Σχετικά με τις «Δυνατότητες προσοχής» στο iPhone X ή νεότερο μοντέλο

Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις «Δυνατότητες προσοχής» στο iPhone X ή νεότερο μοντέλο.

Δυνατότητες προσοχής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Δυνατοτήτων προσοχής

Ακόμα και αν δεν κάνετε εγγραφή στο Face ID, η κάμερα TrueDepth στο iPhone X ή νεότερο μοντέλο ενεργοποιείται με έξυπνο τρόπο, ώστε να υποστηρίζονται δυνατότητες που ανιχνεύουν την προσοχή σας. Για παράδειγμα, 

  • Όταν κοιτάζετε το τηλέφωνό σας, δεν θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης σας μέχρι να σταματήσετε να κοιτάζετε τη συσκευή σας.
  • Αν κοιτάζετε τη συσκευή σας, θα μειωθεί η ένταση ήχου των ειδοποιήσεων.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Face ID και κωδικός και απενεργοποιήστε την επιλογή «Δυνατότητες προσοχής».

Published Date: