Περιεχόμενο υποστήριξης για την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare (ATT)

Ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διατίθεται σε όσους αγοράζουν την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare.

Επισκόπηση προγράμματος

Η Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να γίνετε Τεχνικός Mac με πιστοποίηση Apple (ACMT) ή Τεχνικός iOS με πιστοποίηση Apple (ACiT). Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Apple. Οι ενότητες καλύπτουν θέματα, όπως γενικά θέματα ορολογίας των υπολογιστών, αντιμετώπιση προβλημάτων και προληπτική συντήρηση σε λογική και σαφή μορφή, η οποία καθιστά εύκολη την αφομοίωση νέων εννοιών και πληροφοριών. Η εκπαίδευση είναι αυτοελεγχόμενη, επομένως έχετε τον πλήρη έλεγχο στο πρόγραμμα εκμάθησής σας.

Πρόσβαση στο ATLAS με την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare

Οι Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Apple και το Apple Online Store πωλούν την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο. Αν αγοράσετε την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare, κάντε εγγραφή. Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε απάντηση μέσω email εντός 48 ωρών. Αν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται με την εγγραφή σας στην Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare, στείλτε τα στη διεύθυνση agreement.support@apple.com.

Μαθήματα

Τα νέα μαθήματα για τα προγράμματα ACMT 2019 και ACiT 2019 είναι διαθέσιμα στο ATLAS. Αναζητήστε τις θεματικές ενότητες για τις Βασικές αρχές σέρβις, το ACMT 2019 και το ACiT 2019 στις ενότητες «Elective Categories» (Κατηγορίες μαθημάτων επιλογής) ή «Learning Plan» (Πρόγραμμα εκμάθησης).

Αναζητήστε τον όρο «Technician Training» (Εκπαίδευση τεχνικού) στο ATLAS, για να βρείτε προτεινόμενες σειρές μαθημάτων.

Τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα για τα μέλη της Εκπαίδευσης τεχνικού AppleCare φέρουν την ένδειξη «(Public 2019)» (Δημόσιο περιεχόμενο 2019).

Εξετάσεις

Διατίθενται οι παρακάτω εξετάσεις πιστοποίησης:

  • Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A)
  • Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019 (MAC-19A)
  • Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019 (iOS-19A) 

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση ACMT 2019, πρέπει να περάσετε επιτυχώς την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A) και την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019 (MAC-19A).

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση ACiT 2019, πρέπει να περάσετε επιτυχώς την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A, SVC-18A) και την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2019 (iOS-19A). 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας. Αυτές οι εξετάσεις περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα:

Ημερομηνία δημοσίευσης: