Εγγραφή οθόνης σε iPhone, iPad ή iPod touch

Στο iOS 11 ή νεότερη έκδοση και στο iPadOS, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή οθόνης και να καταγράψετε ήχο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Εγγραφή της οθόνης σας

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου > Προσαρμογή χειριστηρίων και στη συνέχεια, πατήστε το  που εμφανίζεται δίπλα από την Εγγραφή οθόνης.
  2. Σαρώστε προς τα επάνω από την κάτω πλευρά οποιασδήποτε οθόνης. Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, ή σε iPad με iOS 12 ή νεότερη έκδοση, ή σε iPadOS, σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  3. Πιέστε έντονα το γκρίζο εικονίδιο εγγραφής και πατήστε «Μικρόφωνο».
  4. Πατήστε «Έναρξη εγγραφής» και περιμένετε την αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων. 
  5. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής. Εναλλακτικά, πατήστε την κόκκινη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης σας και πατήστε «Διακοπή».

Μεταβείτε στην εφαρμογή Φωτογραφίες και επιλέξτε την εγγραφή οθόνης σας.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εγγραφή ήχου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε παράλληλα την εγγραφή οθόνης και τον κατοπτρισμό οθόνης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: