Διαμόρφωση των νέων AirPods ή της νέας θήκης φόρτισης

Όταν λάβετε το προϊόν αντικατάστασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ξανά τα AirPods σας.

Διαμόρφωση των AirPods

  1. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods στη θήκη φόρτισης.
  2. Ανοίξτε το καπάκι και ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης. Θα πρέπει να είναι πορτοκαλί και να αναβοσβήνει.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης στο πίσω μέρος της θήκης για μερικά δευτερόλεπτα. Η λυχνία κατάστασης πρέπει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.*
  4. Στο iPhone σας, μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας.
  5. Ανοίξτε τη θήκη, με τα AirPods μέσα σε αυτήν, και κρατήστε τη δίπλα στο iPhone. Θα εμφανιστεί μια κινούμενη εικόνα διαμόρφωσης στο iPhone σας.
  6. Πατήστε «Σύνδεση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».

* Αν η λυχνία κατάστασης εξακολουθεί να είναι πορτοκαλί και να αναβοσβήνει, συνδέστε τη θήκη στο ρεύμα, κλείστε το καπάκι και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία κατάστασης να ξεκινήσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: