Χρήση του Face ID για άνοιγμα εγγράφων iWork

Όταν προστατεύετε τα έγγραφά σας στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote με συνθηματικό, μπορείτε να διαμορφώσετε το Face ID έτσι ώστε να ανοίγετε τα έγγραφα απλώς κοιτάζοντάς τα στο iPhone X. 

Όταν δημιουργείτε έγγραφα στο iWork, μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται ένα συνθηματικό για το άνοιγμα του αρχείου από τους χρήστες. Με το iPhone X, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Face ID αντί να πληκτρολογείτε το συνθηματικό. Αν έχετε μια συσκευή iOS που υποστηρίζει Touch ID, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Touch ID για να ανοίγετε έγγραφα iWork.

Για να μπορείτε να ξεκλειδώνετε έγγραφα που προστατεύονται με συνθηματικό χρησιμοποιώντας το Face ID σας, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το Face ID στο iPhone X. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε κάποιο κλειδωμένο έγγραφο στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote χρησιμοποιώντας Face ID, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην εφαρμογή iWork να χρησιμοποιεί το Face ID. Αυτό θα συμβεί μόνο μία φορά για κάθε εφαρμογή. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Face ID και κωδικός > Άλλες εφαρμογές.

Προσθήκη συνθηματικού σε ένα έγγραφο

Με το έγγραφο ανοιχτό στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote στο iPhone X, πατήστε το εικονίδιο «Περισσότερα» και, στη συνέχεια, πατήστε «Συνθηματικό». Εισαγάγετε το συνθηματικό σας στα πεδία «Συνθηματικό» και «Επαλήθευση» και, στη συνέχεια, προσθέστε μια «Υπόδειξη συνθηματικού», η οποία θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε το κείμενο του συνθηματικού σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Άνοιγμα με Face ID» και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».

Χρήση του Face ID για άνοιγμα εγγράφων που προστατεύονται με συνθηματικό

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που προστατεύεται με συνθηματικό για πρώτη φορά, εισαγάγετε το κείμενο του συνθηματικού του εγγράφου. Σε iPhone X με διαμορφωμένο Face ID, εμφανίζεται επίσης ενεργοποιημένη η επιλογή «Άνοιγμα με Face ID». 

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε απλώς να κοιτάξετε το iPhone X αντί να πληκτρολογήσετε το κείμενο του συνθηματικού. Αν το πρόσωπό σας δεν αναγνωριστεί έπειτα από δύο προσπάθειες, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του εγγράφου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: