Μάθετε περισσότερα για το iCloud στην Ηπειρωτική Κίνα

Μάθετε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες iCloud στην Ηπειρωτική Κίνα.

Το iCloud στην Ηπειρωτική Κίνα τελεί υπό τη διαχείριση της GCBD (AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co. Ltd). Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες iCloud στην Ηπειρωτική Κίνα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Κίνας.

Οι υπηρεσίες iCloud και όλα τα δεδομένα που αποθηκεύετε με το iCloud, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, εγγράφων και εφεδρικών αντιγράφων, θα υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις του iCloud με διαχείριση από τη GCBD.

Αν δεν είστε Κινέζος πολίτης που κατοικεί στην Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση χώρας ή περιοχής του Apple ID σας, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα χώρα ή περιοχή σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το iCloud σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: