Πληροφορίες για το macOS Server 5.7.1 και νεότερες εκδόσεις

Από τις 21 Απριλίου 2022, η Apple έχει διακόψει τη λειτουργία του macOS Server. Οι υφιστάμενοι πελάτες macOS Server μπορούν να συνεχίσουν να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν την εφαρμογή με το macOS Monterey.

Οι πιο δημοφιλείς λειτουργίες διακομιστή –διακομιστής αποθήκευσης περιεχομένου σε cache, διακομιστής κοινής χρήσης αρχείων και διακομιστής Time Machine– παρέχονται σε κάθε εγκατάσταση του macOS High Sierra και νεότερης έκδοσης, ώστε ακόμη περισσότεροι πελάτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις απαραίτητες υπηρεσίες χωρίς χρέωση.

Για να λάβετε βοήθεια για τη μετεγκατάσταση από τη Διαχείριση προφίλ σε άλλες λύσεις MDM, μάθετε σχετικά με την επιλογή μιας λύσης MDM και τον σχεδιασμό της μετεγκατάστασης MDM.

     


Διαθέσιμες υπηρεσίες σε macOS και macOS Server

Μάθετε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε macOS Server και ποιες υπηρεσίες έχουν μετεγκατασταθεί από το macOS Server σε macOS.

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο macOS Server 5.12 και νεότερες εκδόσεις

Οι ακόλουθες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και υποστηρίζονται πλήρως στο macOS Server 5.12 και νεότερες εκδόσεις:

  • Διαχείριση προφίλ
  • Open Directory

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο macOS Server 5.7.1 έως 5.11.1

Οι ακόλουθες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και υποστηρίζονται πλήρως στο macOS Server 5.7.1 έως 5.11.1:

  • Διαχείριση προφίλ
  • Open Directory
  • Xsan

Υπηρεσίες που μετεγκαθίστανται από το macOS Server στο macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις

Τα εργαλεία γραμμής εντολών για τη διαχείριση Xsan περιλαμβάνονται στο macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες που μετεγκαθίστανται από το macOS Server στο macOS High Sierra και νεότερες εκδόσεις

Αυτές οι υπηρεσίες διατίθενται τώρα στο macOS High Sierra και νεότερες εκδόσεις και μπορείτε να τις βρείτε στις επιλογές Προτιμήσεις συστήματος > Κοινή χρήση:

  • Διακομιστής αρχείων
  • Διακομιστής αποθήκευσης περιεχομένου σε cache
  • Διακομιστής Time Machine

     


Κατάσταση υπηρεσίας

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει την κατάσταση κάθε υπηρεσίας του macOS Server και τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Υπηρεσία Κατάσταση Εναλλακτικές επιλογές
Διαχείριση προφίλ Διαθέσιμο στο Server 5.12.2 Μάθετε σχετικά με την επιλογή μιας λύσης MDM
Xsan Καταργήθηκε στο Server 5.12 Quantum, εργαλεία γραμμής εντολών ενσωματωμένα στο macOS
FTP Καταργήθηκε στο Server 5.4 SFTP/SSH
Server Docs Καταργήθηκε στο Server 5.4

Έγγραφα iCloud, Apache/WebDAV
DHCP Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 bootpd, ενσωματωμένο στο macOS
DNS Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 BIND, Unbound, KnotDNS
VPN Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 OpenVPN, SoftEther VPNWireGuard
Τείχος προστασίας Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 pf firewall (ενσωματωμένο στο macOS)
Διακομιστής αλληλογραφίας Καταργήθηκε στο Server 5.7.1

dovecot/Postfix

Courier, KerioConnect

Ημερολόγιο Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Radicale, Kerio Connect
Wiki Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 MediaWiki, PmWiki, XWiki, Confluence, αρχεία WordPress WMX
Ιστότοποι Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 Apache HTTP Server (ενσωματωμένο στο macOS), Nginx, Lighttpd
Επαφές Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Kerio Connect
NetBoot/NetInstall Τα εργαλεία διεπαφής χρήστη καταργήθηκαν στο Server 5.7.1 BOOTP, TFTP, HTTP, NFS (όλα είναι ενσωματωμένα στο macOS), NetSUS, BSDPy
Μηνύματα Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 ejabberd, Openfire, Prosody
Radius Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 FreeRadius
Διαχείριση AirPort Καταργήθηκε στο Server 5.7.1 Βοήθημα AirPort

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: