Περιεχόμενο υποστήριξης για την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare (ATT)

Ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διατίθεται σε όσους αγοράζουν την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare.

Επισκόπηση προγράμματος

Η Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να γίνετε Τεχνικός Mac με πιστοποίηση Apple (ACMT) ή Τεχνικός iOS με πιστοποίηση Apple (ACiT). Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο καλύπτει τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Apple. Οι ενότητες καλύπτουν θέματα, όπως γενικά θέματα ορολογίας των υπολογιστών, αντιμετώπιση προβλημάτων και προληπτική συντήρηση σε λογική και σαφή μορφή, η οποία καθιστά εύκολη την αφομοίωση νέων εννοιών και πληροφοριών. Η εκπαίδευση είναι αυτοελεγχόμενη, επομένως έχετε τον πλήρη έλεγχο στο πρόγραμμα εκμάθησής σας.

Πρόσβαση στο ATLAS με την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare

Οι Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Apple και το Apple Online Store πωλούν την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο. Αν αγοράσετε την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare, κάντε εγγραφή. Μετά την εγγραφή σας, περιμένετε 24 ώρες και, κατόπιν, μεταβείτε στον ιστότοπο του ATLAS. Αν έχετε γενικά σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται με την Εκπαίδευση τεχνικού AppleCare, στείλτε τα στη διεύθυνση agreement.support@apple.com.

Μαθήματα

Τα νέα μαθήματα για τα προγράμματα ACMT 2018 και ACiT 2018 είναι διαθέσιμα στο ATLAS. Αναζητήστε τις θεματικές ενότητες «2018 Service Fundamentals» (Βασικές αρχές σέρβις 2018), «ACMT 2018» και «ACiT 2018» στις ενότητες «Elective Categories» (Κατηγορίες μαθημάτων επιλογής) ή «Learning Plan» (Πρόγραμμα εκμάθησης).

Αναζητήστε τον όρο «Technician Training» (Εκπαίδευση τεχνικού) στο ATLAS, για να βρείτε προτεινόμενες σειρές μαθημάτων.

Εξετάσεις

Διατίθενται οι παρακάτω εξετάσεις πιστοποίησης:

  • Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-18A)
  • Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2018 (MAC-18A)
  • Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018 (iOS-18A) 

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση ACMT 2018, πρέπει να περάσετε επιτυχώς την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-18A) και την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2018 (MAC-18A).

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση ACiT 2018, πρέπει να περάσετε επιτυχώς την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-18A) και την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις iOS ACiT 2018 (iOS-18A). 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας. Αυτές οι εξετάσεις περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα:

Ημερομηνία δημοσίευσης: