Αν το iPhone, iPad ή iPod touch σας κάνει μη αναμενόμενες επανεκκινήσεις

Αν η συσκευή σας με iOS 11 κάνει μη αναμενόμενες και επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις στις ή μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2017, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε. 

Δοκιμάστε να ενημερώσετε τη συσκευή σας στο iOS 11.2. Αφού πατήσετε «Λήψη και εγκατάσταση», η λήψη θα συνεχιστεί ακόμα και αν γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για όλες τις εφαρμογές της συσκευής και, στη συνέχεια, ενημερώστε τη συσκευή στο iOS 11.2:

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.
  2. Πατήστε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την επιλογή «Επιτρέπονται γνωστοποιήσεις». Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε εφαρμογή.
  3. Ενημέρωση της συσκευής σας στο iOS 11.2.
  4. Μετά την ενημέρωση, πατήστε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις και ενεργοποιήστε ξανά την επιλογή «Επιτρέπονται γνωστοποιήσεις» για κάθε εφαρμογή.

Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το iTunes. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε το iTunes. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
  2. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο USB. Η συνδεδεμένη συσκευή σας εμφανίζεται ως εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου iTunes. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν βλέπετε το εικονίδιο
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής.
  4. Στο τμήμα «Σύνοψη», κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος για ενημέρωση». Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή «Λήψη και ενημέρωση», η λήψη θα συνεχιστεί ακόμα και αν γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Αν δεν μπορείτε να κάνετε την ενημέρωση ή αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά την ενημέρωση, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: