Εγγραφή πολλών εκτελέσεων στο GarageBand για iOS

Μάθετε πώς να εγγράφετε πολλές εκδόσεις μιας εκτέλεσης –ή πολλές εκτελέσεις– σε γρήγορη αλληλουχία στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Με την Εγγραφή πολλών εκτελέσεων, το GarageBand δημιουργεί μια νέα εκτέλεση κάθε φορά που η κεφαλή αναπαραγωγής ξεκινά ξανά από την αρχή μιας ενότητας. Το GarageBand εγγράφει κάθε νέα εκτέλεση στο ίδιο κανάλι – κάθε κανάλι μπορεί να περιέχει πολλές εκτελέσεις. Κατόπιν, μπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση που σας αρέσει περισσότερο και να διαγράψετε τις υπόλοιπες. Η εγγραφή πολλών εκτελέσεων μπορεί να είναι χρήσιμη όταν δημιουργείτε ένα βασικό ή σόλο κομμάτι και θέλετε να εγγράψετε διάφορες εκδόσεις της εκτέλεσής σας.

 

Πριν ξεκινήσετε

Προτού ξεκινήσετε την Εγγραφή πολλών εκτελέσεων, απενεργοποιήστε την επιλογή "Αυτόματη διάρκεια ενότητας".

 1. Στην προβολή Καναλιών, πατήστε το  στη δεξιά πλευρά του χάρακα για να ανοίξετε τα χειριστήρια ενότητας τραγουδιού.
 2. Πατήστε την τελευταία ενότητα στη λίστα και, κατόπιν, πατήστε το . Αν το τραγούδι σας έχει μία ενότητα, πατήστε το  για την Ενότητα Α.
 3. Αν η ενότητα έχει οριστεί σε "Αυτόματα", πατήστε το διακόπτη "Αυτόματα" για να την απενεργοποιήσετε και, κατόπιν, πατήστε "Ενότητες τραγουδιού" για να επιστρέψετε στη λίστα των ενοτήτων τραγουδιού.
 4. Πατήστε την ενότητα στην οποία θέλετε να εργαστείτε. Αν θέλετε η εγγραφή σας να εκτείνεται σε όλες τις ενότητες, πατήστε "Όλες οι ενότητες".
 5. Κλείστε τα χειριστήρια ενότητας τραγουδιού:
  • Στο iPhone 6 Plus, το iPhone 7 Plus ή το iPad, πατήστε οπουδήποτε στην προβολή Καναλιών. 
  • Στο iPhone και το iPod Touch, πατήστε "Τέλος".

Κατόπιν, ενεργοποιήστε την Εγγραφή πολλών εκτελέσεων.

 1. Ανοίξτε τα χειριστήρια καναλιού: 
  • Στο iPhone 6 Plus, το iPhone 7 Plus ή το iPad, πατήστε το  στη γραμμή ελέγχου. 
  • Στο iPhone και το iPod Touch, πατήστε το  και, κατόπιν, επιλέξτε .
 2. Πατήστε οποιοδήποτε κανάλι εκτός των καναλιών Drummer.
 3. Πατήστε "Ρυθμίσεις καναλιού"
 4. Πατήστε "Εγγραφή" και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την "Εγγραφή πολλών εκτελέσεων".

Εγγραφή πολλών εκτελέσεων

 1. Πατήστε το κανάλι στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή. Ή προσθέστε ένα νέο κανάλι πατώντας το  κάτω από τις κεφαλίδες καναλιού ή πατώντας το  στη γραμμή ελέγχου και επιλέγοντας ένα νέο όργανο αφής.
 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το  στη γραμμή ελέγχου. Κάθε φορά που η κεφαλή αναπαραγωγής ξεκινά ξανά από την αρχή της ενότητας, το GarageBand δημιουργεί μια νέα εκτέλεση στο κανάλι.

Επιλογή εκτέλεσης

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε δύο φορές τη νέα περιοχή, πατήστε "Εκτελέσεις" και, κατόπιν, επιλέξτε την εκτέλεση που θέλετε να ακούσετε από τη λίστα. Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται δίπλα στην επιλεγμένη εκτέλεση. Μπορείτε να επιλέξετε εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή ενώ το GarageBand είναι σε αδράνεια.

Διαγραφή εκτέλεσης

Αν έχετε αποφασίσει ότι σας αρέσει μια συγκεκριμένη εκτέλεση, μπορείτε να διαγράψετε τις υπόλοιπες εκτελέσεις.

 • Για να διαγράψετε μεμονωμένες εκτελέσεις, πατήστε "Επεξεργασία" και διαγράψτε τις εκτελέσεις που δεν θέλετε να διατηρήσετε.
 • Για να διαγράψετε όλες τις εκτελέσεις εκτός από την εκτέλεση που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή, πατήστε την εκτέλεση που θέλετε να διατηρήσετε και, κατόπιν, πατήστε "Διαγραφή αχρησιμοποίητων εκτελέσεων".
Ημερομηνία δημοσίευσης: