Ξεκινήστε με τα σχήματα

Επιλέξτε ανάμεσα στα εκατοντάδες σχήματα που περιέχει η βιβλιοθήκη σχημάτων και τα οποία μπορείτε να προσθέσετε σε ένα έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote ή δημιουργήστε προσαρμοσμένα σχήματα στο iWork.

Μπορείτε να εισαγάγετε γρήγορα ένα σχήμα από τη βιβλιοθήκη σχημάτων του iWork στο έγγραφο.

 • Σε Mac, κάντε κλικ στο κουμπί «Σχήμα»  και, κατόπιν, επιλέξτε ένα σχήμα.
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή»  και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί «Σχήματα» . Πατήστε ένα σχήμα.
 • Στο iCloud.com, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε ένα σχήμα ή μια γραμμή για προσθήκη σε αυτήν την παρουσίαση και, κατόπιν, επιλέξτε ένα σχήμα.

Όταν προσθέσετε και τοποθετήσετε το σχήμα, μπορείτε να το διασπάσετε σε επιμέρους τμήματα ή να το συνδυάσετε με άλλα σχήματα, για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχήμα. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία του σχήματος, προσθέστε το στη βιβλιοθήκη σχημάτων σας για μελλοντική χρήση.


Διάσπαση σχήματος σε επιμέρους τμήματα

Ορισμένα σχήματα έχουν πολλά κομμάτια. Όταν διασπάτε ένα σχήμα στα επιμέρους τμήματά του, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, να επεξεργαστείτε το σχήμα ή να διαγράψετε τα επιμέρους κομμάτια ενός σχήματος. 

 • Στο Mac σας ή στο iCloud.com, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σχήμα και επιλέξτε «Διάσπαση».
  Ορισμένα σχήματα δεν μπορούν να διασπαστούν στο iCloud.com.
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να διασπάσετε στα επιμέρους κομμάτια του και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί «Μορφή» . Πατήστε «Διευθέτηση» και, κατόπιν, πατήστε «Διάσπαση».

Παρουσίαση Keynote σε Mac η οποία εμφανίζει το σχήμα της πολιτείας της Καλιφόρνιας επιλεγμένο δίπλα στα σχήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Ορισμένα σχήματα στη βιβλιοθήκη σχημάτων περιλαμβάνουν άλλα πιθανά σχήματα που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σχήμα της Καλιφόρνιας, μπορείτε να εισαγάγετε ολόκληρο τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών και να τον μεγεθύνετε. Αφού διασπάσετε το σχήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχήμα της Καλιφόρνιας μόνο του. Αν θέλετε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σχήμα πάλι στο μέλλον χωρίς να το αποσπάσετε από το γονικό του σχήμα, προσθέστε το σχήμα στη βιβλιοθήκη σχημάτων.

Αφού διασπάσετε ένα σχήμα, μπορείτε να δώσετε σε κάθε κομμάτι ένα διαφορετικό χρώμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα κάθε πολιτείας στον χάρτη ή να αλλάξετε το χρώμα ενός κομματιού που έχετε απομονώσει από τα υπόλοιπα τμήματα του σχήματος.        Δύο σχήματα στοιβαγμένα το ένα επάνω στο άλλο με επιλεγμένο το ένα σχήμα

Δημιουργία νέων σχημάτων

Μπορείτε να συνδυάσετε τα σχήματα μεταξύ τους και να αφαιρέσετε το ένα από το άλλο, για να δημιουργήσετε νέα σχήματα. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι δημιουργίας νέων σχημάτων από υπάρχοντα σχήματα: Ένωση, Τομή, Αφαίρεση ή Εξαίρεση.

 • Σε iPhone, iPad ή Mac, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, κατόπιν, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» . Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Διευθέτηση» και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συνδυάσετε τα σχήματα.
 • Στο iCloud.com, επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , κάντε κλικ στην επιλογή «Διευθέτηση» και, κατόπιν, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συνδυάσετε τα σχήματα.
  Για να συνδυάσετε σχήματα στο Pages στο iCloud.com, η τοποθέτηση αντικειμένου του σχήματος πρέπει να ρυθμιστεί στην επιλογή «Παραμονή στη σελίδα».

Δύο σχήματα ενωμένα

Ένωση
Όταν ενώνετε πολλά σχήματα, συνδυάζονται σε ένα σχήμα.

Ένα τετμημένο σχήμα

Τομή
Όταν δημιουργείτε την τομή πολλών σχημάτων, δημιουργείται ένα σχήμα από τις επικαλυπτόμενες περιοχές.

Δύο αφαιρούμενα σχήματα

Αφαίρεση
Όταν αφαιρείτε ένα σχήμα από ένα άλλο, αφαιρείται το τμήμα του σχήματος που βρίσκεται πάνω από ένα άλλο σχήμα.
 

Δύο εξαιρούμενα σχήματα

Εξαίρεση
Όταν εξαιρείτε δύο σχήματα, δημιουργείται ένα σχήμα από το οποίο εξαιρείται η επικαλυπτόμενη περιοχή των δύο σχημάτων.
 


Προσθήκη στιλ σε σχήμα

Αφού προσθέσετε ένα σχήμα στο έγγραφό σας, μπορείτε να αλλάξετε τα ακόλουθα στιλ του σχήματός σας:

 • Γέμισμα: Μπορείτε να γεμίσετε τα σχήματα με μια εικόνα, ένα αμιγές χρώμα ή μια διαβάθμιση (δύο ή περισσότερα χρώματα που έχουν αναμιχθεί δημιουργώντας ένα άλλο χρώμα). 
 • Περίγραμμα: Μπορείτε να προσθέσετε ένα περίγραμμα, όπως μια κορνίζα ή μια διάστικτη γραμμή, και, στη συνέχεια, να τροποποιήσετε το πάχος, το χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά του περιγράμματος.
 • Σκιά: Μπορείτε να προσθέσετε έως και έξι διαφορετικές προκαθορισμένες σκιές στο σχήμα και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε το θάμπωμα, τη μετατόπιση και την αδιαφάνεια της σκιάς.
 • Αντανάκλαση: Μπορείτε να προσθέσετε μια αντανάκλαση στο σχήμα και να προσαρμόσετε την ορατότητά της. 
 • Αδιαφάνεια: Μπορείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέροντα εφέ, κάνοντας τα αντικείμενα περισσότερο ή λιγότερο αδιαφανή. 

Αν θέλετε να αλλάξετε το στιλ του σχήματος:

 • Σε Mac, επιλέξτε το σχήμα, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή»  και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Στιλ». Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης, για να επεκτείνετε τυχόν μεμονωμένα στιλ και να δείτε τις προηγμένες επιλογές.
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και, κατόπιν, πατήστε «Στιλ». Ενεργοποιήστε ένα μεμονωμένο στιλ για να δείτε τις προηγμένες επιλογές.
 • Στο iCloud.com, κάντε κλικ στην επιλογή  > «Στιλ». Επιλέξτε ένα μεμονωμένο στιλ, για να δείτε τις προηγμένες επιλογές.

Αποθήκευση και ορισμός προεπιλεγμένων στιλ σε Mac

Σε Mac, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα στιλ και να αλλάξετε το προεπιλεγμένο στιλ για νέα σχήματα στο έγγραφο.

Δείτε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα στιλ:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή»  και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Στιλ».
 2. Κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά των μικρογραφιών στιλ, για να μεταβείτε στην τελευταία ομάδα στιλ. 
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέα προεπιλογή στιλ» 

Αφού αποθηκεύσετε το στιλ σας, μπορείτε να το ορίσετε εκ νέου όποτε θέλετε. Επιλέξτε το σχήμα με τις αλλαγές στιλ, έπειτα κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο πρότυπο στιλ και επιλέξτε «Επανακαθορισμός στιλ από επιλογή».

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο στιλ για νέα σχήματα στο έγγραφο:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή»  και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή «Στιλ». 
 2. Κάντε παρατεταμένο κλικ στο στιλ που θέλετε να μετακινήσετε. 
 3. Σύρετέ το επάνω αριστερά στην πρώτη σελίδα των στιλ. 


Προσθήκη κειμένου και άλλων αντικειμένων εντός ενός σχήματος

Για να προσθέσετε κείμενο εντός ενός σχήματος, πατήστε δύο φορές (σε iPhone ή iPad) ή κάντε διπλό κλικ (σε Mac) στο σχήμα και, κατόπιν, πληκτρολογήστε το κείμενο. 

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε αντικείμενα, όπως σχήματα, εικόνες, βίντεο, πλαίσια κειμένου και εξισώσεις εντός ενός σχήματος, ώστε να τοποθετηθούν ως ένθετα. Αν πληκτρολογήσετε εντός του εξωτερικού (γονικού) σχήματος, το εσωτερικό ένθετο αντικείμενο θα μετακινείται μαζί με το κείμενο καθώς το επεξεργάζεστε:

 • Σε iPhone ή iPad, προσθέστε το νέο αντικείμενο στο έγγραφό σας. Επιλέξτε το νέο αντικείμενο και, κατόπιν, πατήστε «Αποκοπή». Πατήστε δύο φορές το σχήμα στο οποίο θέλετε να ενθέσετε το νέο αντικείμενο έτσι ώστε το σημείο εισαγωγής να εμφανίζεται εντός του σχήματος, πατήστε το ξανά και, κατόπιν, πατήστε «Επικόλληση».
 • Σε Mac, προσθέστε το νέο αντικείμενο στο έγγραφό σας. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο νέο αντικείμενο και, κατόπιν, επιλέξτε «Αποκοπή». Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σχήμα στο οποίο θέλετε να ενθέσετε το νέο αντικείμενο και, κατόπιν, επιλέξτε «Επικόλληση».

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο οποιουδήποτε σχήματος σε μια ιστοσελίδα, μια διεύθυνση email, έναν αριθμό τηλεφώνου ή άλλο σημείο στο έγγραφό σας:

 • Σε iPhone ή iPad, επιλέξτε το σχήμα, πατήστε «Σύνδεσμος» και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
 • Στο Mac, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σχήμα, επιλέξτε «Προσθήκη συνδέσμου» από το μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.


Προσθήκη σχήματος στη βιβλιοθήκη σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα σχήματα στη βιβλιοθήκη σχημάτων σας. Όταν αποθηκεύετε ένα προσαρμοσμένο σχήμα, οι ιδιότητες διαδρομής, αναστροφής και περιστροφής του σχήματος αποθηκεύονται, αλλά το μέγεθος, το χρώμα και η αδιαφάνεια, καθώς και άλλες ιδιότητες, δεν αποθηκεύονται.

 • Σε Mac, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σχήμα και επιλέξτε «Αποθήκευση στα σχήματά μου».
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το σχήμα και στη συνέχεια πατήστε «Προσθήκη στα σχήματα».

Μάθετε τι χρειάζεστε, για να χρησιμοποιήσετε το iCloud για τον συγχρονισμό των προσαρμοσμένων σχημάτων σε όλες τις συσκευές σας:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προσαρμοσμένα σχήματα στην ίδια εφαρμογή σε Mac, iPhone, iPad και iPod touch. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε ένα σχήμα στο Pages σε iPhone, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο Pages και στις άλλες συσκευές σας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: