Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS σε iPhone

Με τη λειτουργία Επείγον SOS, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητάτε βοήθεια και να ειδοποιείτε τις επαφές έκτακτης ανάγκης σας. 

Το ρυθμιστικό «Επείγουσα κλήση» στο iPhone εμφανίζεται αφού πατήσετε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και τα κουμπιά έντασης ήχου. 

Δείτε πώς λειτουργεί

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με τη λειτουργία SOS, το iPhone καλεί αυτόματα τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την υπηρεσία που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, στην Ηπειρωτική Κίνα μπορείτε να επιλέξετε κλήση αστυνομίας, πυροσβεστικής ή ασθενοφόρου. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «SOS» στη γραμμή κατάστασης του iPhone σας, αυτό σημαίνει ότι διατίθεται κινητό δίκτυο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης. Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, το iPhone ενημερώνει τις επαφές έκτακτης ανάγκης σας με ένα γραπτό μήνυμα, εκτός αν επιλέξετε να ακυρώσετε αυτήν την ενέργεια. Το iPhone στέλνει την τρέχουσα τοποθεσία σας και, για ένα χρονικό διάστημα μετά τη μετάβαση στη λειτουργία SOS, οι επαφές έκτακτης ανάγκης σας λαμβάνουν ενημερώσεις όταν αλλάζει η τοποθεσία σας.

Στο iPhone 14, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επείγον SOS μέσω δορυφόρου για να στείλετε γραπτό μήνυμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχει κάλυψη κινητού δικτύου και Wi-Fi.

Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Πραγματοποιήστε την κλήση σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: 

Στο iOS 16.3, αφήνετε τα κουμπιά μετά την αντίστροφη μέτρηση για να καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγουσα κλήση» για να καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν συνεχίσετε να πατάτε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου, αντί να σύρετε το ρυθμιστικό, ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης. Αν αφήσετε τα κουμπιά μετά την αντίστροφη μέτρηση, το iPhone σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πραγματοποιήστε την κλήση σε iPhone 7 ή παλαιότερο μοντέλο:

 1. Πατήστε γρήγορα το πλευρικό (ή το επάνω) κουμπί πέντε φορές. Θα εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγουσα κλήση».
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το iPhone στέλνει στις επαφές έκτακτης ανάγκης σας ένα γραπτό μήνυμα με την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός αν επιλέξετε να ακυρώσετε αυτήν την ενέργεια. Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, θα ενεργοποιηθούν προσωρινά. Αν αλλάξει η τοποθεσία σας, οι επαφές σας θα ενημερωθούν και εσείς θα λάβετε μια γνωστοποίηση περίπου μετά από 10 λεπτά.

Στα μοντέλα iPhone 14 και iPhone 14 Pro, το τηλέφωνό σας μπορεί να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να στείλει ένα μήνυμα στις επαφές έκτακτης ανάγκης σας, αν ανιχνευτεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ανίχνευση τροχαίου στο iPhone ή στο Apple Watch.

Αν χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση «Επείγον SOS», πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό σας για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το Touch ID ή το Face ID, ακόμη και αν δεν ολοκληρώσετε μια κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS στο Apple Watch

Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αν βρίσκεστε στην Ινδία

Στην Ινδία, πατήστε γρήγορα το πλευρικό κουμπί τρεις φορές και στη συνέχεια το iPhone σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, αν έχετε iPhone με Face ID και είναι ενεργοποιημένη η Συντόμευση Προσβασιμότητας, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα δύο κουμπιά έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστούν τα ρυθμιστικά και στη συνέχεια σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».

Αν συνεχίσετε να πατάτε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου, αντί να σύρετε το ρυθμιστικό, ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης. Αν αφήσετε τα κουμπιά μετά την αντίστροφη μέτρηση, το iPhone σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, το iPhone ενημερώνει τις επαφές έκτακτης ανάγκης σας με ένα γραπτό μήνυμα, εκτός αν επιλέξετε να ακυρώσετε αυτήν την ενέργεια. Το iPhone αποστέλλει την τρέχουσα τοποθεσία σας (αν είναι διαθέσιμη) και, για ένα χρονικό διάστημα μετά τη μετάβαση στη λειτουργία SOS, οι επαφές έκτακτης ανάγκης σας λαμβάνουν ενημερώσεις όταν αλλάζει η τοποθεσία σας.

Διακοπή κοινοποίησης της τοποθεσίας σας

Όταν κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, θα λαμβάνετε μια υπόμνηση για διακοπή της κοινοποίησης της τοποθεσίας σας κάθε 4 ώρες για 24 ώρες. Για να διακόψετε τις ενημερώσεις, πατήστε τη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε «Διακοπή κοινοποίησης τοποθεσίας».

Τερματισμός κλήσης

Αν ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση κατά λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε. Σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο, αφήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί έντασης ήχου πριν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση. Σε iPhone 7 ή παλαιότερο μοντέλο, πατήστε το κουμπί «Διακοπή» και στη συνέχεια πατήστε «Διακοπή κλήσης».

Αν καλέσετε κατά λάθος τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση. Αγγίξτε το κουμπί «Τερματισμός κλήσης» το κόκκινο εικονίδιο τερματισμού κλήσης και κατόπιν επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διακόψετε την κλήση.

 

Στην εφαρμογή Υγεία, μπορείτε να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης στο Ιατρικό ID σας, ώστε το τηλέφωνό σας να μπορεί να επικοινωνεί αυτόματα με αυτά τα άτομα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και αγγίξτε την εικόνα προφίλ σας .
 2. Αγγίξτε «Ιατρικό ID».
 3. Αγγίξτε «Επεξεργασία» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη» για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης.
 5. Αγγίξτε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν.
 6. Αγγίξτε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Δεν μπορείτε να ορίσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως επαφή SOS.

Διαμόρφωση του Ιατρικού ID σας στην εφαρμογή Υγεία

Αφαίρεση επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και αγγίξτε την εικόνα προφίλ σας .
 2. Αγγίξτε «Ιατρικό ID».
 3. Αγγίξτε «Επεξεργασία» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Αγγίξτε το κουμπί «Διαγραφή» δίπλα σε μια επαφή και κατόπιν αγγίξτε «Διαγραφή».
 5. Αγγίξτε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Οι ρυθμίσεις «Επείγον SOS» σε iPhone με iOS 16.3. 

Αλλαγή του τρόπου κλήσης

Σε iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο, το iPhone μπορεί να καλεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Πατήστε παρατεταμένα και αφήστε για κλήση» και πατήσετε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά έντασης ήχου για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το iPhone σας ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση και ακούγεται μια ειδοποίηση. Αν αφήσετε τα κουμπιά μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρηση, το iPhone σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Κλήση με 5 πατήματα κουμπιού» και προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το iPhone ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση και ακούγεται μια ειδοποίηση. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το iPhone καλεί αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Αθόρυβη κλήση» και προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης με μία από αυτές τις επιλογές, τυχόν ειδοποιήσεις και αναλαμπές προειδοποίησης θα τίθενται σε σίγαση.

Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone.
 2. Αγγίξτε «Επείγον SOS».
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Πατήστε παρατεταμένα και αφήστε για κλήση», «Κλήση με 5 πατήματα κουμπιού» ή «Αθόρυβη κλήση».

Ακόμη και αν απενεργοποιήσετε την επιλογή «Πατήστε παρατεταμένα και αφήστε για κλήση» ή «Κλήση με 5 πατήματα κουμπιού», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS» για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Η επιλογή «Αθόρυβη κλήση» είναι διαθέσιμη στο iOS 16.3 και νεότερη έκδοση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: