Σχετικά με τους τύπους προπόνησης

Η εφαρμογή Προπόνηση στο Apple Watch διαθέτει πολλούς τύπους προπόνησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την άσκησή σας. 

 

Βάδισμα

Επιλέξτε «Βάδισμα εντός» για βάδισμα σε διάδρομο γυμναστικής. Επιλέξτε «Βάδισμα εκτός» για δραστηριότητες, όπως βάδισμα σε στίβο ή στο πάρκο. 

Ανάλογα με το Apple Watch που διαθέτετε, ίσως χρειαστεί να φέρετε και το iPhone μαζί σας:

 • Apple Watch Series 2 ή νεότερα μοντέλα: Για βελτιωμένη ακρίβεια, συμπληρώστε τουλάχιστον 20 λεπτά βαδίσματος σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Προπόνηση.
 • Apple Watch Series 1 ή παλαιότερα μοντέλα: Για βελτιωμένη ακρίβεια, πάρτε μαζί σας το iPhone και συμπληρώστε τουλάχιστον 20 λεπτά βαδίσματος σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Προπόνηση. 

Μάθετε πώς να βαθμονομήσετε το Apple Watch.

 

Τρέξιμο

Επιλέξτε «Τρέξιμο εντός» για τρέξιμο σε διάδρομο γυμναστικής. Επιλέξτε «Τρέξιμο εκτός» για δραστηριότητες, όπως τρέξιμο σε στίβο ή μονοπάτι.

Ανάλογα με το Apple Watch που διαθέτετε, ίσως χρειαστεί να φέρετε και το iPhone μαζί σας: 

 • Apple Watch Series 2 ή νεότερα μοντέλα: Για βελτιωμένη ακρίβεια, συμπληρώστε τουλάχιστον 20 λεπτά τρεξίματος σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Προπόνηση.
 • Apple Watch Series 1 ή παλαιότερα μοντέλα: Για βελτιωμένη ακρίβεια, πάρτε μαζί σας το iPhone και συμπληρώστε τουλάχιστον 20 λεπτά τρεξίματος σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Προπόνηση. 

Μάθετε πώς να βαθμονομήσετε το Apple Watch.

 

Προπονήσεις ποδηλασίας

Επιλέξτε «Ποδήλ. εντός» για δραστηριότητες, όπως ένα μάθημα spinning ή γυμναστική με στατικό ποδήλατο. Επιλέξτε «Ποδήλ. εκτός» για ποδηλασία σε εξωτερικό χώρο.

Ανάλογα με το Apple Watch που διαθέτετε, ίσως χρειαστεί να φέρετε και το iPhone μαζί σας:

 • Apple Watch Series 2 ή νεότερα μοντέλα: Το ρολόι σας διαθέτει ενσωματωμένο GPS, για να υπολογίζει και να εμφανίζει την ταχύτητα και την απόστασή σας, επομένως δεν χρειάζεται να πάρετε το iPhone μαζί σας στην προπόνηση.
 • Apple Watch Series 1 ή παλαιότερα μοντέλα: Πάρτε μαζί σας και το iPhone, για να βλέπετε την ταχύτητα και την απόσταση.

 

Ελλειπτικό

Επιλέξτε «Ελλειπτικό» όταν χρησιμοποιείτε ένα ελλειπτικό μηχάνημα ή κάνετε μια παρόμοια δραστηριότητα.

 

Κωπηλασία

Επιλέξτε «Κωπηλασία» όταν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα κωπηλασίας ή κάνετε μια παρόμοια δραστηριότητα.

 

Στέπερ

Επιλέξτε «Στέπερ» όταν χρησιμοποιείτε μηχάνημα στέπερ.

 

Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT)

Επιλέξτε «HIIT» για κύκλους έντονης άσκησης που ακολουθούνται από συντομότερες περιόδους ξεκούρασης ή ανάκαμψης. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνετε σχοινάκι για 45 δευτερόλεπτα, να ξεκουράζεστε για 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν να επαναλαμβάνετε. 

Ορισμένες ακανόνιστες κινήσεις στις προπονήσεις HIIT μπορεί να μην επιτρέπουν τη μέτρηση των καρδιακών παλμών. Αν δεν διατίθεται μέτρηση καρδιακών παλμών, η παρακολούθηση της καύσης θερμίδων συνεχίζεται ούτως ή άλλως με το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο. Αν δεν είναι δυνατή η συνεπής μέτρηση των καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια των προπονήσεων HIIT, μπορείτε να συνδέσετε το Apple Watch με μια ζώνη στήθους που διαθέτει Bluetooth.

 

Προπονήσεις κολύμβησης

Με το Apple Watch Series 2 ή νεότερα μοντέλα,1 μπορείτε να επιλέξετε «Κολύμβηση σε πισίνα» ή «Ανοιχ. θάλασσας». Όταν αρχίσετε την προπόνηση, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα για αποφυγή των τυχαίων πατημάτων από σταγόνες νερού. 

Ακολουθεί ο τρόπος που μπορείτε να τερματίσετε την προπόνησή σας και να ξεκλειδώσετε την οθόνη:

 1. Πατήστε ταυτόχρονα το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί για παύση της προπόνησής σας.
 2. Στεγνώστε την οθόνη σας. Αν η οθόνη έχει βραχεί, το νερό ενδέχεται να προκαλέσει ακούσια πατήματα.
 3. Περιστρέψτε το Digital Crown για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και απομακρύνετε το νερό από το Apple Watch. Το ρολόι σας θα παραγάγει έναν ήχο και ενδέχεται να αισθανθείτε νερό στον καρπό σας.
 4. Σαρώστε προς τα δεξιά και πατήστε «Τέλος».

Ακολουθεί ο τρόπος που το Apple Watch μετρά κάθε προπόνηση: 

 • Κολύμβηση σε πισίνα: Όταν ξεκινάτε την προπόνηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει με ακρίβεια το μήκος της πισίνας, για να βοηθήσετε το Apple Watch στη μέτρηση των γύρων και της απόστασης. Το GPS δεν χρησιμοποιείται κατά την κολύμβηση σε πισίνα και το νερό μπορεί να μην επιτρέπει τη μέτρηση των καρδιακών παλμών, αλλά η παρακολούθηση της καύσης θερμίδων, των γύρων και της απόστασης συνεχίζεται με το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο.
 • Κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας: Το GPS θα παρέχει μόνο την απόσταση όταν κάνετε ελεύθερη κολύμβηση. Το νερό μπορεί να μην επιτρέπει τη μέτρηση των καρδιακών παλμών, αλλά η παρακολούθηση της καύσης θερμίδων συνεχίζεται με το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο.

Η κάλυψη κινητού δικτύου στο Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ενδέχεται να επηρεαστεί κατά την κολύμβηση σε πισίνα και την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας.

 

Προπονήσεις με αναπηρικό καρότσι

Αν χρησιμοποιείτε χειροκίνητο αναπηρικό καρότσι, μπορείτε να επιλέξετε «Εκτός με αναπηρικό καρότσι – Ρυθμός βαδίσματος» ή «Εκτός με αναπηρικό καρότσι – Ρυθμός τρεξίματος». Θα πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση που περιγράφει καλύτερα τη δραστηριότητά σας, αλλά δεν χρειάζεται να διατηρείτε σταθερό ρυθμό και μπορείτε να συνδυάσετε τις ταχύτητες και στις δύο ρυθμίσεις. Επιλέγοντας τη μία ρύθμιση για προπονήσεις που γίνονται με ταχύτητα βαδίσματος ή περίπου με αυτήν την ταχύτητα και την άλλη ρύθμιση για προπονήσεις που γίνονται με ταχύτητα τρεξίματος ή περίπου με αυτήν την ταχύτητα, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις προπονήσεις σας στην εφαρμογή Δραστηριότητα.

Ακολουθεί ο τρόπος που το Apple Watch μετρά τη δραστηριότητά σας:

 • Το Apple Watch Series 2 ή νεότερα μοντέλα βελτιστοποιούν την παρακολούθηση για προπονήσεις ωθήσεων με αναπηρικό καρότσι με ρυθμό βαδίσματος και τρεξίματος σε εξωτερικό χώρο. Αυτό το ρολόι έχει επίσης ενσωματωμένο GPS, επομένως δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας το iPhone.
 • Το Apple Watch Series 1 ή παλαιότερα μοντέλα βελτιστοποιούν την παρακολούθηση για προπονήσεις ωθήσεων με αναπηρικό καρότσι με ρυθμό βαδίσματος και τρεξίματος σε εξωτερικό χώρο. Πάρτε μαζί σας το iPhone για να βλέπετε τον ρυθμό και την απόσταση.
 • Και οι δύο προπονήσεις με αναπηρικό καρότσι μετρούν τον χρόνο, τον ρυθμό, την απόσταση, τις θερμίδες και τους καρδιακούς παλμούς.  Για τη μέτρηση του χρόνου, των θερμίδων και των καρδιακών παλμών για προπονήσεις, όπως ποδηλασία χειρός και μπάσκετ με αναπηρικό καρότσι, επιλέξτε «Άλλο».
 • Και οι δύο προπονήσεις με αναπηρικό καρότσι παρακολουθούν τις ωθήσεις στην εφαρμογή Δραστηριότητα.

Αν δεν εμφανίζονται αυτές οι επιλογές προπόνησης, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Υγεία».
 3. Πατήστε «Αλλαγές», στη συνέχεια, πατήστε «Αναπηρικό καρότσι» και επιλέξτε «Ναι». 
 4. Πατήστε «Τέλος». 

 

Άλλο

Επιλέξτε «Άλλο» όταν δεν μπορείτε να βρείτε έναν κατάλληλο τύπο προπόνησης. Όταν επιλέγετε «Άλλο», αποκτάτε το ισοδύναμο σε θερμίδες ή κιλοτζάουλ ενός σύντομου περίπατου κάθε φορά που δεν είναι διαθέσιμες οι ενδείξεις αισθητήρα.

Στο τέλος μιας προπόνησης στην επιλογή «Άλλο», θα έχετε την επιλογή να ονομάσετε την προπόνησή σας. Έτσι μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε διαφορετικούς τύπους δραστηριότητας, π.χ. χορό.

Published Date: