Χρήση της λειτουργίας Υπαγόρευση στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπαγόρευση αντί για το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε κείμενο σε πολλές εφαρμογές και λειτουργίες οι οποίες χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Σε iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο και iPad, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπαγόρευση χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Προηγούμενα μοντέλα iPhone και iPad απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο.1

Υπαγόρευση κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο, πατήστε το κουμπί μικροφώνου  στο πληκτρολόγιο και ξεκινήστε να μιλάτε. Καθώς μιλάτε, το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη. Για να ολοκληρώστε την υπαγόρευση, σταματήστε να μιλάτε και πατήστε το κουμπί πληκτρολογίου  .

Αν η λειτουργία υπαγόρευσης δεν άκουσε καλά μια λέξη, θα δείτε μια μπλε γραμμή κάτω από τη μεταγραμμένη λέξη, ώστε να μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητά της. Για να κάνετε διορθώσεις, πατήστε την υπογραμμισμένη λέξη και επιλέξτε τη σωστή ορθογραφία. Για να αντικαταστήσετε μια λέξη, πατήστε τη δύο φορές, πατήστε το κουμπί μικροφώνου , στη συνέχεια πείτε την ξανά και πατήστε το κουμπί πληκτρολογίου 

Για να αντικαταστήσετε μια ενότητα, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μικροφώνου  και μιλήστε ξανά. Για να προσθέσετε περισσότερο κείμενο, πατήστε στο σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το νέο κείμενο, πατήστε το κουμπί μικροφώνου  και στη συνέχεια μιλήστε ξανά.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η υπαγόρευση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μικροφώνου  και κατόπιν επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση σημείων στίξης και μορφοποίησης

Μπορείτε να προσθέτετε σημεία στίξης υπαγορεύοντάς τα. Για παράδειγμα, η φράση «Γιάννη κόμμα η επιταγή είναι στο γραμματοκιβώτιο θαυμαστικό» γίνεται «Γιάννη, η επιταγή είναι στο γραμματοκιβώτιο!»

Ακολουθούν μερικές συχνές εντολές για σημεία στίξης και μορφοποίηση που μπορείτε να χρησιμοποιείτε:

  • Εισαγωγικά/κλείσιμο εισαγωγικών: άνοιγμα και κλείσιμο εισαγωγικών
  • Νέα παράγραφος: έναρξη νέας παραγράφου
  • Νέα γραμμή: έναρξη νέας γραμμής
  • Κεφαλαία: η επόμενη λέξη εμφανίζεται με κεφαλαίους χαρακτήρες
  • Ενεργοποίηση κεφαλαίων/απενεργοποίηση κεφαλαίων: κάνει τον πρώτο χαρακτήρα κάθε λέξης κεφαλαίο
  • Χαμογελαστούλης: εισάγει :-)
  • Στενοχωρημένος: εισάγει :-(
  • Κλείσιμο ματιού: εισάγει ;-)
  1. Δεν υποστηρίζουν όλες οι γλώσσες υπαγόρευση εκτός σύνδεσης.
Ημερομηνία δημοσίευσης: