Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS στο iPhone

Με τη λειτουργία Επείγον SOS, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητάτε βοήθεια και να ειδοποιείτε τις επαφές έκτακτης ανάγκης. 

Δείτε πώς λειτουργεί

Όταν κάνετε μια κλήση με τη λειτουργία SOS, το iPhone καλεί αυτόματα τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την υπηρεσία που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, στην ηπειρωτική Κίνα μπορείτε να επιλέξετε κλήση αστυνομίας, πυροσβεστικής ή ασθενοφόρου. 

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης. Μόλις τερματιστεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το iPhone θα ενημερώσει τις επαφές έκτακτης ανάγκης με ένα μήνυμα κειμένου, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Το iPhone θα στείλει σε αυτές τις επαφές την τρέχουσα τοποθεσία σας και, για ένα χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας SOS, θα συνεχίσει να στέλνει ενημερώσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν αλλάζει η τοποθεσία σας. 

Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Δείτε πώς να πραγματοποιήσετε την κλήση σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: 

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγον SOS». 
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν αντί να σύρετε το ρυθμιστικό, συνεχίσετε να κρατάτε πατημένο το πλευρικό κουμπί και το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου, θα ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση και θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης. Αν συνεχίσετε να κρατάτε πατημένα τα κουμπιά μέχρι να λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το iPhone θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δείτε πώς να πραγματοποιήσετε την κλήση σε iPhone 7 ή προηγούμενα μοντέλα: 

 1. Πατήστε γρήγορα το πλευρικό (ή το επάνω) κουμπί πέντε φορές. Θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγον SOS». (Στην Ινδία, πρέπει να πατήσετε το κουμπί μόνο τρεις φορές και στη συνέχεια το iPhone θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.) 
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το iPhone θα στείλει στις επαφές έκτακτης ανάγκης ένα μήνυμα κειμένου με την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, θα ενεργοποιηθούν προσωρινά. Αν αλλάξει η τοποθεσία σας, οι επαφές σας θα ενημερωθούν και εσείς θα λάβετε μια γνωστοποίηση περίπου μετά από 10 λεπτά.

Αν χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση «Επείγον SOS», πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό σας για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το Touch ID, ακόμα και αν δεν ολοκληρώσετε μια κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 

Διακοπή κοινοποίησης της τοποθεσίας σας

Αν κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας, θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση διακοπής της κοινοποίησης κάθε 4 ώρες για 24 ώρες. Για να διακόψετε τις ενημερώσεις, πατήστε τη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε «Διακοπή κοινοποίησης τοποθεσίας». 

Τερματισμός κλήσης

Αν ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση κατά λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε. Σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο, αφήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου. Σε iPhone 7 ή προηγούμενο μοντέλο, πατήστε το κουμπί «Διακοπή» και στη συνέχεια πατήστε «Διακοπή κλήσης». 

Αν έχετε καλέσει κατά λάθος τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση. Πατήστε το κόκκινο εικονίδιο τερματισμού κλήσης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι θέλετε να τερματίσετε την κλήση.

 

Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την εικόνα προφίλ σας .
 2. Πατήστε «Ιατρικό ID». 
 3. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» , για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης.
 5. Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 6. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Δεν μπορείτε να ορίσετε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως επαφές SOS. 

Αφαίρεση επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την εικόνα προφίλ σας .
 2. Πατήστε «Ιατρικό ID». 
 3. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης». 
 4. Πατήστε το κουμπί διαγραφής  δίπλα σε μια επαφή και στη συνέχεια πατήστε «Διαγραφή».
 5. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Απενεργοποίηση Αυτόματης κλήσης

Όταν η Αυτόματη κλήση είναι ενεργοποιημένη και προσπαθείτε να κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το iPhone αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση και ακούγεται μια ειδοποίηση. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το iPhone καλεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε παρακάτω πώς να αλλάξετε τη ρύθμιση: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone.
 2. Πατήστε «Επείγον SOS». 
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Αυτόματη κλήση. 

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να κάνετε μια κλήση.

Αλλαγή του τρόπου κλήσης

Σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο, μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιείτε κλήσεις πατώντας το πλευρικό κουμπί πέντε φορές. Διαβάστε παρακάτω πώς να αλλάξετε τη ρύθμιση:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone.
 2. Πατήστε «Επείγον SOS». 
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κλήση με πλευρικό κουμπί». Αν πατήσετε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μαζί με το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου, η ρύθμιση θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη. 

Ρύθμιση άλλων λειτουργιών έκτακτης ανάγκης

Ημερομηνία δημοσίευσης: