Χρήση της πολυδιεργασίας στο iPad

Στο iPadOS, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πολυδιεργασία για να εργάζεστε με περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το νέο μενού Πολυδιεργασία, το Dock και το Spotlight για να εργάζεστε με περισσότερες από μία εφαρμογές.

Οθόνη iPad στην οποία εμφανίζονται δύο εφαρμογές σε προβολή Split View 

Τύποι πολυδιεργασίας

Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν πολυδιεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μερικούς διαφορετικούς τρόπους.

Split View: Στην προβολή Split View, δύο εφαρμογές εμφανίζονται δίπλα-δίπλα. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των εφαρμογών σύροντας το ρυθμιστικό που εμφανίζεται ανάμεσά τους.

Slide Over: Με την επιλογή Slide Over, μία εφαρμογή εμφανίζεται σε ένα μικρότερο αιωρούμενο παράθυρο το οποίο μπορείτε να σύρετε στο αριστερό ή το δεξί μέρος της οθόνης σας.

Κεντρικό παράθυρο: Σε ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε ένα κεντρικό παράθυρο το οποίο σας επιτρέπει να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, όπως ένα email ή μια σημείωση.

Έναρξη πολυδιεργασίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε την πολυδιεργασία χρησιμοποιώντας το μενού Πολυδιεργασία, το Dock ή το Spotlight.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Πολυδιεργασία για να ανοίξετε περισσότερες από μία εφαρμογές στο iPad

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή.
 2. Πατήστε στο κουμπί «Πολυδιεργασία»  στο επάνω μέρος της οθόνης.
 3. Πατήστε στο κουμπί «Split View»  ή στο κουμπί «Slide Over» . Η τρέχουσα εφαρμογή μετακινείται στο πλάι και εμφανίζεται η οθόνη αφετηρίας.
 4. Πατήστε σε μια δεύτερη εφαρμογή στην οθόνη αφετηρίας. (Κάντε σάρωση αριστερά ή δεξιά για να δείτε εφαρμογές στις άλλες σελίδες της οθόνης αφετηρίας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε μια εφαρμογή στο Dock.)
  • Αν επιλέξετε Split View, η δεύτερη εφαρμογή εμφανίζεται δίπλα-δίπλα με την τρέχουσα εφαρμογή.
  • Αν επιλέξετε Slide Over, η δεύτερη εφαρμογή ανοίγει σε πλήρη οθόνη και η τρέχουσα εφαρμογή μετακινείται σε ένα μικρότερο παράθυρο το οποίο μπορείτε να μετακινήσετε στο αριστερό ή το δεξί μέρος της οθόνης σας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Dock για να ανοίξετε περισσότερες από μία εφαρμογές στο iPad

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή.
 2. Κάντε σάρωση με ένα δάκτυλο προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί το Dock και κατόπιν αφήστε το.
 3. Πατήστε παρατεταμένα σε μια δεύτερη εφαρμογή στο Dock και κατόπιν σύρετέ την αμέσως έξω από το Dock.
  • Αν σύρετε την εφαρμογή στο αριστερό ή το δεξί μέρος της οθόνης σας, θα εμφανιστεί σε προβολή Split View με την τρέχουσα εφαρμογή.
  • Αν αποδεσμεύσετε την εφαρμογή στο μέσον της οθόνης, θα εμφανιστεί σε ένα παράθυρο Slide Over.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών για να ανοίξετε περισσότερες από μία εφαρμογές στο iPad

 1. Πατήστε στο εικονίδιο Βιβλιοθήκη εφαρμογών στο δεξί άκρο του Dock.
 2. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα από τα μεγαλύτερα εικονίδια εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το σε προβολή Split View ή Slide Over. Για να δείτε τις άλλες εφαρμογές σας ανά κατηγορία, πατήστε μία από τις ομάδες μικρότερων εικονιδίων εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στη γραμμή αναζήτησης στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας και κατόπιν να σύρετε μία από αυτές σε μια προβολή πολυδιεργασίας.

Χρήση του Spotlight για να ανοίξετε περισσότερες από μία εφαρμογές

Για να χρησιμοποιήσετε το Spotlight για πολυδιεργασία, πρέπει να έχετε ένα πληκτρολόγιο, όπως το Apple Magic Keyboard, συνδεδεμένο στο iPad σας.

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή.
 2. Πατήστε Command (⌘)–Πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιό σας για να ανοίξετε το Spotlight.
 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της δεύτερης εφαρμογής που θέλετε να ανοίξετε.
 4. Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής όταν εμφανιστεί στα αποτελέσματα του Spotlight και κατόπιν σύρετέ το αμέσως έξω από το Spotlight.
  • Αν σύρετε την εφαρμογή στο αριστερό ή το δεξί μέρος της οθόνης σας, θα εμφανιστεί σε προβολή Split View με την τρέχουσα εφαρμογή.
  • Αν αποδεσμεύσετε την εφαρμογή στο μέσον της οθόνης, θα εμφανιστεί σε ένα παράθυρο Slide Over.

Πώς να ανοίξετε ένα κεντρικό παράθυρο στο iPad

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που υποστηρίζει κεντρικό παράθυρο, όπως το Mail ή τις Σημειώσεις.
 2. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα email, σε μια σημείωση ή σε ένα άλλο στοιχείο από τη λίστα της εφαρμογής.
 3. Πατήστε «Άνοιγμα σε νέο παράθυρο» στο μενού που θα εμφανιστεί.

Για να κλείσετε το κεντρικό παράθυρο, πατήστε «Τέλος» ή «Κλείσιμο». Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο κουμπί «Πολυδιεργασία»  και κατόπιν να πατήσετε σε ένα από τα κουμπιά για να αλλάξετε το κεντρικό παράθυρο σε προβολή πλήρους οθόνης, Split View ή Slide Over.

Προσαρμογές στα παράθυρα πολυδιεργασίας

Όταν έχετε ανοίξει περισσότερες από μία εφαρμογές, μπορείτε να κάνετε προσαρμογές για να εξατομικεύσετε την εμπειρία της πολυδιεργασίας.

Προσαρμογή της προβολής Split View

 • Για να προσαρμόσετε τα μεγέθη της εφαρμογής, σύρετε το διαχωριστικό εφαρμογών αριστερά ή δεξιά. Για να καταλαμβάνουν οι εφαρμογές σας τον ίδιο χώρο, σύρετε το διαχωριστικό εφαρμογών στο κέντρο της οθόνης.
 • Για να μετατρέψετε μια εφαρμογή που είναι σε προβολή Split View σε εφαρμογή σε προβολή Slide Over, πατήστε στο κουμπί «Πολυδιεργασία»  και κατόπιν πατήστε στο κουμπί «Slide Over» . Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα στο κουμπί «Πολυδιεργασία» και κατόπιν να σύρετε την εφαρμογή πάνω στην άλλη εφαρμογή.
 • Για να κλείσετε την προβολή Split View, πατήστε στο κουμπί «Πολυδιεργασία»  στην εφαρμογή που θέλετε να κρατήσετε και κατόπιν πατήστε στο κουμπί πλήρους οθόνης . Εναλλακτικά, μπορείτε να σύρετε το διαχωριστικό εφαρμογών πάνω στην εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε.
 • Για να αντικαταστήσετε μια εφαρμογή, κάντε σάρωση προς τα κάτω από την κορυφή της εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή από την οθόνη αφετηρίας ή το Dock.

Προσαρμογή της προβολής Slide Over

 • Για να μετακινήσετε την εφαρμογή που είναι σε προβολή Slide Over, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Πολυδιεργασία»  για να την σύρετε αριστερά ή δεξιά.
 • Για να μετατρέψετε μια εφαρμογή που είναι σε προβολή Slide Over σε εφαρμογή σε προβολή Split View, πατήστε στο κουμπί «Πολυδιεργασία»  και κατόπιν πατήστε στο κουμπί «Split View» . Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα στο κουμπί «Πολυδιεργασία» και κατόπιν να σύρετε την εφαρμογή στο αριστερό ή το δεξί άκρο της οθόνης.
 • Για να αποκρύψετε μια εφαρμογή που είναι σε προβολή Slide Over, πατήστε παρατεταμένα στο κουμπί «Πολυδιεργασία»  και κατόπιν κάντε σάρωση απομακρύνοντας την εφαρμογή από την οθόνη προς τα αριστερά ή δεξιά.
 • Για να δείτε τις άλλες εφαρμογές που έχετε σε προβολή Split View, πατήστε παρατεταμένα στο κάτω άκρο της εφαρμογής και κατόπιν σύρετε προς τα πάνω. Θα εμφανιστούν οι άλλες εφαρμογές που είναι σε προβολή Split View, και μπορείτε να πατήσετε σε μια εφαρμογή για να περάσετε σε εκείνη ή να κάνετε πάνω σάρωση πάνω της για να την κλείσετε.

Χρήση του ραφιού στο iPad

Όταν περνάτε σε μια εφαρμογή που έχει πολλαπλά παράθυρα ανοικτά, στο κάτω μέρος της οθόνης του iPad εμφανίζεται ένα ράφι που περιέχει μικρογραφίες όλων των παραθύρων της εφαρμογής.

Πατήστε σε μια μικρογραφία για να ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο. Μπορείτε επίσης να κάνετε σάρωση προς τα πάνω σε μια μικρογραφία από το ράφι για να κλείσετε το αντίστοιχο παράθυρο. Σε ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο πατώντας «Νέο παράθυρο»  στο ράφι.

Μεταφορά και απόθεση μεταξύ εφαρμογών

Με τη δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης, μπορείτε να μεταφέρετε κείμενο, φωτογραφίες και αρχεία μεταξύ εφαρμογών. Για παράδειγμα, μπορείτε να σύρετε κείμενο από το Safari σε μια σημείωση, μια εικόνα από τις Φωτογραφίες σε ένα email ή ένα συμβάν ημερολογίου σε ένα μήνυμα κειμένου.

 1. Χρησιμοποιήστε την προβολή Split View ή Slide Over για να ανοίξετε τις δύο εφαρμογές μεταξύ των οποίων θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες.
 2. Πατήστε παρατεταμένα σε μια φωτογραφία ή σε ένα αρχείο μέχρι να ανασηκωθεί κάπως από την οθόνη. Για να κάνετε μεταφορά και απόθεση κειμένου, επιλέξτε πρώτα το κείμενο και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα πάνω του. Για να επιλέξετε πολλαπλές φωτογραφίες ή αρχεία, πατήστε παρατεταμένα σε ένα από αυτά τα στοιχεία, σύρετέ το ελαφρώς και έπειτα συνεχίστε να το κρατάτε πατημένο καθώς επιλέγετε επιπλέον στοιχεία με ένα άλλο δάκτυλο. Μια ταμπέλα εμφανίζει τον αριθμό των επιλεγμένων στοιχείων.
 3. Σύρετε τη φωτογραφία, το αρχείο ή το κείμενο στην άλλη εφαρμογή.

Χρήση χειρονομιών για χειρισμό του iPad σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες πολυδιεργασίας στο iPad σας για να δείτε γρήγορα την εναλλαγή εφαρμογών, να περάσετε σε μια άλλη εφαρμογή ή να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας:

 • Δείτε την εναλλαγή εφαρμογών: Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε παρατεταμένα στη μέση της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί η εναλλαγή εφαρμογών. Έπειτα, αφήστε το δάκτυλό σας. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση αριστερά ή δεξιά για να βρείτε μια άλλη εφαρμογή ή ζευγάρι εφαρμογών που έχετε χρησιμοποιήσει μαζί στην προβολή Split View. Κάντε σάρωση μέχρι τέρμα αριστερά για να δείτε όλες τις εφαρμογές που έχετε ανοικτές στην προβολή Slide Over.
 • Εναλλαγή εφαρμογών: Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά στην οθόνη με τέσσερα ή πέντε δάκτυλα για να μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή. Σε iPad Pro με Face ID, iPad Pro 11 ιντσών ή iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς), κάντε σάρωση κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης για να μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή. 
 • Επιστροφή στην οθόνη Αφετηρίας: Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, κάντε σάρωση προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ακουμπήσετε πέντε δάκτυλα στην οθόνη και να κάνετε μια χειρονομία τσιμπήματος.

Χρήση εφαρμογών ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο με τη λειτουργία «Εικόνα εντός εικόνας»

Με τη λειτουργία Εικόνας εντός εικόνας, μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα, όπως να απαντήσετε σε ένα email ενώ παρακολουθείτε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αν χρησιμοποιείτε το FaceTime ή παρακολουθείτε μια ταινία, πατώντας στο κουμπί «Εικόνα εντός εικόνας» το εικονίδιο «Εικόνα εντός εικόνας» η οθόνη του βίντεο θα περιοριστεί σε μια γωνία της οθόνης. Στη συνέχεια, ανοίξτε μια δεύτερη εφαρμογή ενώ συνεχίζεται η αναπαραγωγή του βίντεο. 

Για να μετακινήσετε το βίντεο, σύρετέ το σε άλλη γωνία. Για να επαναφέρετε το βίντεο σε πλήρη οθόνη, πατήστε στο εικονίδιο πλήρους οθόνης το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην αριστερή γωνία του βίντεο. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε το βίντεο σύροντάς το προς τα αριστερά ή τα δεξιά της οθόνης. Πατήστε το κουμπί με το βέλος για να επανεμφανιστεί το βίντεο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εικόνας εντός εικόνας με iPad Pro, iPad (5ης γενιάς και νεότερα μοντέλα), iPad Air 2 και νεότερα μοντέλα ή iPad mini 4 και νεότερα μοντέλα.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: