Χρήση του Logic Remote χωρίς κοινόχρηστο δίκτυο Wi-Fi

Αν δεν διαθέτετε κοινόχρηστο δίκτυο Wi-Fi, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα χρήσης του Logic Remote στη συσκευή σας iOS για τον έλεγχο του Logic Pro X, του GarageBand και του MainStage στον Mac.

Για να χρησιμοποιήσετε το Logic Remote 1.3.1 χωρίς κοινόχρηστο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας iOS απευθείας στον Mac μέσω ενός καλωδίου Lightning ή να δημιουργήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi υπολογιστή προς υπολογιστή μεταξύ συσκευών.

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με μια από αυτές τις μεθόδους, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:

 • Έναν Mac που εκτελεί macOS Sierra 10.12.4
 • Logic Pro X 10.3 ή νεότερη έκδοση, GarageBand 10.1.5 ή νεότερη έκδοση ή MainStage 3.3 ή νεότερη έκδοση
 • Ένα iPad ή iPhone που εκτελεί iOS 10.3 ή νεότερη έκδοση και το Logic Remote 1.3.1 ή νεότερη έκδοση

Σύνδεση καλωδίου Lightning

Εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, θα χρειαστείτε και ένα καλώδιο Lightning και το iTunes 12.6 για να πραγματοποιήσετε αυτή τη σύνδεση.

Επανεκκινήστε τον Mac μετά την αναβάθμιση του iTunes.

Για τη σύνδεση μέσω καλωδίου Lightning:

 1. Συνδέστε το καλώδιο Lightning από τη συσκευή iOS στον Mac.
 2. Ανοίξτε το Logic Pro X, το MainStage ή το GarageBand στον Mac.
 3. Ανοίξτε το Logic Remote στη συσκευή σας iOS.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου στη συσκευή iOS, επιλέξτε τον Mac με τον οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί σύνδεση.
 5. Στην ειδοποίηση στον Mac, επιλέξτε «Αποδοχή» για να επιβεβαιώσετε και να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

 

Δημιουργία δικτύου υπολογιστή προς υπολογιστή

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια προσωρινή σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της συσκευής iOS και του Mac για τη χρήση του Logic Remote.

Για τη σύνδεση μέσω δικτύου υπολογιστή προς υπολογιστή:

 1. Δημιουργήστε ένα δίκτυο υπολογιστή προς υπολογιστή σε Mac.
 2. Από την οθόνη Αφετηρίας στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Στην περιοχή «Συσκευές», επιλέξτε τον Mac σας.
 3. Ανοίξτε το Logic Pro X, το MainStage ή το GarageBand στον Mac.
 4. Ανοίξτε το Logic Remote στη συσκευή σας iOS.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου στη συσκευή iOS, επιλέξτε τον Mac με τον οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί σύνδεση.
 6. Στην ειδοποίηση στον Mac, επιλέξτε «Σύνδεση» για να επιβεβαιώσετε και να δημιουργήσετε τη σύνδεση.
Ημερομηνία δημοσίευσης: