Εύρεση του αριθμού μοντέλου σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής iOS.

Από τις Ρυθμίσεις

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Δεξιά από το «Μοντέλο», θα εμφανίζεται ο κωδικός προϊόντος. Για να δείτε τον αριθμό μοντέλου, πατήστε τον κωδικό προϊόντος.

Από τη συσκευή σας

Για να δείτε τον αριθμό μοντέλου σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο, αφαιρέστε την υποδοχή της κάρτας SIM και κοιτάξτε στη σχισμή της. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα σημείο με καλό φωτισμό. Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στην επάνω πλευρά (στην πλευρά προς την οθόνη).

Σε iPhone 7 ή νεότερο μοντέλο, σε iPad και σε iPod touch, ο αριθμός μοντέλου αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: