Σχετικά με το καλώδιο Thunderbolt 3 (USB-C) της Apple

Συνδέστε μια συσκευή που έχει θύρα Thunderbolt 3 (USB-C) σε μια συσκευή που έχει θύρα Thunderbolt 3 (USB-C) ή USB-C. 

Το καλώδιο Thunderbolt 3 (USB-C) της Apple (0,8 m) συνδέει ένα Mac που έχει θύρα Thunderbolt 3 (USB-C) με μια συσκευή που έχει θύρα Thunderbolt 3 (USB-C) ή USB-C.

Βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε το Mac με μια οθόνη που χρησιμοποιεί Thunderbolt 3 (USB-C) ή USB-C για βίντεο, όπως την οθόνη LG UltraFine 5K ή την οθόνη LG UltraFine 4K. Υποστηρίζει έξοδο βίντεο DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3).

Μεταφορά δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε το Mac με μια συσκευή που χρησιμοποιεί Thunderbolt 3 (USB-C) ή USB-C για μεταφορά δεδομένων, όπως μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου ή μια βάση. Υποστηρίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων Thunderbolt 3 έως 40 Gbps και ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων USB 3.1 Gen 2 έως 10 Gbps. Υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία δίσκου προορισμού. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής σας για να προσδιορίσετε ποιο πρότυπο μεταφοράς δεδομένων υποστηρίζει.

Φόρτιση

Αυτό το καλώδιο συνδέεται επίσης σε συσκευές με Thunderbolt 3 (USB-C) ή USB-C για τη φόρτιση του φορητού υπολογιστή Mac ή άλλης συσκευής. Παρέχει ισχύ έως 100 W σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.

Σε σύγκριση με το καλώδιο φόρτισης USB-C της Apple
Το καλώδιο φόρτισης USB-C της Apple είναι μακρύτερο (2 m) και επίσης υποστηρίζει φόρτιση, αλλά η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων περιορίζεται στα 480 Mbps (USB 2.0) και δεν υποστηρίζει βίντεο. Το καλώδιο Thunderbolt 3 (USB-C) της Apple έχει το λογότυπο Thunderbolt  στο περίβλημα του κάθε βύσματος. Οποιοδήποτε από τα καλώδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τροφοδοτικό ρεύματος USB-C της Apple.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: