Προσθήκη μαθηματικών εξισώσεων σε έγγραφα στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μαθηματικές παραστάσεις και εξισώσεις στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote, χρησιμοποιώντας εντολές LaTeX ή στοιχεία MathML. 

Προσθήκη εξίσωσης σε έγγραφο στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote

  1. Κάντε κλικ ή πατήστε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε την εξίσωση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας: 
    • Στο iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε Προσθήκη κουμπιού και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Εξίσωση» 
    • Στον Mac, από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Εισαγωγή > Εξίσωση.
  2. Εισαγάγετε μια εξίσωση, χρησιμοποιώντας εντολές LaTeX ή στοιχεία MathML.1 Σε iPhone και iPad, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα σύμβολα συντομεύσεων που εμφανίζονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε μια προεπισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εμφανίζεται η εξίσωση.2Προσθήκη εξίσωσης σε σελίδες
  3. Κάντε κλικ ή πατήστε «Εισαγωγή».

Χρήση του MathType

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το MathType στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote για Mac, αν έχετε εγκατεστημένο το MathType 6.7d (ή νεότερη έκδοση). Την πρώτη φορά που εισαγάγετε μια εξίσωση, επιλέξτε «Χρήση MathType» ή ενεργοποιήστε τη χρήση του από τις Προτιμήσεις:

  1. Ανοίξτε το Pages, το Numbers ή το Keynote.
  2. Επιλέξτε [εφαρμογή] > Προτιμήσεις.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Εισαγωγή και επεξεργασία εξισώσεων με το MathType».

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε ποιες εντολές LaTeX και στοιχεία MathML μπορείτε να χρησιμοποιείτε με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote.

1. Για μεγαλύτερη ευκολία κατά τη σύνταξη εξισώσεων, η επεξεργασία εξισώσεων βρίσκεται από προεπιλογή σε λειτουργία μαθηματικών, ώστε να μην είναι απαραίτητο να προσθέτετε εντολές της λειτουργίας μαθηματικών στις εξισώσεις σας.

2. Αν η προεπισκόπηση είναι κενή ή εμφανίζει ένα σφάλμα, ελέγξτε την εξίσωση και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: