Διαμόρφωση της αυτόματης διόρθωσης και προσθήκη λέξεων στο λεξικό ορθογραφίας στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Ελέγξτε αυτόματα την ορθογραφία, ορίστε αυτόματες αντικαταστάσεις κειμένου, προσθέστε λέξεις στο λεξικό ορθογραφίας και πολλά άλλα στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή στο Mac.

Διαμόρφωση της αυτόματης διόρθωσης

Ενεργοποιήστε την αυτόματη διόρθωση στη συσκευή σας:

 • Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε ένα έγγραφο στο Pages, το Numbers ή το Keynote, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «Αυτόματη διόρθωση».
 • Στο Mac, στο Pages, το Numbers ή το Keynote επιλέξτε τα στοιχεία [όνομα εφαρμογής] > Προτιμήσεις από τη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε «Αυτόματη διόρθωση».

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις αυτόματης διόρθωσης για να προσαρμόσετε τον τρόπο που το Pages, το Numbers και το Keynote χειρίζονται την ορθογραφία και τη μορφοποίηση επιλέγοντας και αναιρώντας την επιλογή των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν:

 • Ανίχνευση λιστών
 • Ανίχνευση συνδέσμων ιστού και email
 • Ανίχνευση συνδέσμων για τηλέφωνα
 • Εφαρμογή στιλ συνδέσμων
 • Εφαρμογή εκθετών σε αριθμητικά επιθήματα
 • Μορφοποίηση κλασμάτων
 • Χρήση των Έξυπνων εισαγωγικών που αντικαθιστούν τα μονά και τα διπλά εισαγωγικά με καλλιγραφικά εισαγωγικά ή με το επιλεγμένο στιλ εισαγωγικών (μόνο στο Mac)

Αν χρησιμοποιείτε την Κλειδοθήκη iCloud, οι ρυθμίσεις κάθε εφαρμογής είναι κοινές σε όλα τα προϊόντα σας Apple που έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό σας iCloud.

Ορισμένες επιλογές μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες σε άλλα μενού στο iWork. Αν αλλάξετε μια ρύθμιση σε ένα άλλο μενού, αλλάζει επίσης και τις ρυθμίσεις αυτόματης διόρθωσης. Ορισμένες ρυθμίσεις του iWork είναι παρόμοιες με άλλες ρυθμίσεις στο iPhone, το iPad ή το Mac. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις που επιλέγετε στο Pages, το Numbers ή το Keynote παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις συστήματος στη συσκευή σας.


Διαμόρφωση προσαρμοσμένων αντικαταστάσεων κειμένου

Με την αντικατάσταση κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε συντομεύσεις για να αντικαθιστάτε μεγαλύτερες φράσεις. Όταν πληκτρολογήσετε τη συντόμευση στο έγγραφό σας, θα αντικατασταθεί αυτόματα από την αντίστοιχη φράση. 

Στις ρυθμίσεις αυτόματης διόρθωσης για το Pages, το Numbers και το Keynote, μπορείτε να διαμορφώσετε την αντικατάσταση κειμένου ειδικά για χρήση σε κάθε εφαρμογή.

Διαμόρφωση προσαρμοσμένων αντικαταστάσεων κειμένου σε iPhone ή iPad

 1. Ενώ το έγγραφο είναι ανοιχτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε «Ρυθμίσεις».
 3. Πατήστε «Αυτόματη διόρθωση». 
 4. Βεβαιωθείτε ότι η Αντικατάσταση κειμένου είναι ενεργοποιημένη και έπειτα πατήστε «Λίστα αντικαταστάσεων».
 5. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» 
  • Για τη «Φράση», εισαγάγετε το κείμενο που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή για την αντικατάσταση (για παράδειγμα, «©»).
  • Για τη «Συντόμευση», εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προτροπή αντικατάστασης (για παράδειγμα, «(c)»).

iPad Pro με ένα έγγραφο Numbers στο οποίο είναι ανοιχτή η λίστα αντικαταστάσεων κειμένου

Αν χρησιμοποιήσατε αυτό το παράδειγμα, κάθε φορά που πληκτρολογείτε «(c)» στο Pages, το Numbers ή το Keynote, η εφαρμογή το αλλάζει σε «©».

Διαμόρφωση προσαρμοσμένων αντικαταστάσεων κειμένου σε Mac

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις αυτόματης διόρθωσης. 
 2. Κάτω από την επιλογή «Αντικατάσταση», βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση «Υποκατάσταση συμβόλων και κειμένου» και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης .
  • Κάτω από την επιλογή «Αντικατάσταση», εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προτροπή αντικατάστασης (για παράδειγμα, «(c)»).
  • Κάτω από την επιλογή «Με», εισαγάγετε το κείμενο που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή για την αντικατάσταση (για παράδειγμα, «©»).
   Παράθυρο προτιμήσεων της Αυτόματης διόρθωσης στο Numbers για macOS

Αν χρησιμοποιήσατε αυτό το παράδειγμα, κάθε φορά που πληκτρολογείτε «(c)» στο Pages, το Numbers ή το Keynote, η εφαρμογή το αλλάζει σε «©».

Αναίρεση αντικατάστασης κειμένου

Αν το Pages, το Numbers ή το Keynote αντικαθιστά το κείμενο και θέλετε να το επαναφέρετε σε αυτό που πληκτρολογήσατε, πατήστε τα πλήκτρα Command-Z στο πληκτρολόγιό σας ή πατήστε το κουμπί «Αναίρεση» 


Χρήση της αυτόματης διόρθωσης με άλλες γλώσσες

Η αυτόματη διόρθωση είναι διαθέσιμη για τις γλώσσες στις οποίες το Mac σας έχει διαμορφωθεί να κάνει ορθογραφικό έλεγχο. Για να δείτε αυτές τις γλώσσες, μεταβείτε στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος > Πληκτρολόγιο > Κείμενο και κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ορθογραφία». Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαμόρφωση» για να μάθετε πώς να προσθέτετε λεξικά ορθογραφίας για πρόσθετες γλώσσες. Σε iPhone ή iPad, η αυτόματη διόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες. 


Προσθήκη λέξεων στο λεξικό ορθογραφίας

Όταν το Pages, το Numbers ή το Keynote ανιχνεύει μια λέξη που δεν αναγνωρίζει, υπογραμμίζει τη λέξη με μια κόκκινη διάστικτη γραμμή. Μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό της συσκευής σας που χρησιμοποιείται από το iWork και από άλλες εφαρμογές, ώστε να αναγνωρίζουν τη λέξη και να την περιλαμβάνουν στον έλεγχο ορθογραφίας:

 • Σε iPad ή iPhone, πατήστε την υπογραμμισμένη λέξη και κατόπιν πατήστε «Εκμάθηση ορθογραφίας» (μπορεί να χρειάζεται να πατήσετε «Αντικατάσταση» πρώτα). 
 • Σε Mac, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στη λέξη και κατόπιν επιλέξτε «Εκμάθηση ορθογραφίας». 

Στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote σε Mac μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Αγνόηση ορθογραφίας» αν δεν θέλετε η αντίστοιχη εφαρμογή να επισημαίνει πλέον αυτήν τη λέξη ως ορθογραφικό λάθος. Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τις λέξεις από τη λίστα «Αγνοημένες λέξεις» της εφαρμογής iWork, επιλέξτε Pages > Προτιμήσεις, επιλέξτε «Αυτόματη διόρθωση» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αγνοημένες λέξεις». Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) ή στο κουμπί αφαίρεσης (-) για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λέξεις. Εναλλακτικά, κάντε κλικ σε μια λέξη για να επεξεργαστείτε την ορθογραφία της.


Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος και η αυτόματη διόρθωση δεν λειτουργούν

Εάν η διαχείριση του iPad σας γίνεται από έναν οργανισμό, όπως το σχολείο σας, δυνατότητες, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, η αυτόματη διόρθωση και αντικατάσταση κειμένου, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς στις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του λεξικού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: