Σύνδεση πολλών οθονών στο iMac Pro

Με τέσσερις ενσωματωμένες θύρες Thunderbolt 3, το iMac Pro υποστηρίζει έως και τέσσερις οθόνες 4K ή έως και δύο οθόνες 5K.

Μπορείτε να συνδέσετε έως τέσσερις οθόνες στις παρακάτω διαμορφώσεις:

  • Δύο οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz
  • Τέσσερις οθόνες 4K μεταφοράς μονής ροής (SST) με ανάλυση 4096 x 2304 στα 60 Hz
  • Δύο οθόνες 4K μεταφοράς πολλαπλής ροής (MST) με μέγιστη ανάλυση 4096 x 2304 στα 60 Hz
  • Μία οθόνη 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz και έως και τρεις οθόνες 4K SST με ανάλυση 4096 x 2304 στα 60 Hz*

Μπορείτε να συνδέσετε οθόνες LG UltraFine 4K και οθόνες LG UltraFine 5K με τις εξής επιλογές διαμόρφωσης:

  • Δύο οθόνες LG UltraFine 5K οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ως SST διπλής σύνδεσης με ανάλυση 5120 x 2880 και 10 bpc στα 60 Hz
  • Τέσσερις οθόνες LG UltraFine 4K που έχουν διαμορφωθεί ως SST με ανάλυση 4096 x 2304 και 8 bpc στα 60 Hz
  • Μία οθόνη LG UltraFine 5K συνδεδεμένη στη θύρα 1 ή 2 και δύο οθόνες LG UltraFine 4K συνδεδεμένες στις θύρες 3 και 4 (δείτε την εικόνα στην επόμενη ενότητα)

*Συνδέστε την οθόνη 5K τελευταία.

Σύνδεση σε θύρες Thunderbolt σε διαφορετικούς διαύλους

Συνδέστε τις οθόνες σας στις θύρες Thunderbolt στο iMac Pro. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς διαύλους Thunderbolt όποτε είναι δυνατό (δείτε την εικόνα). Μην συνδέετε πάνω από δύο οθόνες σε οποιονδήποτε δίαυλο. Αν συνδέσετε μια οθόνη 5K ή 4K MST, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό δίαυλο για καθεμία από αυτές τις οθόνες.

Διάγραμμα που δείχνει τις θύρες του iMac Pro και τους διαύλους στους οποίους ανήκουν.

Κατά την εκκίνηση του iMac Pro, ανάβει η ενσωματωμένη οθόνη. Οι άλλες συνδεδεμένες οθόνες εμφανίζουν εικόνα αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Mac. Αν μία ή περισσότερες οθόνες δεν εμφανίζουν εικόνα αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες και οι προσαρμογείς οθόνης έχουν συνδεθεί σωστά.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: