Χρήση τόνων και κουδουνισμάτων με το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να αλλάζετε τον ήχο που ακούτε όταν λαμβάνετε μια κλήση, ένα γραπτό μήνυμα, ένα email ή άλλη γνωστοποίηση στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Επιλέξτε από μια ποικιλία ενσωματωμένων ήχων ή αγοράστε κουδουνίσματα από το iTunes Store.

Πώς μπορείτε να αλλάξετε το κουδούνισμα

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.
 2. Στην περιοχή «Ήχοι και μοτίβα δόνησης», πατήστε τον ήχο που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Πατήστε ένα κουδούνισμα ή τον τόνο ειδοποίησης για να τον ακούσετε και να τον ορίσετε ως νέο ήχο.

Ορισμός κουδουνίσματος ή τόνου SMS για μια επαφή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε το όνομα ενός ατόμου.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας επαφής του ατόμου, πατήστε «Επεξεργασία».
 3. Πατήστε «Κουδούνισμα» ή «Τόνος μηνύματος» και κατόπιν επιλέξτε έναν νέο ήχο.

Αγορά κουδουνισμάτων από το iTunes Store

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes Store.
 2. Πατήστε «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Τόνοι». 
 4. Βρείτε ένα κουδούνισμα που θέλετε να αγοράσετε και στη συνέχεια πατήστε την τιμή.
 5. Ορίστε μια επιλογή για να ρυθμίσετε αυτόματα το κουδούνισμα. Ή πατήστε «Τέλος» για να αποφασίσετε αργότερα.
 6. Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID, προκειμένου να ολοκληρώσετε την αγορά.

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Επανάληψη λήψης των κουδουνισμάτων που αγοράσατε με το Apple ID

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.
 2. Στην ενότητα «Ήχοι και μοτίβα δόνησης», πατήστε οποιονδήποτε ήχο.
 3. Πατήστε «Λήψη όλων των αγορασμένων τόνων». Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην εμφανιστεί, αν έχετε ήδη κατεβάσει όλους τους τόνους που είχατε αγοράσει ή αν δεν έχετε αγοράσει τόνους.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να κατεβάσετε ξανά ορισμένους τόνους που είχατε αγοράσει στο παρελθόν.

Χρήση προσαρμοσμένου κουδουνίσματος

Εάν δημιουργήσατε ένα προσαρμοσμένο κουδούνισμα σε μια εφαρμογή, όπως το Garageband, μπορείτε να το συγχρονίσετε με το iPhone, το iPad ή το iPod touch χρησιμοποιώντας το iTunes για Windows ή το Finder σε Mac.

 1. Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στον υπολογιστή σας. 
 2. Σε PC, ανοίξτε το iTunes για Windows. Σε Mac, ανοίξτε το Finder.
 3. Μεταφέρετε και αποθέστε το κουδούνισμα στη συσκευή σας.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: