβήσιμο όλων» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.
 6. Για προβολή ή απόκρυψη των εργαλείων, πατήστε το εικονίδιο σήμανσης.
  Έγγραφο Pages με έξυπνους σχολιασμούς
 7. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη σελίδα ενώ χρησιμοποιείτε το Apple Pencil, κάντε σάρωση με ένα δάχτυλο. Αν χρησιμοποιείτε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε σχολιασμό, κάντε σάρωση με δύο δάχτυλα.
 8. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να διαγράψετε έναν σχολιασμό μετά την προσθήκη του. Πατήστε τον σχολιασμό και έπειτα πατήστε «Διαγραφή». Αν διαγράψετε το κείμενο ή το αντικείμενο που έχετε σχολιάσει, ο σχολιασμός διαγράφεται επίσης. 

Αν θέλετε να αποκρύψετε απλώς τους έξυπνους σχολιασμούς:

 • Σε ένα iPad, πατήστε το κουμπί προβολής και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τους έξυπνους σχολιασμούς.
 • Σε ένα iPhone ή iPod touch, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών > Έξυπνος σχολιασμός Beta > Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών.

Για να συνεχίσετε να προσθέτετε σχόλια με το Apple Pencil, αρχίστε απλώς να γράφετε στη σελίδα. Αν δεν είστε σίγουροι ποια λειτουργία χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά, πατήστε τη σελίδα με το Apple Pencil και, στη συνέχεια, ελέγξτε ποιο κουμπί είναι επιλεγμένο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εξαγωγή εγγράφου με έξυπνους σχολιασμούς

Αν εξαγάγετε το έγγραφό σας ως PDF με ενεργοποιημένους τους έξυπνους σχολιασμούς, αυτοί θα εμφανίζονται στο PDF. Οι έξυπνοι σχολιασμοί δεν εμφανίζονται σε έγγραφα που εξάγονται ως αρχεία Word, RTF, EPUB ή Pages ’09.

Εργασία με έξυπνους σχολιασμούς σε Mac

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud, για να διατηρείτε όλα τα έγγραφά σας Pages ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας, οι σχολιασμοί εμφανίζονται στο έγγραφό σας σε όλες τις συσκευές σας. Σε Mac, μπορείτε να αφαιρείτε, να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε τους έξυπνους σχολιασμούς κατά την επεξεργασία ενός εγγράφου.

 • Για να διαγράψετε έναν σχολιασμό, επιλέξτε τον και πατήστε «Διαγραφή». 
 • Για να αφαιρέσετε όλους τους έξυπνους σχολιασμούς, επιλέξτε Επεξεργασία > Αφαίρεση έξυπνων σχολιασμών.
 • Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη όλων των σχολιασμών, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση/Απόκρυψη έξυπνων σχολιασμών.

Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pencil, για να επιλέγετε αντικείμενα και να πραγματοποιείτε κύλιση στο έγγραφό σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Pages και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil».

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο σε ένα έγγραφο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil», πατήστε Προσθήκη νέου κουμπιού >  > Κουμπί σχεδίασης Σχεδίαση.

Published Date: