Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής στην εφαρμογή Apple Music

Μάθετε πώς να δημιουργείτε μια νέα λίστα αναπαραγωγής και να προσθέτετε μουσική σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής στην εφαρμογή Apple Music.

Πώς να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής σε iPhone, iPad ή Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
  • Σε iPhone ή Android, αγγίξτε «Βιβλιοθήκη», αγγίξτε «Λίστες αναπαραγωγής» και κατόπιν αγγίξτε «Νέα λίστα αναπαραγωγής».
  • Σε iPad, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης και αγγίξτε «Νέα λίστα αναπαραγωγής».
 2. Ονομάστε τη λίστα σας και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Προσθήκη μουσικής».

iPhone που εμφανίζει την οθόνη νέας λίστας αναπαραγωγής και το κουμπί προσθήκης μουσικής    

    3. Αγγίξτε τη μουσική που θέλετε να προσθέσετε.    

    4. Σε iPhone ή iPad, αγγίξτε «Τέλος». Σε Android αγγίξτε Το εικονίδιο συμβόλου επιλογής σε Android .


Πώς να προσθέσετε μουσική σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής σε iPhone, iPad ή Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Βρείτε τη μουσική που θέλετε να προσθέσετε.
 3. Αγγίξτε «Περισσότερα» Το κουμπί «Περισσότερα» δίπλα σε ένα τραγούδι ή στο επάνω μέρος ενός άλμπουμ.
 4. Αγγίξτε «Προσθήκη σε λίστα».
 5. Αγγίξτε μια λίστα αναπαραγωγής.

iPad που εμφανίζει την προσθήκη μουσικής σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής


Πώς να δημιουργήσετε και να προσθέσετε μουσική σε μια λίστα αναπαραγωγής σε Mac ή PC

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music ή το iTunes.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Αρχείο > Νέο > Λίστα αναπαραγωγής.
 3. Ονομάστε τη λίστα σας.
 4. Κάντε μεταφορά και απόθεση μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής στην πλαϊνή στήλη.

Μάθετε περισσότερα για τις λίστες αναπαραγωγής

Η διαθεσιμότητα του Apple Music ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: