Διαμόρφωση των νέων AirPods ή της νέας θήκης φόρτισης

Όταν λάβετε το προϊόν αντικατάστασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ξανά τα AirPods σας.

κουμπί διαμόρφωσης στη θήκη φόρτισης των AirPods

Διαμόρφωση των AirPods ή της θήκης φόρτισης

  1. Σε iPhone, iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα στα AirPods.
  2. Πατήστε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».
  3. Πατήστε «Αγνόηση συσκευής» και πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.
  4. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods στη θήκη φόρτισης.
  5. Ανοίξτε το καπάκι και ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης. Θα πρέπει να είναι πορτοκαλί και να αναβοσβήνει.
  6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης στο πίσω μέρος της θήκης για μερικά δευτερόλεπτα. Η λυχνία κατάστασης πρέπει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.*
  7. Μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας του iPhone, του iPad ή του iPod touch.
  8. Ανοίξτε τη θήκη, με τα AirPods μέσα σε αυτήν, και κρατήστε τη δίπλα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Θα εμφανιστεί μια κινούμενη εικόνα διαμόρφωσης στην οθόνη σας.
  9. Πατήστε «Σύνδεση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».

* Αν η λυχνία κατάστασης εξακολουθεί να είναι πορτοκαλί και να αναβοσβήνει, συνδέστε τη θήκη στο ρεύμα, κλείστε το καπάκι και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: