Σχετικά με τις Δυνατότητες για εστίαση προσοχής στο iPhone X

Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Δυνατότητες για εστίαση προσοχής στο iPhone X.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Δυνατοτήτων για εστίαση προσοχής

Ακόμα και αν δεν κάνετε εγγραφή στο Face ID, η κάμερα TrueDepth στο iPhone X ενεργοποιείται με έξυπνο τρόπο, ώστε να υποστηρίζονται δυνατότητες για εστίαση προσοχής, όπως η μείωση της φωτεινότητας της οθόνης αν δεν κοιτάζετε τη συσκευή σας ή η μείωση της έντασης ήχου των ειδοποιήσεων αν κοιτάζετε τη συσκευή σας.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Face ID και κωδικός και απενεργοποιήστε την επιλογή «Δυνατότητες για εστίαση προσοχής».

Published Date: