Λίστα διαθέσιμων αξιόπιστων πιστοποιητικών ρίζας στο iOS 11

Ο Χώρος πιστοποιητικών iOS περιέχει αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας που είναι προεγκατεστημένα στο iOS.

Πληροφορίες για την αξιοπιστία και τα πιστοποιητικά

Ο Χώρος πιστοποιητικών iOS 11 περιέχει τρεις κατηγορίες πιστοποιητικών: 

  • Τα Αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας αλυσίδας αξιοπιστίας που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση άλλων πιστοποιητικών, τα οποία διαθέτουν υπογραφή από τις αξιόπιστες ρίζες, για παράδειγμα για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης με έναν διακομιστή web. Όταν οι διαχειριστές IT δημιουργούν Προφίλ διαμόρφωσης για iPhone, iPad ή iPod touch, δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας.
  • Τα πιστοποιητικά «Να γίνεται πάντα ερώτηση» δεν είναι αξιόπιστα αλλά δεν αποκλείονται. Όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά τα πιστοποιητικά, θα σας ζητείται να επιλέξετε αν θα θεωρείται αξιόπιστο ή όχι.
  • Τα Αποκλεισμένα πιστοποιητικά θεωρούνται παραβιασμένα και δεν θα θεωρούνται ποτέ αξιόπιστα.

Αυτό το άρθρο αναφέρει τις πολιτικές αξιοπιστίας πιστοποιητικών για iOS και ενημερώνεται όταν γίνονται αλλαγές στη λίστα των πιστοποιητικών. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας iOS πατώντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και πατήστε «Ρυθμίσεις αξιοπιστίας πιστοποιητικών».

Αυτό το άρθρο αναφέρει τα πιστοποιητικά για την έκδοση 2018040200 του Χώρου πιστοποιητικών iOS, η οποία ισχύει για το iOS 11 και νεότερες εκδόσεις.

Αξιόπιστα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Σειριακός αριθμός Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV) Αποτύπωμα (SHA-256)
AAA Certificate Services  AAA Certificate Services RSA  2048 bit  SHA-1  01  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2028  Χωρίς EV  D7 A7 A0 FB 5D 7E 27 31 D7 71 E9 48 4E BC DE F7 1D 5F 0C 3E 0A 29 48 78 2B C8 3E E0 EA 69 9E F4 
Actalis Authentication Root CA  Actalis Authentication Root CA RSA  4096 bit  SHA-256  57 0A 11 97 42 C4 E3 CC  11:22:02 22 Σεπτεμβρίου 2030  1.3.159.1.17.1  55 92 60 84 EC 96 3A 64 B9 6E 2A BE 01 CE 0B A8 6A 64 FB FE BC C7 AA B5 AF C1 55 B3 7F D7 60 66 
AddTrust Class 1 CA Root  AddTrust Class 1 CA Root  RSA  2048 bit  SHA-1  01  10:38:31 30 Μαΐου 2020  Χωρίς EV  8C 72 09 27 9A C0 4E 27 5E 16 D0 7F D3 B7 75 E8 01 54 B5 96 80 46 E3 1F 52 DD 25 76 63 24 E9 A7 
AddTrust External CA Root  AddTrust External CA Root  RSA  2048 bit  SHA-1  01  10:48:38 30 Μαΐου 2020  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1  68 7F A4 51 38 22 78 FF F0 C8 B1 1F 8D 43 D5 76 67 1C 6E B2 BC EA B4 13 FB 83 D9 65 D0 6D 2F F2 
Admin-Root-CA  Admin-Root-CA  RSA  2048 bit  SHA-1  3B F3 81 D0  07:51:07 10 Νοεμβρίου 2021  Χωρίς EV  A3 1F 09 30 53 BD 12 C1 F5 C3 C6 EF D4 98 02 3F D2 91 4D 77 58 D0 5D 69 8C E0 84 B5 06 26 E0 E5 
AffirmTrust Commercial  AffirmTrust Commercial  RSA  2048 bit  SHA-256  77 77 06 27 26 A9 B1 7C  14:06:06 31 Δεκεμβρίου 2030  1.3.6.1.4.1.34697.2.1  03 76 AB 1D 54 C5 F9 80 3C E4 B2 E2 01 A0 EE 7E EF 7B 57 B6 36 E8 A9 3C 9B 8D 48 60 C9 6F 5F A7 
AffirmTrust Networking  AffirmTrust Networking  RSA  2048 bit  SHA-1  7C 4F 04 39 1C D4 99 2D  14:08:24 31 Δεκεμβρίου 2030  1.3.6.1.4.1.34697.2.2  0A 81 EC 5A 92 97 77 F1 45 90 4A F3 8D 5D 50 9F 66 B5 E2 C5 8F CD B5 31 05 8B 0E 17 F3 F0 B4 1B 
AffirmTrust Premium ECC  AffirmTrust Premium ECC  ECDSA  384 bit  SHA-384  74 97 25 8A C7 3F 7A 54  14:20:24 31 Δεκεμβρίου 2040  1.3.6.1.4.1.34697.2.4  BD 71 FD F6 DA 97 E4 CF 62 D1 64 7A DD 25 81 B0 7D 79 AD F8 39 7E B4 EC BA 9C 5E 84 88 82 14 23 
AffirmTrust Premium  AffirmTrust Premium  RSA  4096 bit  SHA-384  6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE  14:10:36 31 Δεκεμβρίου 2040  1.3.6.1.4.1.34697.2.3  70 A7 3F 7F 37 6B 60 07 42 48 90 45 34 B1 14 82 D5 BF 0E 69 8E CC 49 8D F5 25 77 EB F2 E9 3B 9A 
Amazon Root CA 1  Amazon Root CA 1  RSA  2048 bit  SHA-256  06 6C 9F CF 99 BF 8C 0A 39 E2 F0 78 8A 43 E6 96 36 5B CA  00:00:00 17 Ιανουαρίου 2038  2.23.140.1.1  8E CD E6 88 4F 3D 87 B1 12 5B A3 1A C3 FC B1 3D 70 16 DE 7F 57 CC 90 4F E1 CB 97 C6 AE 98 19 6E 
Amazon Root CA 2  Amazon Root CA 2  RSA  4096 bit  SHA-384  06 6C 9F D2 96 35 86 9F 0A 0F E5 86 78 F8 5B 26 BB 8A 37  00:00:00 26 Μαΐου 2040  2.23.140.1.1  1B A5 B2 AA 8C 65 40 1A 82 96 01 18 F8 0B EC 4F 62 30 4D 83 CE C4 71 3A 19 C3 9C 01 1E A4 6D B4 
Amazon Root CA 3  Amazon Root CA 3  ECDSA  256 bit  SHA-256  06 6C 9F D5 74 97 36 66 3F 3B 0B 9A D9 E8 9E 76 03 F2 4A  00:00:00 26 Μαΐου 2040  2.23.140.1.1  18 CE 6C FE 7B F1 4E 60 B2 E3 47 B8 DF E8 68 CB 31 D0 2E BB 3A DA 27 15 69 F5 03 43 B4 6D B3 A4 
Amazon Root CA 4  Amazon Root CA 4  ECDSA  384 bit  SHA-384  06 6C 9F D7 C1 BB 10 4C 29 43 E5 71 7B 7B 2C C8 1A C1 0E  00:00:00 26 Μαΐου 2040  2.23.140.1.1  E3 5D 28 41 9E D0 20 25 CF A6 90 38 CD 62 39 62 45 8D A5 C6 95 FB DE A3 C2 2B 0B FB 25 89 70 92 
ANF Global Root CA  ANF Global Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  01 3F 2F 31 77 E6  17:45:38 5 Ιουνίου 2033  1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22  E3 26 8F 61 06 BA 8B 66 5A 1A 96 2D DE A1 45 9D 2A 46 97 2F 1F 24 40 32 9B 39 0B 89 57 49 AD 45 
Apple Root CA - G2  Apple Root CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-384  01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0  18:10:09 30 Απριλίου 2039  Χωρίς EV  C2 B9 B0 42 DD 57 83 0E 7D 11 7D AC 55 AC 8A E1 94 07 D3 8E 41 D8 8F 32 15 BC 3A 89 04 44 A0 50 
Apple Root CA - G3  Apple Root CA - G3  ECDSA  384 bit  SHA-384  2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95  18:19:06 30 Απριλίου 2039  Χωρίς EV  63 34 3A BF B8 9A 6A 03 EB B5 7E 9B 3F 5F A7 BE 7C 4F 5C 75 6F 30 17 B3 A8 C4 88 C3 65 3E 91 79 
Apple Root CA  Apple Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  02  21:40:36 9 Φεβρουαρίου 2035  Χωρίς EV  B0 B1 73 0E CB C7 FF 45 05 14 2C 49 F1 29 5E 6E DA 6B CA ED 7E 2C 68 C5 BE 91 B5 A1 10 01 F0 24 
Apple Root Certificate Authority  Apple Root Certificate Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  01  00:18:14 10 Φεβρουαρίου 2025  Χωρίς EV  0D 83 B6 11 B6 48 A1 A7 5E B8 55 84 00 79 53 75 CA D9 2E 26 4E D8 E9 D7 A7 57 C1 F5 EE 2B B2 2D 
ApplicationCA2 Root  ApplicationCA2 Root  RSA  2048 bit  SHA-256  31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38  15:00:00 12 Μαρτίου 2033  Χωρίς EV  12 6B F0 1C 10 94 D2 F0 CA 2E 35 23 80 B3 C7 24 29 45 46 CC C6 55 97 BE F7 F1 2D 8A 17 1F 19 84 
Atos TrustedRoot 2011  Atos TrustedRoot 2011  RSA  2048 bit  SHA-256  5C 33 CB 62 2C 5F B3 32  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030  Χωρίς EV  F3 56 BE A2 44 B7 A9 1E B3 5D 53 CA 9A D7 86 4A CE 01 8E 2D 35 D5 F8 F9 6D DF 68 A6 F4 1A A4 74 
Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068  RSA  4096 bit  SHA-1  53 EC 3B EE FB B2 48 5F  08:38:15 31 Δεκεμβρίου 2030  1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10  04 04 80 28 BF 1F 28 64 D4 8F 9A D4 D8 32 94 36 6A 82 88 56 55 3F 3B 14 30 3F 90 14 7F 5D 40 EF 
Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano  RSA  4096 bit  SHA-384  01  23:59:59 17 Δεκεμβρίου 2030  Χωρίς EV  0E D3 FF AB 6C 14 9C 8B 4E 71 05 8E 86 68 D4 29 AB FD A6 81 C2 FF F5 08 20 76 41 F0 D7 51 A3 E5 
Baltimore CyberTrust Root  Baltimore CyberTrust Root  RSA  2048 bit  SHA-1  02 00 00 B9  23:59:00 12 Μαΐου 2025  1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1  16 AF 57 A9 F6 76 B0 AB 12 60 95 AA 5E BA DE F2 2A B3 11 19 D6 44 AC 95 CD 4B 93 DB F3 F2 6A EB 
Belgium Root CA2  Belgium Root CA2  RSA  2048 bit  SHA-1  2A FF BE 9F A2 F0 E9 87  08:00:00 15 Δεκεμβρίου 2021  Χωρίς EV  9F 97 44 46 3B E1 37 14 75 4E 1A 3B EC F9 8C 08 CC 20 5E 4A B3 20 28 F4 E2 83 0C 4A 1B 27 75 B8 
Buypass Class 2 Root CA  Buypass Class 2 Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  02  08:38:03 26 Οκτωβρίου 2040  Χωρίς EV  9A 11 40 25 19 7C 5B B9 5D 94 E6 3D 55 CD 43 79 08 47 B6 46 B2 3C DF 11 AD A4 A0 0E FF 15 FB 48 
Buypass Class 3 Root CA  Buypass Class 3 Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  02  08:28:58 26 Οκτωβρίου 2040  2.16.578.1.26.1.3.3  ED F7 EB BC A2 7A 2A 38 4D 38 7B 7D 40 10 C6 66 E2 ED B4 84 3E 4C 29 B4 AE 1D 5B 93 32 E6 B2 4D 
CA Disig Root R1  CA Disig Root R1  RSA  4096 bit  SHA-1  00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28  09:06:56 19 Ιουλίου 2042  Χωρίς EV  F9 6F 23 F4 C3 E7 9C 07 7A 46 98 8D 5A F5 90 06 76 A0 F0 39 CB 64 5D D1 75 49 B2 16 C8 24 40 CE 
CA Disig Root R2  CA Disig Root R2  RSA  4096 bit  SHA-256  00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63  09:15:30 19 Ιουλίου 2042  Χωρίς EV  E2 3D 4A 03 6D 7B 70 E9 F5 95 B1 42 20 79 D2 B9 1E DF BB 1F B6 51 A0 63 3E AA 8A 9D C5 F8 07 03 
Certigna  Certigna  RSA  2048 bit  SHA-1  00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF  15:13:05 29 Ιουνίου 2027  1.2.250.1.177.1.18.2.2  E3 B6 A2 DB 2E D7 CE 48 84 2F 7A C5 32 41 C7 B7 1D 54 14 4B FB 40 C1 1F 3F 1D 0B 42 F5 EE A1 2D 
Certinomis - Autorité Racine  Certinomis - Autorité Racine  RSA  4096 bit  SHA-1  01  08:28:59 17 Σεπτεμβρίου 2028  Χωρίς EV  FC BF E2 88 62 06 F7 2B 27 59 3C 8B 07 02 97 E1 2D 76 9E D1 0E D7 93 07 05 A8 09 8E FF C1 4D 17 
Certinomis - Root CA  Certinomis - Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  01  09:17:18 21 Οκτωβρίου 2033  Χωρίς EV  2A 99 F5 BC 11 74 B7 3C BB 1D 62 08 84 E0 1C 34 E5 1C CB 39 78 DA 12 5F 0E 33 26 88 83 BF 41 58 
Certplus Root CA G1  Certplus Root CA G1  RSA  4096 bit  SHA-512  11 20 55 83 E4 2D 3E 54 56 85 2D 83 37 B7 2C DC 46 11  00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.22234.3.5.3.1  15 2A 40 2B FC DF 2C D5 48 05 4D 22 75 B3 9C 7F CA 3E C0 97 80 78 B0 F0 EA 76 E5 61 A6 C7 43 3E 
Certplus Root CA G2  Certplus Root CA G2  ECDSA  384 bit  SHA-384  11 20 D9 91 CE AE A3 E8 C5 E7 FF E9 02 AF CF 73 BC 55  00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.22234.3.5.3.1  6C C0 50 41 E6 44 5E 74 69 6C 4C FB C9 F8 0F 54 3B 7E AB BB 44 B4 CE 6F 78 7C 6A 99 71 C4 2F 17 
certSIGN ROOT CA  certSIGN ROOT CA  RSA  2048 bit  SHA-1  20 06 05 16 70 02  17:20:04 4 Ιουλίου 2031  Χωρίς EV  EA A9 62 C4 FA 4A 6B AF EB E4 15 19 6D 35 1C CD 88 8D 4F 53 F3 FA 8A E6 D7 C4 66 A9 4E 60 42 BB 
Certum CA  Certum CA  RSA  2048 bit  SHA-1  01 00 20  10:46:39 11 Ιουνίου 2027  1.2.616.1.113527.2.5.1.1  D8 E0 FE BC 1D B2 E3 8D 00 94 0F 37 D2 7D 41 34 4D 99 3E 73 4B 99 D5 65 6D 97 78 D4 D8 14 36 24 
Certum Trusted Network CA 2  Certum Trusted Network CA 2  RSA  4096 bit  SHA-512  21 D6 D0 4A 4F 25 0F C9 32 37 FC AA 5E 12 8D E9  08:39:56 6 Οκτωβρίου 2046  1.2.616.1.113527.2.5.1.1  B6 76 F2 ED DA E8 77 5C D3 6C B0 F6 3C D1 D4 60 39 61 F4 9E 62 65 BA 01 3A 2F 03 07 B6 D0 B8 04 
Certum Trusted Network CA  Certum Trusted Network CA  RSA  2048 bit  SHA-1  04 44 C0  12:07:37 31 Δεκεμβρίου 2029  1.2.616.1.113527.2.5.1.1  5C 58 46 8D 55 F5 8E 49 7E 74 39 82 D2 B5 00 10 B6 D1 65 37 4A CF 83 A7 D4 A3 2D B7 68 C4 40 8E 
CFCA EV ROOT  CFCA EV ROOT  RSA  4096 bit  SHA-256  18 4A CC D6  03:07:01 31 Δεκεμβρίου 2029  2.16.156.112554.3  5C C3 D7 8E 4E 1D 5E 45 54 7A 04 E6 87 3E 64 F9 0C F9 53 6D 1C CC 2E F8 00 F3 55 C4 C5 FD 70 FD 
Chambers of Commerce Root - 2008  Chambers of Commerce Root - 2008  RSA  4096 bit  SHA-1  00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA  12:29:50 31 Ιουλίου 2038  1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2  06 3E 4A FA C4 91 DF D3 32 F3 08 9B 85 42 E9 46 17 D8 93 D7 FE 94 4E 10 A7 93 7E E2 9D 96 93 C0 
Chambers of Commerce Root  Chambers of Commerce Root  RSA  2048 bit  SHA-1  00  16:13:44 30 Σεπτεμβρίου 2037  Χωρίς EV  0C 25 8A 12 A5 67 4A EF 25 F2 8B A7 DC FA EC EE A3 48 E5 41 E6 F5 CC 4E E6 3B 71 B3 61 60 6A C3 
Cisco Root CA 2048  Cisco Root CA 2048  RSA  2048 bit  SHA-1  5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF  20:25:42 14 Μαΐου 2029  Χωρίς EV  83 27 BC 8C 9D 69 94 7B 3D E3 C2 75 11 53 72 67 F5 9C 21 B9 FA 7B 61 3F AF BC CD 53 B7 02 40 00 
Class 2 Primary CA  Class 2 Primary CA  RSA  2048 bit  SHA-1  00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23  23:59:59 6 Ιουλίου 2019  1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1  0F 99 3C 8A EF 97 BA AF 56 87 14 0E D5 9A D1 82 1B B4 AF AC F0 AA 9A 58 B5 D5 7A 33 8A 3A FB CB 
COMODO Certification Authority  COMODO Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2029  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  0C 2C D6 3D F7 80 6F A3 99 ED E8 09 11 6B 57 5B F8 79 89 F0 65 18 F9 80 8C 86 05 03 17 8B AF 66 
COMODO ECC Certification Authority  COMODO ECC Certification Authority  ECDSA  384 bit  SHA-384  1F 47 AF AA 62 00 70 50 54 4C 01 9E 9B 63 99 2A  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  17 93 92 7A 06 14 54 97 89 AD CE 2F 8F 34 F7 F0 B6 6D 0F 3A E3 A3 B8 4D 21 EC 15 DB BA 4F AD C7 
COMODO RSA Certification Authority  COMODO RSA Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-384  4C AA F9 CA DB 63 6F E0 1F F7 4E D8 5B 03 86 9D  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  52 F0 E1 C4 E5 8E C6 29 29 1B 60 31 7F 07 46 71 B8 5D 7E A8 0D 5B 07 27 34 63 53 4B 32 B4 02 34 
ComSign CA  ComSign CA  RSA  2048 bit  SHA-1  14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44  15:02:18 19 Μαρτίου 2029  Χωρίς EV  AE 44 57 B4 0D 9E DA 96 67 7B 0D 3C 92 D5 7B 51 77 AB D7 AC 10 37 95 83 56 D1 E0 94 51 8B E5 F2 
ComSign Global Root CA  ComSign Global Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE  10:24:55 16 Ιουλίου 2036  Χωρίς EV  26 05 87 5A FC C1 76 B2 D6 6D D6 6A 99 5D 7F 8D 5E BB 86 CE 12 0D 0E 7E 9E 7C 6E F2 94 A2 7D 4C 
ComSign Secured CA  ComSign Secured CA  RSA  2048 bit  SHA-1  00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9  15:04:56 16 Μαρτίου 2029  Χωρίς EV  50 79 41 C7 44 60 A0 B4 70 86 22 0D 4E 99 32 57 2A B5 D1 B5 BB CB 89 80 AB 1C B1 76 51 A8 44 D2 
D-TRUST Root CA 3 2013  D-TRUST Root CA 3 2013  RSA  2048 bit  SHA-256  0F DD AC  08:25:51 20 Σεπτεμβρίου 2028  Χωρίς EV  A1 A8 6D 04 12 1E B8 7F 02 7C 66 F5 33 03 C2 8E 57 39 F9 43 FC 84 B3 8A D6 AF 00 90 35 DD 94 57 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009  RSA  2048 bit  SHA-256  09 83 F3  08:35:58 5 Νοεμβρίου 2029  Χωρίς EV  49 E7 A4 42 AC F0 EA 62 87 05 00 54 B5 25 64 B6 50 E4 F4 9E 42 E3 48 D6 AA 38 E0 39 E9 57 B1 C1 
D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009  RSA  2048 bit  SHA-256  09 83 F4  08:50:46 5 Νοεμβρίου 2029  1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1  EE C5 49 6B 98 8C E9 86 25 B9 34 09 2E EC 29 08 BE D0 B0 F3 16 C2 D4 73 0C 84 EA F1 F3 D3 48 81 
Deutsche Telekom Root CA 2  Deutsche Telekom Root CA 2  RSA  2048 bit  SHA-1  26  23:59:00 9 Ιουλίου 2019  Χωρίς EV  B6 19 1A 50 D0 C3 97 7F 7D A9 9B CD AA C8 6A 22 7D AE B9 67 9E C7 0B A3 B0 C9 D9 22 71 C1 70 D3 
DigiCert Assured ID Root CA  DigiCert Assured ID Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39  00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031  Χωρίς EV  3E 90 99 B5 01 5E 8F 48 6C 00 BC EA 9D 11 1E E7 21 FA BA 35 5A 89 BC F1 DF 69 56 1E 3D C6 32 5C 
DigiCert Assured ID Root G2  DigiCert Assured ID Root G2  RSA  2048 bit  SHA-256  0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B  12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.114412.2.1  7D 05 EB B6 82 33 9F 8C 94 51 EE 09 4E EB FE FA 79 53 A1 14 ED B2 F4 49 49 45 2F AB 7D 2F C1 85 
DigiCert Assured ID Root G3  DigiCert Assured ID Root G3  ECDSA  384 bit  SHA-384  0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC  12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.114412.2.1  7E 37 CB 8B 4C 47 09 0C AB 36 55 1B A6 F4 5D B8 40 68 0F BA 16 6A 95 2D B1 00 71 7F 43 05 3F C2 
DigiCert Global Root CA  DigiCert Global Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A  00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031  Χωρίς EV  43 48 A0 E9 44 4C 78 CB 26 5E 05 8D 5E 89 44 B4 D8 4F 96 62 BD 26 DB 25 7F 89 34 A4 43 C7 01 61 
DigiCert Global Root G2  DigiCert Global Root G2  RSA  2048 bit  SHA-256  03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5  12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.114412.2.1  CB 3C CB B7 60 31 E5 E0 13 8F 8D D3 9A 23 F9 DE 47 FF C3 5E 43 C1 14 4C EA 27 D4 6A 5A B1 CB 5F 
DigiCert Global Root G3  DigiCert Global Root G3  ECDSA  384 bit  SHA-384  05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72  12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.114412.2.1  31 AD 66 48 F8 10 41 38 C7 38 F3 9E A4 32 01 33 39 3E 3A 18 CC 02 29 6E F9 7C 2A C9 EF 67 31 D0 
DigiCert High Assurance EV Root CA  DigiCert High Assurance EV Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77  00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031  2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1  74 31 E5 F4 C3 C1 CE 46 90 77 4F 0B 61 E0 54 40 88 3B A9 A0 1E D0 0B A6 AB D7 80 6E D3 B1 18 CF 
DigiCert Trusted Root G4  DigiCert Trusted Root G4  RSA  4096 bit  SHA-384  05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C  12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.114412.2.1  55 2F 7B DC F1 A7 AF 9E 6C E6 72 01 7F 4F 12 AB F7 72 40 C7 8E 76 1A C2 03 D1 D9 D2 0A C8 99 88 
DST Root CA X3  DST Root CA X3  RSA  2048 bit  SHA-1  44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B  14:01:15 30 Σεπτεμβρίου 2021  Χωρίς EV  06 87 26 03 31 A7 24 03 D9 09 F1 05 E6 9B CF 0D 32 E1 BD 24 93 FF C6 D9 20 6D 11 BC D6 77 07 39 
DST Root CA X4  DST Root CA X4  RSA  2048 bit  SHA-1  00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02  06:22:50 13 Σεπτεμβρίου 2020  Χωρίς EV  9A 73 92 9A 50 0F 1A 0B F4 9D CB 04 6E 80 39 16 96 96 55 73 45 E9 F8 13 F1 0F F9 38 0D B2 26 95 
E-Tugra Certification Authority  E-Tugra Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-256  6A 68 3E 9C 51 9B CB 53  12:09:48 3 Μαρτίου 2023  2.16.792.3.0.4.1.1.4  B0 BF D5 2B B0 D7 D9 BD 92 BF 5D 4D C1 3D A2 55 C0 2C 54 2F 37 83 65 EA 89 39 11 F5 5E 55 F2 3C 
Echoworx Root CA2  Echoworx Root CA2  RSA  2048 bit  SHA-1  00  10:49:13 7 Οκτωβρίου 2030  Χωρίς EV  66 39 D1 3C AB 85 DF 1A D9 A2 3C 44 3B 3A 60 90 1E 2B 13 8D 45 6F A7 11 83 57 81 08 88 4E C6 BF 
EE Certification Centre Root CA  EE Certification Centre Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A  23:59:59 17 Δεκεμβρίου 2030  Χωρίς EV  3E 84 BA 43 42 90 85 16 E7 75 73 C0 99 2F 09 79 CA 08 4E 46 85 68 1F F1 95 CC BA 8A 22 9B 8A 76 
Entrust Root Certification Authority - EC1  Entrust Root Certification Authority - EC1  ECDSA  384 bit  SHA-384  00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9  15:55:36 18 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.114028.10.1.2  02 ED 0E B2 8C 14 DA 45 16 5C 56 67 91 70 0D 64 51 D7 FB 56 F0 B2 AB 1D 3B 8E B0 70 E5 6E DF F5 
Entrust Root Certification Authority - G2  Entrust Root Certification Authority - G2  RSA  2048 bit  SHA-256  4A 53 8C 28  17:55:54 7 Δεκεμβρίου 2030  2.16.840.1.114028.10.1.2  43 DF 57 74 B0 3E 7F EF 5F E4 0D 93 1A 7B ED F1 BB 2E 6B 42 73 8C 4E 6D 38 41 10 3D 3A A7 F3 39 
Entrust Root Certification Authority  Entrust Root Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  45 6B 50 54  20:53:42 27 Νοεμβρίου 2026  2.16.840.1.114028.10.1.2  73 C1 76 43 4F 1B C6 D5 AD F4 5B 0E 76 E7 27 28 7C 8D E5 76 16 C1 E6 E6 14 1A 2B 2C BC 7D 8E 4C 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit  SHA-1  38 63 B9 66  18:20:51 24 Δεκεμβρίου 2019  Χωρίς EV  D1 C3 39 EA 27 84 EB 87 0F 93 4F C5 63 4E 4A A9 AD 55 05 01 64 01 F2 64 65 D3 7A 57 46 63 35 9F 
Entrust.net Certification Authority (2048)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit  SHA-1  38 63 DE F8  14:15:12 24 Ιουλίου 2029  2.16.840.1.114028.10.1.2  6D C4 71 72 E0 1C BC B0 BF 62 58 0D 89 5F E2 B8 AC 9A D4 F8 73 80 1E 0C 10 B9 C8 37 D2 1E B1 77 
ePKI Root Certification Authority  ePKI Root Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-1  15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D  02:31:27 20 Δεκεμβρίου 2034  Χωρίς EV  C0 A6 F4 DC 63 A2 4B FD CF 54 EF 2A 6A 08 2A 0A 72 DE 35 80 3E 2F F5 FF 52 7A E5 D8 72 06 DF D5 
Federal Common Policy CA  Federal Common Policy CA  RSA  2048 bit  SHA-256  01 30  16:45:27 1 Δεκεμβρίου 2030  Χωρίς EV  89 4E BC 0B 23 DA 2A 50 C0 18 6B 7F 8F 25 EF 1F 6B 29 35 AF 32 A9 45 84 EF 80 AA F8 77 A3 A0 6E 
GeoTrust Global CA  GeoTrust Global CA  RSA  2048 bit  SHA-1  02 34 56  04:00:00 21 Μαΐου 2022  Χωρίς EV  FF 85 6A 2D 25 1D CD 88 D3 66 56 F4 50 12 67 98 CF AB AA DE 40 79 9C 72 2D E4 D2 B5 DB 36 A7 3A 
GeoTrust Primary Certification Authority - G2  GeoTrust Primary Certification Authority - G2  ECDSA  384 bit  SHA-384  3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.14370.1.6  5E DB 7A C4 3B 82 A0 6A 87 61 E8 D7 BE 49 79 EB F2 61 1F 7D D7 9B F9 1C 1C 6B 56 6A 21 9E D7 66 
GeoTrust Primary Certification Authority - G3  GeoTrust Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-256  15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  1.3.6.1.4.1.14370.1.6  B4 78 B8 12 25 0D F8 78 63 5C 2A A7 EC 7D 15 5E AA 62 5E E8 29 16 E2 CD 29 43 61 88 6C D1 FB D4 
GeoTrust Primary Certification Authority  GeoTrust Primary Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1  23:59:59 16 Ιουλίου 2036  1.3.6.1.4.1.14370.1.6  37 D5 10 06 C5 12 EA AB 62 64 21 F1 EC 8C 92 01 3F C5 F8 2A E9 8E E5 33 EB 46 19 B8 DE B4 D0 6C 
Global Chambersign Root - 2008  Global Chambersign Root - 2008  RSA  4096 bit  SHA-1  00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE  12:31:40 31 Ιουλίου 2038  1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2  13 63 35 43 93 34 A7 69 80 16 A0 D3 24 DE 72 28 4E 07 9D 7B 52 20 BB 8F BD 74 78 16 EE BE BA CA 
Global Chambersign Root  Global Chambersign Root  RSA  2048 bit  SHA-1  00  16:14:18 30 Σεπτεμβρίου 2037  Χωρίς EV  EF 3C B4 17 FC 8E BF 6F 97 87 6C 9E 4E CE 39 DE 1E A5 FE 64 91 41 D1 02 8B 7D 11 C0 B2 29 8C ED 
GlobalSign Root CA  GlobalSign Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94  12:00:00 28 Ιανουαρίου 2028  Χωρίς EV  EB D4 10 40 E4 BB 3E C7 42 C9 E3 81 D3 1E F2 A4 1A 48 B6 68 5C 96 E7 CE F3 C1 DF 6C D4 33 1C 99 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  256 bit  SHA-256  2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02  03:14:07 19 Ιανουαρίου 2038  Χωρίς EV  BE C9 49 11 C2 95 56 76 DB 6C 0A 55 09 86 D7 6E 3B A0 05 66 7C 44 2C 97 62 B4 FB B7 73 DE 22 8C 
GlobalSign  GlobalSign  ECDSA  384 bit  SHA-384  60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C  03:14:07 19 Ιανουαρίου 2038  Χωρίς EV  17 9F BC 14 8A 3D D0 0F D2 4E A1 34 58 CC 43 BF A7 F5 9C 81 82 D7 83 A5 13 F6 EB EC 10 0C 89 24 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 bit  SHA-1  04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D  08:00:00 15 Δεκεμβρίου 2021  1.3.6.1.4.1.4146.1.1  CA 42 DD 41 74 5F D0 B8 1E B9 02 36 2C F9 D8 BF 71 9D A1 BD 1B 1E FC 94 6F 5B 4C 99 F4 2C 1B 9E 
GlobalSign  GlobalSign  RSA  2048 bit  SHA-256  04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2  10:00:00 18 Μαρτίου 2029  1.3.6.1.4.1.4146.1.1  CB B5 22 D7 B7 F1 27 AD 6A 01 13 86 5B DF 1C D4 10 2E 7D 07 59 AF 63 5A 7C F4 72 0D C9 63 C5 3B 
Go Daddy Class 2 Certification Authority  Go Daddy Class 2 Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  00  17:06:20 29 Ιουνίου 2034  2.16.840.1.114413.1.7.23.3  C3 84 6B F2 4B 9E 93 CA 64 27 4C 0E C6 7C 1E CC 5E 02 4F FC AC D2 D7 40 19 35 0E 81 FE 54 6A E4 
Go Daddy Root Certificate Authority - G2  Go Daddy Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit  SHA-256  00  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.114413.1.7.23.3  45 14 0B 32 47 EB 9C C8 C5 B4 F0 D7 B5 30 91 F7 32 92 08 9E 6E 5A 63 E2 74 9D D3 AC A9 19 8E DA 
Government Root Certification Authority  Government Root Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-256  00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2  15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  70 B9 22 BF DA 0E 3F 4A 34 2E 4E E2 2D 57 9A E5 98 D0 71 CC 5E C9 C3 0F 12 36 80 34 03 88 AE A5 
Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011  RSA  2048 bit  SHA-1  00  13:49:52 1 Δεκεμβρίου 2031  Χωρίς EV  BC 10 4F 15 A4 8B E7 09 DC A5 42 A7 E1 D4 B9 DF 6F 05 45 27 E8 02 EA A9 2D 59 54 44 25 8A FE 71 
Hongkong Post Root CA 1  Hongkong Post Root CA 1  RSA  2048 bit  SHA-1  03 E8  04:52:29 15 Μαΐου 2023  Χωρίς EV  F9 E6 7D 33 6C 51 00 2A C0 54 C6 32 02 2D 66 DD A2 E7 E3 FF F1 0A D0 61 ED 31 D8 BB B4 10 CF B2 
I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009  RSA  2048 bit  SHA-256  00 A0 37 A0  00:00:00 1 Σεπτεμβρίου 2019  Χωρίς EV  C0 C0 5A 8D 8D A5 5E AF 27 AA 9B 91 0B 0A 6E F0 D8 BB DE D3 46 92 8D B8 72 E1 82 C2 07 3E 98 02 
IdenTrust Commercial Root CA 1  IdenTrust Commercial Root CA 1  RSA  4096 bit  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02  18:12:23 16 Ιανουαρίου 2034  Χωρίς EV  5D 56 49 9B E4 D2 E0 8B CF CA D0 8A 3E 38 72 3D 50 50 3B DE 70 69 48 E4 2F 55 60 30 19 E5 28 AE 
IdenTrust Public Sector Root CA 1  IdenTrust Public Sector Root CA 1  RSA  4096 bit  SHA-256  0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02  17:53:32 16 Ιανουαρίου 2034  Χωρίς EV  30 D0 89 5A 9A 44 8A 26 20 91 63 55 22 D1 F5 20 10 B5 86 7A CA E1 2C 78 EF 95 8F D4 F4 38 9F 2F 
ISRG Root X1  ISRG Root X1  RSA  4096 bit  SHA-256  00 82 10 CF B0 D2 40 E3 59 44 63 E0 BB 63 82 8B 00  11:04:38 4 Ιουνίου 2035  Χωρίς EV  96 BC EC 06 26 49 76 F3 74 60 77 9A CF 28 C5 A7 CF E8 A3 C0 AA E1 1A 8F FC EE 05 C0 BD DF 08 C6 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 bit  SHA-1  06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5  08:27:25 13 Δεκεμβρίου 2037  1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2  23 80 42 03 CA 45 D8 CD E7 16 B8 C1 3B F3 B4 48 45 7F A0 6C C1 02 50 99 7F A0 14 58 31 7C 41 E5 
Izenpe.com  Izenpe.com  RSA  4096 bit  SHA-256  00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D  08:27:25 13 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  25 30 CC 8E 98 32 15 02 BA D9 6F 9B 1F BA 1B 09 9E 2D 29 9E 0F 45 48 BB 91 4F 36 3B C0 D4 53 1F 
KISA RootCA 1  KISA RootCA 1  RSA  2048 bit  SHA-1  04  08:05:46 24 Αυγούστου 2025  Χωρίς EV  6F DB 3F 76 C8 B8 01 A7 53 38 D8 A5 0A 7C 02 87 9F 61 98 B5 7E 59 4D 31 8D 38 32 90 0F ED CD 79 
Microsec e-Szigno Root CA 2009  Microsec e-Szigno Root CA 2009  RSA  2048 bit  SHA-256  00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19  11:30:18 30 Δεκεμβρίου 2029  Χωρίς EV  3C 5F 81 FE A5 FA B8 2C 64 BF A2 EA EC AF CD E8 E0 77 FC 86 20 A7 CA E5 37 16 3D F3 6E DB F3 78 
NetLock Arany (Class Gold) FÅ‘tanúsítvány  NetLock Arany (Class Gold) FÅ‘tanúsítvány  RSA  2048 bit  SHA-256  49 41 2C E4 00 10  15:08:21 6 Δεκεμβρίου 2028  Χωρίς EV  6C 61 DA C3 A2 DE F0 31 50 6B E0 36 D2 A6 FE 40 19 94 FB D1 3D F9 C8 D4 66 59 92 74 C4 46 EC 98 
Network Solutions Certificate Authority  Network Solutions Certificate Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2029  1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1  15 F0 BA 00 A3 AC 7A F3 AC 88 4C 07 2B 10 11 A0 77 BD 77 C0 97 F4 01 64 B2 F8 59 8A BD 83 86 0C 
OISTE WISeKey Global Root GA CA  OISTE WISeKey Global Root GA CA  RSA  2048 bit  SHA-1  41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A  16:09:51 11 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  41 C9 23 86 6A B4 CA D6 B7 AD 57 80 81 58 2E 02 07 97 A6 CB DF 4F FF 78 CE 83 96 B3 89 37 D7 F5 
OISTE WISeKey Global Root GB CA  OISTE WISeKey Global Root GB CA  RSA  2048 bit  SHA-256  76 B1 20 52 74 F0 85 87 46 B3 F8 23 1A F6 C2 C0  15:10:31 1 Δεκεμβρίου 2039  2.16.756.5.14.7.4.8  6B 9C 08 E8 6E B0 F7 67 CF AD 65 CD 98 B6 21 49 E5 49 4A 67 F5 84 5E 7B D1 ED 01 9F 27 B8 6B D6 
OpenTrust Root CA G1  OpenTrust Root CA G1  RSA  4096 bit  SHA-256  11 20 B3 90 55 39 7D 7F 36 6D 64 C2 A7 9F 6B 63 8E 67  00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11  56 C7 71 28 D9 8C 18 D9 1B 4C FD FF BC 25 EE 91 03 D4 75 8E A2 AB AD 82 6A 90 F3 45 7D 46 0E B4 
OpenTrust Root CA G2  OpenTrust Root CA G2  RSA  4096 bit  SHA-512  11 20 A1 69 1B BF BD B9 BD 52 96 8F 23 E8 48 BF 26 11  00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11  27 99 58 29 FE 6A 75 15 C1 BF E8 48 F9 C4 76 1D B1 6C 22 59 29 25 7B F4 0D 08 94 F2 9E A8 BA F2 
OpenTrust Root CA G3  OpenTrust Root CA G3  ECDSA  384 bit  SHA-384  11 20 E6 F8 4C FC 24 B0 BE 05 40 AC DA 83 1B 34 60 3F  00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11  B7 C3 62 31 70 6E 81 07 8C 36 7C B8 96 19 8F 1E 32 08 DD 92 69 49 DD 8F 57 09 A4 10 F7 5B 62 92 
QuoVadis Root CA 1 G3  QuoVadis Root CA 1 G3  RSA  4096 bit  SHA-256  78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93  17:27:44 12 Ιανουαρίου 2042  Χωρίς EV  8A 86 6F D1 B2 76 B5 7E 57 8E 92 1C 65 82 8A 2B ED 58 E9 F2 F2 88 05 41 34 B7 F1 F4 BF C9 CC 74 
QuoVadis Root CA 2 G3  QuoVadis Root CA 2 G3  RSA  4096 bit  SHA-256  44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28  18:59:32 12 Ιανουαρίου 2042  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2  8F E4 FB 0A F9 3A 4D 0D 67 DB 0B EB B2 3E 37 C7 1B F3 25 DC BC DD 24 0E A0 4D AF 58 B4 7E 18 40 
QuoVadis Root CA 2  QuoVadis Root CA 2  RSA  4096 bit  SHA-1  05 09  18:23:33 24 Νοεμβρίου 2031  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2  85 A0 DD 7D D7 20 AD B7 FF 05 F8 3D 54 2B 20 9D C7 FF 45 28 F7 D6 77 B1 83 89 FE A5 E5 C4 9E 86 
QuoVadis Root CA 3 G3  QuoVadis Root CA 3 G3  RSA  4096 bit  SHA-256  2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D  20:26:32 12 Ιανουαρίου 2042  Χωρίς EV  88 EF 81 DE 20 2E B0 18 45 2E 43 F8 64 72 5C EA 5F BD 1F C2 D9 D2 05 73 07 09 C5 D8 B8 69 0F 46 
QuoVadis Root CA 3  QuoVadis Root CA 3  RSA  4096 bit  SHA-1  05 C6  19:06:44 24 Νοεμβρίου 2031  Χωρίς EV  18 F1 FC 7F 20 5D F8 AD DD EB 7F E0 07 DD 57 E3 AF 37 5A 9C 4D 8D 73 54 6B F4 F1 FE D1 E1 8D 35 
QuoVadis Root Certification Authority  QuoVadis Root Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  3A B6 50 8B  18:33:33 17 Μαρτίου 2021  1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2  A4 5E DE 3B BB F0 9C 8A E1 5C 72 EF C0 72 68 D6 93 A2 1C 99 6F D5 1E 67 CA 07 94 60 FD 6D 88 73 
Secure Global CA  Secure Global CA  RSA  2048 bit  SHA-1  07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5  19:52:06 31 Δεκεμβρίου 2029  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1  42 00 F5 04 3A C8 59 0E BB 52 7D 20 9E D1 50 30 29 FB CB D4 1C A1 B5 06 EC 27 F1 5A DE 7D AC 69 
SecureTrust CA  SecureTrust CA  RSA  2048 bit  SHA-1  0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0  19:40:55 31 Δεκεμβρίου 2029  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1  F1 C1 B5 0A E5 A2 0D D8 03 0E C9 F6 BC 24 82 3D D3 67 B5 25 57 59 B4 E7 1B 61 FC E9 F7 37 5D 73 
Security Communication EV RootCA1  Security Communication EV RootCA1  RSA  2048 bit  SHA-1  00  02:12:32 6 Ιουνίου 2037  1.2.392.200091.100.721.1  A2 2D BA 68 1E 97 37 6E 2D 39 7D 72 8A AE 3A 9B 62 96 B9 FD BA 60 BC 2E 11 F6 47 F2 C6 75 FB 37 
Security Communication RootCA1  Security Communication RootCA1  RSA  2048 bit  SHA-1  00  04:20:49 30 Σεπτεμβρίου 2023  1.2.392.200091.100.721.1  E7 5E 72 ED 9F 56 0E EC 6E B4 80 00 73 A4 3F C3 AD 19 19 5A 39 22 82 01 78 95 97 4A 99 02 6B 6C 
Security Communication RootCA2  Security Communication RootCA2  RSA  2048 bit  SHA-256  00  05:00:39 29 Μαΐου 2029  1.2.392.200091.100.721.1  51 3B 2C EC B8 10 D4 CD E5 DD 85 39 1A DF C6 C2 DD 60 D8 7B B7 36 D2 B5 21 48 4A A4 7A 0E BE F6 
Sonera Class2 CA  Sonera Class2 CA  RSA  2048 bit  SHA-1  1D  07:29:40 6 Απριλίου 2021  Χωρίς EV  79 08 B4 03 14 C1 38 10 0B 51 8D 07 35 80 7F FB FC F8 51 8A 00 95 33 71 05 BA 38 6B 15 3D D9 27 
Staat der Nederlanden EV Root CA  Staat der Nederlanden EV Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  00 98 96 8D  11:10:28 8 Δεκεμβρίου 2022  2.16.528.1.1003.1.2.7  4D 24 91 41 4C FE 95 67 46 EC 4C EF A6 CF 6F 72 E2 8A 13 29 43 2F 9D 8A 90 7A C4 CB 5D AD C1 5A 
Staat der Nederlanden Root CA - G2  Staat der Nederlanden Root CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-256  00 98 96 8C  11:03:10 25 Μαρτίου 2020  Χωρίς EV  66 8C 83 94 7D A6 3B 72 4B EC E1 74 3C 31 A0 E6 AE D0 DB 8E C5 B3 1B E3 77 BB 78 4F 91 B6 71 6F 
Staat der Nederlanden Root CA - G3  Staat der Nederlanden Root CA - G3  RSA  4096 bit  SHA-256  00 98 A2 39  23:00:00 13 Νοεμβρίου 2028  Χωρίς EV  3C 4F B0 B9 5A B8 B3 00 32 F4 32 B8 6F 53 5F E1 72 C1 85 D0 FD 39 86 58 37 CF 36 18 7F A6 F4 28 
Starfield Class 2 Certification Authority  Starfield Class 2 Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  00  17:39:16 29 Ιουνίου 2034  2.16.840.1.114414.1.7.23.3  14 65 FA 20 53 97 B8 76 FA A6 F0 A9 95 8E 55 90 E4 0F CC 7F AA 4F B7 C2 C8 67 75 21 FB 5F B6 58 
Starfield Root Certificate Authority - G2  Starfield Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit  SHA-256  00  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.114414.1.7.23.3  2C E1 CB 0B F9 D2 F9 E1 02 99 3F BE 21 51 52 C3 B2 DD 0C AB DE 1C 68 E5 31 9B 83 91 54 DB B7 F5 
Starfield Services Root Certificate Authority - G2  Starfield Services Root Certificate Authority - G2  RSA  2048 bit  SHA-256  00  23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.114414.1.7.24.3  56 8D 69 05 A2 C8 87 08 A4 B3 02 51 90 ED CF ED B1 97 4A 60 6A 13 C6 E5 29 0F CB 2A E6 3E DA B5 
StartCom Certification Authority G2  StartCom Certification Authority G2  RSA  4096 bit  SHA-256  3Β  23:59:01 31 Δεκεμβρίου 2039  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1  C7 BA 65 67 DE 93 A7 98 AE 1F AA 79 1E 71 2D 37 8F AE 1F 93 C4 39 7F EA 44 1B B7 CB E6 FD 59 95 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-1  01  19:46:36 17 Σεπτεμβρίου 2036  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1  C7 66 A9 BE F2 D4 07 1C 86 3A 31 AA 49 20 E8 13 B2 D1 98 60 8C B7 B7 CF E2 11 43 B8 36 DF 09 EA 
StartCom Certification Authority  StartCom Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-256  2D  19:46:36 17 Σεπτεμβρίου 2036  1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1  E1 78 90 EE 09 A3 FB F4 F4 8B 9C 41 4A 17 D6 37 B7 A5 06 47 E9 BC 75 23 22 72 7F CC 17 42 A9 11 
Swisscom Root CA 1  Swisscom Root CA 1  RSA  4096 bit  SHA-1  5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36  22:06:20 18 Αυγούστου 2025  Χωρίς EV  21 DB 20 12 36 60 BB 2E D4 18 20 5D A1 1E E7 A8 5A 65 E2 BC 6E 55 B5 AF 7E 78 99 C8 A2 66 D9 2E 
Swisscom Root CA 2  Swisscom Root CA 2  RSA  4096 bit  SHA-256  1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6  07:38:14 25 Ιουνίου 2031  Χωρίς EV  F0 9B 12 2C 71 14 F4 A0 9B D4 EA 4F 4A 99 D5 58 B4 6E 4C 25 CD 81 14 0D 29 C0 56 13 91 4C 38 41 
Swisscom Root EV CA 2  Swisscom Root EV CA 2  RSA  4096 bit  SHA-256  00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58  08:45:08 25 Ιουνίου 2031  2.16.756.1.83.21.0  D9 5F EA 3C A4 EE DC E7 4C D7 6E 75 FC 6D 1F F6 2C 44 1F 0F A8 BC 77 F0 34 B1 9E 5D B2 58 01 5D 
SwissSign Gold CA - G2  SwissSign Gold CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-1  00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0  08:30:35 25 Οκτωβρίου 2036  2.16.756.1.89.1.2.1.1  62 DD 0B E9 B9 F5 0A 16 3E A0 F8 E7 5C 05 3B 1E CA 57 EA 55 C8 68 8F 64 7C 68 81 F2 C8 35 7B 95 
SwissSign Gold Root CA - G3  SwissSign Gold Root CA - G3  RSA  4096 bit  SHA-256  00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC  13:31:47 4 Αυγούστου 2037  2.16.756.1.89.1.2.1.1  7A F6 EA 9F 75 3A 1E 70 9B D6 4D 0B EB 86 7C 11 E8 C2 95 A5 6E 24 A6 E0 47 14 59 DC CD AA 15 58 
SwissSign Platinum CA - G2  SwissSign Platinum CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-1  4E B2 00 67 0C 03 5D 4F  08:36:00 25 Οκτωβρίου 2036  Χωρίς EV  3B 22 2E 56 67 11 E9 92 30 0D C0 B1 5A B9 47 3D AF DE F8 C8 4D 0C EF 7D 33 17 B4 C1 82 1D 14 36 
SwissSign Platinum Root CA - G3  SwissSign Platinum Root CA - G3  RSA  4096 bit  SHA-256  22 3F A9 17 20 DE 81 94  13:34:04 4 Αυγούστου 2037  Χωρίς EV  59 B3 82 9F 1F F4 43 34 49 58 FA E8 BF F6 21 B6 84 C8 48 CF BF 7E AD 6B 63 A6 CA 50 F2 79 4F 89 
SwissSign Silver CA - G2  SwissSign Silver CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-1  4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B  08:32:46 25 Οκτωβρίου 2036  Χωρίς EV  BE 6C 4D A2 BB B9 BA 59 B6 F3 93 97 68 37 42 46 C3 C0 05 99 3F A9 8F 02 0D 1D ED BE D4 8A 81 D5 
SwissSign Silver Root CA - G3  SwissSign Silver Root CA - G3  RSA  4096 bit  SHA-256  00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B  13:19:14 4 Αυγούστου 2037  Χωρίς EV  1E 49 AC 5D C6 9E 86 D0 56 5D A2 C1 30 5C 41 93 30 B0 B7 81 BF EC 50 E5 4A 1B 35 AF 7F DD D5 01 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit  SHA-384  21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  Χωρίς EV  36 3F 3C 84 9E AB 03 B0 A2 A0 F6 36 D7 B8 6D 04 D3 AC 7F CF E2 6A 0A 91 21 AB 97 95 F6 E1 76 DF 
Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 bit  SHA-256  24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  9D 19 0B 2E 31 45 66 68 5B E8 A8 89 E2 7A A8 C7 D7 AE 1D 8A AD DB A3 C1 EC F9 D2 48 63 CD 34 B9 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit  SHA-384  34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  Χωρίς EV  FE 86 3D 08 22 FE 7A 23 53 FA 48 4D 59 24 E8 75 65 6D 3D C9 FB 58 77 1F 6F 61 6F 9D 57 1B C5 92 
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  2048 bit  SHA-256  64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  CB 62 7D 18 B5 8A D5 6D DE 33 1A 30 45 6B C6 5C 60 1A 4E 9B 18 DE DC EA 08 E7 DA AA 07 81 5F F0 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit  SHA-384  4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6  53 DF DF A4 E2 97 FC FE 07 59 4E 8C 62 D5 B8 AB 06 B3 2C 75 49 F3 8A 16 30 94 FD 64 29 D5 DA 43 
Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6  RSA  4096 bit  SHA-384  65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6  B3 23 96 74 64 53 44 2F 35 3E 61 62 92 BB 20 BB AA 5D 23 B5 46 45 0F DB 9C 54 B8 38 61 67 D5 29 
SZAFIR ROOT CA  SZAFIR ROOT CA  RSA  2048 bit  SHA-1  00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1  11:10:57 6 Δεκεμβρίου 2031  Χωρίς EV  FA BC F5 19 7C DD 7F 45 8A C3 38 32 D3 28 40 21 DB 24 25 FD 6B EA 7A 2E 69 B7 48 6E 8F 51 F9 CC 
T-TeleSec GlobalRoot Class 2  T-TeleSec GlobalRoot Class 2  RSA  2048 bit  SHA-256  01  23:59:59 1 Οκτωβρίου 2033  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1  91 E2 F5 78 8D 58 10 EB A7 BA 58 73 7D E1 54 8A 8E CA CD 01 45 98 BC 0B 14 3E 04 1B 17 05 25 52 
T-TeleSec GlobalRoot Class 3  T-TeleSec GlobalRoot Class 3  RSA  2048 bit  SHA-256  01  23:59:59 1 Οκτωβρίου 2033  1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1  FD 73 DA D3 1C 64 4F F1 B4 3B EF 0C CD DA 96 71 0B 9C D9 87 5E CA 7E 31 70 7A F3 E9 6D 52 2B BD 
TeliaSonera Root CA v1  TeliaSonera Root CA v1  RSA  4096 bit  SHA-1  00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96  12:00:50 18 Οκτωβρίου 2032  Χωρίς EV  DD 69 36 FE 21 F8 F0 77 C1 23 A1 A5 21 C1 22 24 F7 22 55 B7 3E 03 A7 26 06 93 E8 A2 4B 0F A3 89 
thawte Primary Root CA - G2  thawte Primary Root CA - G2  ECDSA  384 bit  SHA-384  35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.113733.1.7.48.1  A4 31 0D 50 AF 18 A6 44 71 90 37 2A 86 AF AF 8B 95 1F FB 43 1D 83 7F 1E 56 88 B4 59 71 ED 15 57 
thawte Primary Root CA - G3  thawte Primary Root CA - G3  RSA  2048 bit  SHA-256  60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.113733.1.7.48.1  4B 03 F4 58 07 AD 70 F2 1B FC 2C AE 71 C9 FD E4 60 4C 06 4C F5 FF B6 86 BA E5 DB AA D7 FD D3 4C 
thawte Primary Root CA  thawte Primary Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D  23:59:59 16 Ιουλίου 2036  2.16.840.1.113733.1.7.48.1  8D 72 2F 81 A9 C1 13 C0 79 1D F1 36 A2 96 6D B2 6C 95 0A 97 1D B4 6B 41 99 F4 EA 54 B7 8B FB 9F 
TRUST2408 OCES Primary CA  TRUST2408 OCES Primary CA  RSA  4096 bit  SHA-256  4B 8E 60 03  13:11:34 3 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  92 D8 09 2E E7 7B C9 20 8F 08 97 DC 05 27 18 94 E6 3E F2 79 33 AE 53 7F B9 83 EE F0 EA E3 EE C8 
Trustis FPS Root CA  Trustis FPS Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59  11:36:54 21 Ιανουαρίου 2024  Χωρίς EV  C1 B4 82 99 AB A5 20 8F E9 63 0A CE 55 CA 68 A0 3E DA 5A 51 9C 88 02 A0 D3 A6 73 BE 8F 8E 55 7D 
TWCA Global Root CA  TWCA Global Root CA  RSA  4096 bit  SHA-256  0C BE  15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3  59 76 90 07 F7 68 5D 0F CD 50 87 2F 9F 95 D5 75 5A 5B 2B 45 7D 81 F3 69 2B 61 0A 98 67 2F 0E 1B 
TWCA Root Certification Authority  TWCA Root Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  01  15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030  1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3  BF D8 8F E1 10 1C 41 AE 3E 80 1B F8 BE 56 35 0E E9 BA D1 A6 B9 BD 51 5E DC 5C 6D 5B 87 11 AC 44 
UCA Global Root  UCA Global Root  RSA  4096 bit  SHA-1  08  00:00:00 31 Δεκεμβρίου 2037  Χωρίς EV  A1 F0 5C CB 80 C2 D7 10 EC 7D 47 9A BD CB B8 79 E5 8D 7E DB 71 49 FE 78 A8 78 84 E3 D0 BA D0 F9 
UCA Root  UCA Root  RSA  2048 bit  SHA-1  09  00:00:00 31 Δεκεμβρίου 2029  Χωρίς EV  93 E6 5E C7 62 F0 55 DC 71 8A 33 25 82 C4 1A 04 43 0D 72 E3 CB 87 E8 B8 97 B6 75 16 F0 D1 AA 39 
USERTrust ECC Certification Authority  USERTrust ECC Certification Authority  ECDSA  384 bit  SHA-384  5C 8B 99 C5 5A 94 C5 D2 71 56 DE CD 89 80 CC 26  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  4F F4 60 D5 4B 9C 86 DA BF BC FC 57 12 E0 40 0D 2B ED 3F BC 4D 4F BD AA 86 E0 6A DC D2 A9 AD 7A 
USERTrust RSA Certification Authority  USERTrust RSA Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-384  01 FD 6D 30 FC A3 CA 51 A8 1B BC 64 0E 35 03 2D  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1  E7 93 C9 B0 2F D8 AA 13 E2 1C 31 22 8A CC B0 81 19 64 3B 74 9C 89 89 64 B1 74 6D 46 C3 D4 CB D2 
UTN - DATACorp SGC  UTN - DATACorp SGC  RSA  2048 bit  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69  19:06:30 24 Ιουνίου 2019  Χωρίς EV  85 FB 2F 91 DD 12 27 5A 01 45 B6 36 53 4F 84 02 4A D6 8B 69 B8 EE 88 68 4F F7 11 37 58 05 B3 48 
UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  UTN-USERFirst-Client Authentication and Email  RSA  2048 bit  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89  17:36:58 9 Ιουλίου 2019  Χωρίς EV  43 F2 57 41 2D 44 0D 62 74 76 97 4F 87 7D A8 F1 FC 24 44 56 5A 36 7A E6 0E DD C2 7A 41 25 31 AE 
UTN-USERFirst-Hardware  UTN-USERFirst-Hardware  RSA  2048 bit  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD  18:19:22 9 Ιουλίου 2019  Χωρίς EV  6E A5 47 41 D0 04 66 7E ED 1B 48 16 63 4A A3 A7 9E 6E 4B 96 95 0F 82 79 DA FC 8D 9B D8 81 21 37 
UTN-USERFirst-Object  UTN-USERFirst-Object  RSA  2048 bit  SHA-1  44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B  18:40:36 9 Ιουλίου 2019  Χωρίς EV  6F FF 78 E4 00 A7 0C 11 01 1C D8 59 77 C4 59 FB 5A F9 6A 3D F0 54 08 20 D0 F4 B8 60 78 75 E5 8F 
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-1  00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4  23:59:59 16 Ιουλίου 2036  Χωρίς EV  CB B5 AF 18 5E 94 2A 24 02 F9 EA CB C0 ED 5B B8 76 EE A3 C1 22 36 23 D0 04 47 E4 F3 BA 55 4B 65 
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-1  61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A  23:59:59 16 Ιουλίου 2036  Χωρίς EV  92 A9 D9 83 3F E1 94 4D B3 66 E8 BF AE 7A 95 B6 48 0C 2D 6C 6C 2A 1B E6 5D 42 36 B6 08 FC A1 BB 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-1  00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57  23:59:59 16 Ιουλίου 2036  Χωρίς EV  EB 04 CF 5E B1 F3 9A FA 76 2F 2B B1 20 F2 96 CB A5 20 C1 B9 7D B1 58 95 65 B8 1C B9 A1 7B 72 44 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4  ECDSA  384 bit  SHA-384  2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3  23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038  2.16.840.1.113733.1.7.23.6  69 DD D7 EA 90 BB 57 C9 3E 13 5D C8 5E A6 FC D5 48 0B 60 32 39 BD C4 54 FC 75 8B 2A 26 CF 7F 79 
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5  RSA  2048 bit  SHA-1  18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A  23:59:59 16 Ιουλίου 2036  2.16.840.1.113733.1.7.23.6  9A CF AB 7E 43 C8 D8 80 D0 6B 26 2A 94 DE EE E4 B4 65 99 89 C3 D0 CA F1 9B AF 64 05 E4 1A B7 DF 
VeriSign Universal Root Certification Authority  VeriSign Universal Root Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-256  40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D  23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037  2.16.840.1.113733.1.7.23.6  23 99 56 11 27 A5 71 25 DE 8C EF EA 61 0D DF 2F A0 78 B5 C8 06 7F 4E 82 82 90 BF B8 60 E8 4B 3C 
Visa eCommerce Root  Visa eCommerce Root  RSA  2048 bit  SHA-1  13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62  00:16:12 24 Ιουνίου 2022  Χωρίς EV  69 FA C9 BD 55 FB 0A C7 8D 53 BB EE 5C F1 D5 97 98 9F D0 AA AB 20 A2 51 51 BD F1 73 3E E7 D1 22 
Visa Information Delivery Root CA  Visa Information Delivery Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2  17:42:42 29 Ιουνίου 2025  Χωρίς EV  C5 7A 3A CB E8 C0 6B A1 98 8A 83 48 5B F3 26 F2 44 87 75 37 98 49 DE 01 CA 43 57 1A F3 57 E7 4B 
VRK Gov. Root CA  VRK Gov. Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  01 86 A0  13:51:08 18 Δεκεμβρίου 2023  Χωρίς EV  F0 08 73 3E C5 00 DC 49 87 63 CC 92 64 C6 FC EA 40 EC 22 00 0E 92 7D 05 3C E9 C9 0B FA 04 6C B2 
XRamp Global Certification Authority  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD  05:37:19 1 Ιανουαρίου 2035  2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1  CE CD DC 90 50 99 D8 DA DF C5 B1 D2 09 B7 37 CB E2 C1 8C FB 2C 10 C0 FF 0B CF 0D 32 86 FC 1A A2 

Πιστοποιητικά «Να γίνεται πάντα ερώτηση»

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Σειριακός αριθμός Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV) Αποτύπωμα (SHA-256)
TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid TEST Root CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-256  01 31 05 FF  16:00:39 24 Μαρτίου 2020  Χωρίς EV  EA 0E AA 71 08 93 CC 16 04 7B F2 1C 62 4B DC 6F 0A 7C F1 10 67 52 E9 AD AE B0 19 BB 90 D9 EB 1F 

Αποκλεισμένα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού Έκδοση από Τύπος Μέγεθος κλειδιού Αλγόριθμος υπογραφής Σειριακός αριθμός Λήξη Πολιτική Εκτεταμένης Επικύρωσης (EV) Αποτύπωμα (SHA-256)
*.EGO.GOV.TR  TÃœRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 bit  SHA-1  08 27  07:07:51 6 Ιουλίου 2021  Χωρίς EV  42 18 77 27 BE 39 FA F6 67 AE B9 2B F0 CC 4E 26 8F 6E 2E AD 2C EF BE C5 75 BD C9 04 30 02 4F 69 
*.google.com  *.EGO.GOV.TR  RSA  1024 bit  SHA-1  0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB  19:43:27 7 Ιουνίου 2013  Χωρίς EV  60 B3 5C 92 F6 C7 CF 23 AC 61 52 A8 96 5A FE 16 50 B5 E0 A2 A8 1A 9E C2 D6 DA B2 54 F2 88 A0 4D 
*.mail.me.com  Entrust Certification Authority - L1C  RSA  2048 bit  SHA-1  4C 1F F0 CE  04:02:43 4 Αυγούστου 2015  Χωρίς EV  2C FE 71 E0 DD 30 BC 74 6B 30 C5 69 9E 20 25 D9 AA 78 3C 87 74 D2 4F E4 DF E1 3C 62 25 48 21 DD 
*.sslip.io  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  4096 bit  SHA-256  00 EC 60 FA FC A1 CA 06 AE E9 B7 36 48 0A 28 2F AA  23:59:59 19 Αυγούστου 2018  Χωρίς EV  F3 BA E5 E9 C0 AD BF BF B6 DB F7 E0 4E 74 BE 6E AD 3C A9 8A 56 04 FF E5 91 CE A8 6C 24 18 48 EC 
Class 3 Public Primary Certification Authority  Class 3 Public Primary Certification Authority  RSA  1024 bit  SHA-1  3C 91 31 CB 1F F6 D0 1B 0E 9A B8 D0 44 BF 12 BE  23:59:59 2 Αυγούστου 2028  Χωρίς EV  A4 B6 B3 99 6F C2 F3 06 B3 FD 86 81 BD 63 41 3D 8C 50 09 CC 4F A3 29 C2 CC F0 E2 FA 1B 14 03 05 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit  SHA-1  07 27 0F F9  09:44:06 20 Σεπτεμβρίου 2013  Χωρίς EV  FD ED B5 BD FC B6 74 11 51 3A 61 AE E5 CB 5B 5D 7C 52 AF 06 02 8E FC 99 6C C1 B0 5B 1D 6C EA 2B 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit  SHA-1  07 27 10 03  10:52:30 27 Σεπτεμβρίου 2011  Χωρίς EV  A6 86 FE E5 77 C8 8A B6 64 D0 78 7E CD FF F0 35 F4 80 6F 3D E4 18 DC 9E 4D 51 63 24 FF F0 20 83 
DigiNotar Cyber CA  GTE CyberTrust Global Root  RSA  4096 bit  SHA-1  07 27 10 0D  10:53:11 4 Οκτωβρίου 2011  Χωρίς EV  9E D8 F9 B0 E8 E4 2A 16 56 B8 E1 DD 18 F4 2B A4 2D C0 6F E5 26 86 17 3B A2 FC 70 E7 56 F2 07 DC 
DigiNotar Extended Validation CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4  16:50:27 14 Μαΐου 2017  Χωρίς EV  A2 7A A9 79 25 54 C9 DE 20 87 3D DB 7E 94 5E B0 AC 38 F4 5E 3D A7 9C 62 8D 0D FB 64 3D 94 26 B4 
DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2  Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-256  01 31 34 BF  09:50:04 23 Μαρτίου 2020  Χωρίς EV  B8 68 67 23 E4 15 53 4B C0 DB D1 63 26 F9 48 6F 85 B0 B0 79 9B F6 63 93 34 E6 1D AA E6 7F 36 CD 
DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven  Staat der Nederlanden Overheid CA  RSA  2048 bit  SHA-1  01 31 69 B0  08:39:46 27 Ιουλίου 2015  Χωρίς EV  39 46 90 1F 46 B0 07 1E 90 D7 82 79 E8 2F AB AB CA 17 72 31 A7 04 BE 72 C5 B0 E8 91 85 66 EA 66 
DigiNotar Public CA 2025  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04  16:07:02 28 Μαρτίου 2025  Χωρίς EV  16 85 BA 27 FD F2 4C EC E2 03 FD 82 9A C3 FE D5 C8 54 60 ED 07 35 B2 D1 57 51 01 9E 95 15 40 C0 
DigiNotar Qualified CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41  17:18:31 21 Απριλίου 2025  Χωρίς EV  5B F3 A3 B7 93 46 5F 37 67 D7 C7 B4 A0 3D 80 36 7C 89 57 C4 98 29 9C 29 B9 03 F3 3F E3 40 AF 7A 
DigiNotar Root CA G2  DigiNotar Root CA G2  RSA  4096 bit  SHA-256  0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E  13:59:02 3 Ιουλίου 2029  Χωρίς EV  29 4F 55 EF 3B D7 24 4C 6F F8 A6 8A B7 97 E9 18 6E C2 75 82 75 1A 79 15 15 E3 29 2E 48 37 2D 61 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4096 bit  SHA-1  00 E9 41 4E AA 63 E3 65 C4 0A 2F E3 FD 52 2E E2 99  16:27:01 14 Μαΐου 2027  Χωρίς EV  6B F5 53 3D 0D DE AF 02 3D 58 E4 01 27 7C 26 44 2B 1F 1A F1 A0 F2 DB BD 9B 2E 3B A3 A2 92 FB 23 
DigiNotar Root CA  DigiNotar Root CA  RSA  4096 bit  SHA-1  0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C  18:19:21 31 Μαρτίου 2025  Χωρίς EV  0D 13 6E 43 9F 0A B6 E9 7F 3A 02 A5 40 DA 9F 06 41 AA 55 4E 1D 66 EA 51 AE 29 20 D5 1B 2F 72 17 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-1  46 9C 2C AF  16:27:39 26 Αυγούστου 2013  Χωρίς EV  8A 1B D2 16 61 C6 00 15 06 52 12 CC 98 B1 AB B5 0D FD 14 C8 72 A2 08 E6 6B AE 89 0F 25 C4 48 AF 
DigiNotar Root CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  4096 bit  SHA-1  46 9C 3C C9  20:12:36 14 Αυγούστου 2013  Χωρίς EV  4F EE 01 63 68 6E CB D6 5D B9 68 E7 49 4F 55 D8 4B 25 48 6D 43 8E 9D E5 58 D6 29 D2 8C D4 D1 76 
DigiNotar Services 1024 CA  DigiNotar Root CA  RSA  1024 bit  SHA-1  36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38  13:27:58 29 Μαρτίου 2025  Χωρίς EV  71 25 34 59 E5 E6 4D 1F 90 77 A5 C4 58 99 9B 67 D7 D9 E7 07 06 AF 68 0B 04 5E B1 D2 7B 79 E3 8F 
DigiNotar Services 1024 CA  Entrust.net Secure Server Certification Authority  RSA  1024 bit  SHA-1  46 9C 2C B0  16:29:00 26 Αυγούστου 2013  Χωρίς EV  45 0F 1B 42 1B B0 5C 86 09 85 48 84 55 9C 32 33 19 61 9E 8B 06 B0 01 EA 2D CB B7 4A 23 AA 3B E2 
DigiNotar Services CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49  16:53:46 28 Μαρτίου 2025  Χωρίς EV  A6 A2 21 7C 1D 19 2F E7 1F CE 87 87 01 67 01 1C 26 E1 A9 B8 58 2F 5F 08 D8 EC B9 B3 20 9F 5F DB 
Digisign Server ID (Enrich)  GTE CyberTrust Global Root  RSA  1024 bit  SHA-1  07 27 14 A9  15:16:54 17 Ιουλίου 2012  Χωρίς EV  76 A4 5A 49 60 31 E4 DD 2D 7E D2 3E 8F 6F F9 7D BD EA 98 0B AA C8 B0 BA 94 D7 ED B5 51 34 86 45 
Digisign Server ID - (Enrich)  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit  SHA-1  4C 0E 63 6A  17:53:37 16 Ιουλίου 2015  Χωρίς EV  4C BB F8 25 6B C9 88 8A 80 07 B2 F3 86 94 0A 2E 39 43 78 B0 D9 03 CB B3 86 3C 5A 63 94 B8 89 CE 
e-islem.kktcmerkezbankasi.org  TÃœRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri  RSA  2048 bit  SHA-1  08 64  07:07:51 5 Αυγούστου 2021  Χωρίς EV  37 24 47 C4 31 85 C3 8E DD 2C E0 E9 C8 53 F9 AC 15 76 DD D1 70 4C 2F 54 D9 60 76 C0 89 CB 42 27 
EASEE-gas CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9  13:45:10 3 Ιουλίου 2019  Χωρίς EV  E9 5B 2D FB 7D 75 FB 14 EA A1 F3 CA 2E B0 F8 9F 05 94 F0 33 A5 71 D0 8F 91 2A B0 E7 85 68 80 FE 
Egypt Trust Class 3 Managed PKI Enterprise Administrator CA  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-1  4C 00 36 1B E5 08 2B A9 AA CE 74 0A 05 3E FB 34  23:59:59 17 Μαΐου 2018  Χωρίς EV  1F 17 F2 CB B1 09 F0 1C 88 5C 94 D9 E7 4A 48 62 5A E9 65 96 65 D6 D7 E7 BC 5A 10 33 29 76 37 0F 
Egypt Trust Class 3 Managed PKI Operational Administrator CA  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-1  3E 0C 9E 87 69 AA 95 5C EA 23 D8 45 9E D4 5B 51  23:59:59 17 Μαΐου 2018  Χωρίς EV  3E 26 49 2E 20 B5 2D E7 9E 15 76 6E 6C B4 25 1A 1D 56 6B 0D BF B2 25 AA 7D 08 DD A1 DC EB BF 0A 
Egypt Trust Class 3 Managed PKI SCO Administrator CA  VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3  RSA  2048 bit  SHA-1  12 BD 26 A2 AE 33 C0 7F 24 7B 6A 58 69 F2 0A 76  23:59:59 17 Μαΐου 2018  Χωρίς EV  7A BD 72 A3 23 C9 D1 79 C7 22 56 4F 4E 27 A5 1D D4 AF D2 40 06 B3 8A 40 CE 91 8B 94 96 0B CF 18 
MCSHOLDING TEST  CNNIC ROOT  RSA  2048 bit  SHA-256  49 33 00 8E  06:20:09 3 Απριλίου 2015  Χωρίς EV  27 40 D9 56 B1 12 7B 79 1A A1 B3 CC 64 4A 4D BE DB A7 61 86 A2 36 38 B9 51 02 35 1A 83 4E A8 61 
Micros CA  Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  RSA  2048 bit  SHA-1  6B 49 D2 05  18:23:53 29 Μαρτίου 2020  Χωρίς EV  2E E7 46 85 8D 3F EE A3 5C FD 15 AD 8D 0F A8 CE 26 B7 DC E3 46 42 AB F2 E3 3F E1 3E 70 9C 1C F5 
Nederlandse Orde van Advocaten - Dutch Bar Association  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1  19:21:33 31 Μαρτίου 2015  Χωρίς EV  B8 9E 6F EF EB C0 3F A6 E8 14 43 2E 65 6B 18 6D D8 B0 40 93 75 7C 27 32 BD DE A7 5B AC 24 97 B9 
RCS Certification Authority  RCS Certification Authority  RSA  1024 bit  SHA-1  00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D  07:17:13 5 Μαΐου 2022  Χωρίς EV  77 F3 DB FD 80 67 08 8D EF 93 D6 FC EC 5C E9 1B 88 40 0B 75 36 01 FB 68 96 5E 3E E4 E5 23 6D F1 
The Walt Disney Company Root CA  Entrust.net Certification Authority (2048)  RSA  2048 bit  SHA-1  4C 0E 84 56  22:22:12 16 Ιανουαρίου 2019  Χωρίς EV  61 24 90 83 7F 2E 7B 61 B9 9E 94 25 AA 93 2D 0F 16 5C 65 6B E8 44 6B FB A7 32 E9 9D 81 C4 92 89 
TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2  RSA  4096 bit  SHA-256  01 C9 9D DC  11:36:29 23 Μαρτίου 2020  Χωρίς EV  26 4E E6 66 72 0C 8D 37 80 46 3A 97 C0 78 A7 F3 6D 3F C2 EA 10 4D EB 5D E7 E2 61 A3 2F 38 F0 88 
Trustwave Organization Issuing CA, Level 2  XRamp Global Certification Authority  RSA  2048 bit  SHA-1  41 90 AB BC  23:47:42 22 Δεκεμβρίου 2028  Χωρίς EV  77 DE CE 80 00 96 4A 74 AE ED 68 5C 0C 93 01 F0 81 A2 9B 6F 18 03 B1 42 30 DB D0 BA C7 A3 9C FC 
TU Delft CA  DigiNotar Root CA  RSA  2048 bit  SHA-1  36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18  14:31:06 26 Μαρτίου 2017  Χωρίς EV  3D 82 4D FB 07 00 91 EC 29 3D CE F4 6B E3 CE 5A 53 85 CC F9 67 97 25 F9 49 EC 0E 84 B9 08 14 90 
WoSign CA Free SSL Certificate G2  Certification Authority of WoSign  RSA  2048 bit  SHA-256  38 F6 45 C1 E2 5D 91 2C CE 3B 2B 39 12 31 74 0D  00:58:58 8 Νοεμβρίου 2029  Χωρίς EV  41 A2 35 AB 60 F0 64 3E 75 2A 2D B4 E9 14 D6 8C 05 42 16 7D E9 CA 28 DF 25 FD 79 A6 93 C2 90 72 
www.live.fi  COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA  RSA  2048 bit  SHA-256  0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1  23:59:59 26 Απριλίου 2015  Χωρίς EV  C6 7D 72 2C 14 95 BE 02 CB F9 EF 11 59 F5 CA 4A A7 82 DC 83 2D C6 AA 60 C9 AA 07 6A 0A D1 E6 9D 

Προηγούμενες εκδόσεις iOS

Ημερομηνία δημοσίευσης: