Αν λάβετε σφάλμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Τάξη στο iOS 11.2

Αν η εφαρμογή Τάξη στο iPad χρησιμοποιεί μια διεύθυνση αρχείου αυτόματης διαμόρφωσης διακομιστή μεσολάβησης (PAC), ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα «η συνεδρία διακομιστή ακυρώθηκε» κατά την αλληλεπίδραση με τις τάξεις.

Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, πραγματοποιήστε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση iOS. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: