Προσθήκη και απάντηση σε σχόλια στο iWork

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχόλια νημάτων για να επικοινωνήσετε με άλλους συμμετέχοντες σχετικά με τις αλλαγές στο αρχείο Pages, Numbers ή Keynote.

Κατά την εφαρμογή ή την αναθεώρηση ενός εγγράφου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια για να επικοινωνήσετε με άλλα άτομα σχετικά με το έργο σας χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote. Το σχόλιο κάθε ατόμου εμφανίζεται με ένα μοναδικό χρώμα και περιλαμβάνει το όνομα του συντάκτη.

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα ένα σχόλιο επιλέγοντας το κείμενο, το κελί, το αντικείμενο ή το σλάιντ που θέλετε να σχολιάσετε και κατόπιν:

  • Σε Mac, κάντε κλικ στο κουμπί «Σχόλιο»  και πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».
  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε «Σχόλιο» στο μενού που εμφανίζεται. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πατήσετε το  για να δείτε την επιλογή «Σχόλιο». Εισαγάγετε το σχόλιό σας και πατήστε «Τέλος». Αν θέλετε να προσθέσετε σχόλια σε ένα κελί στο Numbers, πατήστε το  «Μενού ενεργειών κελιών» και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Σχόλιο» .
    Κατόπιν, πατήστε το  «Μενού ενεργειών κελιών» και κατόπιν πατήστε «Εμφάνιση σχολίου» για να προβάλετε το σχόλιο.

Στις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote, οποιοδήποτε άτομο μπορεί να απαντήσει στα σχόλιά σας. Αν συνεργάζεστε με άλλα άτομα, τα σχόλια και οι απαντήσεις εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, επομένως δεν χρειάζεται να κλείσετε το έγγραφό σας. 

Για να απαντήσετε σε ένα σχόλιο, προβάλετε το σχόλιο και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Απάντηση».

Για να επεξεργαστείτε το σχόλιό σας, ανοίξτε το σχόλιο και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε στο σημείο το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε. Κάντε κλικ ή πατήστε «Τέλος» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Αν υπάρχουν απαντήσεις στο σχόλιό σας, κάντε κλικ στη χρονική σφραγίδα ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία σχολίου». Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας απαντήσεις.

Για να διαγράψετε το σχόλιό σας, προβάλετε το σχόλιο και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Διαγραφή». Για να διαγράψετε μια απάντηση, κάντε κλικ στη χρονική σφραγίδα ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Διαγραφή απάντησης». Αν δεν είστε ο κάτοχος του εγγράφου, μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας απαντήσεις.


Προβολή σχολίων

Αν δεν μπορείτε να δείτε τα σχόλιά σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει να εμφανίζονται στην εφαρμογή σας: 

  • Στον Mac, κάντε κλικ στο μενού «Προβολή»  και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση σχολίων» ή «Απόκρυψη σχολίων». Για να προβάλετε το τμήμα σχολίων, κάντε κλικ στο μενού «Προβολή»  και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση τμήματος Σχολίων».
  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Ρυθμίσεις» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Σχόλια».

Για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο σχόλιο στο έγγραφό σας, πατήστε τα βέλη στο σχόλιο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: