Αν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης λέει ότι δεν είναι δυνατή η επαλήθευσή του ή ότι είναι υπογεγραμμένο με πιστοποιητικό που έχει λήξει

Πραγματοποιήστε λήψη ενός νέου αντιγράφου του προγράμματος εγκατάστασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης είναι κατεστραμμένο, θα δείτε μια ειδοποίηση που θα αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της εφαρμογής και ότι η εφαρμογή ίσως καταστράφηκε ή αλλοιώθηκε κατά τη λήψη. Ή θα αναφέρει ότι το πακέτο είναι υπογεγραμμένο με πιστοποιητικό που έχει λήξει και ενδέχεται να μην είναι αυθεντικό.

Πρέπει να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη του προγράμματος εγκατάστασης. Αν και το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης παρουσιάζει πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.


Αν αυτό συμβεί με ένα πρόγραμμα εγκατάστασης macOS, μπορείτε να βρείτε τους πιο πρόσφατους συνδέσμους λήψης στις οδηγίες εγκατάστασης για αυτές τις εκδόσεις macOS. Οι παλαιότερες εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμες για λήψη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: