Χρήση της Ροής εργασίας στο iPhone, το iPad και το Apple Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ροή εργασίας, για να αυτοματοποιήσετε ενέργειες στο iPhone, το iPad και το Apple Watch.

Η Ροή εργασίας είναι ένα εργαλείο αυτοματοποίησης το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε και να αποθέσετε οποιονδήποτε συνδυασμό ενεργειών, για να δημιουργήσετε ισχυρές ροές εργασίας. Η Ροή εργασίας παρέχει εκατοντάδες ενέργειες που αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές και το περιεχόμενο στη συσκευή σας. Η εφαρμογή διευρύνει τις δυνατότητες των ενεργειών που μπορείτε να κάνετε με το iPhone, το iPad και το Apple Watch.

Τι είναι μια ροή εργασίας;

Μια ροή εργασίας είναι μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιτυγχάνεται μια συγκεκριμένη εργασία. Οι ροές εργασίας μπορούν να απλοποιήσουν καθημερινές εργασίας συνδυάζοντας πολλά βήματα –ακόμη και σε πολλές εφαρμογές– σε ένα πάτημα.

Οι ροές εργασίας μπορούν να αυτοματοποιήσουν μια ποικιλία ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείτε να λάβετε οδηγίες για το επόμενο γεγονός του ημερολογίου σας, να μετακινήσετε κείμενο από μία εφαρμογή σε μια άλλη ή ακόμη και να δημιουργήσετε αναφορές εξόδων.

Τι είναι μια ενέργεια;

Μια ενέργεια είναι το θεμελιώδες στοιχείο μιας ροής εργασίας. Κάθε ροή εργασίας αποτελείται από μια σειρά ενεργειών και κάθε ενέργεια είναι ένα μεμονωμένο βήμα που εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα, η ενέργεια «Get Latest Photos» (Λήψη πιο πρόσφατων φωτογραφιών) σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που τραβήξατε στη συσκευή σας, η ενέργεια «Make GIF» (Δημιουργία GIF) δημιουργεί μια κινούμενη εικόνα GIF από μια σειρά φωτογραφιών και η ενέργεια «Post on Facebook» (Δημοσίευση στο Facebook) δημοσιεύει αυτόματα το περιεχόμενο που επιλέγετε στο Facebook.

Πού μπορώ να βρω τις ροές εργασίας μου;

Μπορείτε να βρείτε τις ροές εργασίας που έχετε δημιουργήσει ή κατεβάσει στην ενότητα «My Workflows» (Οι ροές εργασίας μου) της εφαρμογής. Κάθε ροή εργασίας αναπαρίσταται με ένα στρογγυλεμένο ορθογώνιο που έχει έναν τίτλο, ένα εικονίδιο και ένα χρώμα. Πατήστε μια ροή εργασίας μία φορά, για να την ανοίξετε και να δείτε τις ενέργειες που περιέχει.

Πώς μπορώ να εκτελέσω μια ροή εργασίας;

Για να εκτελέσετε μια ροή εργασίας εντός της εφαρμογής Ροή εργασίας:

  1. Μεταβείτε στην ενότητα «My Workflows» (Οι ροές εργασίας μου).
  2. Ανοίξτε τη ροή εργασίας που θέλετε να εκτελέσετε και πατήστε το κουμπί Εκτέλεσης .

Για να εκτελέσετε μια ροή εργασίας εκτός της εφαρμογής, μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασίας στην οθόνη Αφετηρίας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το widget «Σήμερα», την επέκταση ενεργειών ή το Apple Watch.

Ανακαλύψτε νέες ροές εργασίας

Θέλετε να βρείτε νέες ροές εργασίας και να τις προσθέσετε στη συλλογή σας; Πατήστε το κουμπί «Gallery» (Συλλογή) για να ελέγξετε τη Συλλογή, η οποία διαθέτει δημιουργικές και χρήσιμες ροές εργασίας που έχουν επιλεγεί από την ομάδα μας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας νέα ροή εργασίας.

Published Date: