Αν εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος 0xc000000f ή 0xc0000225 κατά την εγκατάσταση των Windows 10

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν δείτε τον κωδικό σφάλματος 0xc000000f ή 0xc0000225 κατά την εγκατάσταση των Windows 10 σε Mac με το Boot Camp.

Αυτοί οι κωδικοί σφάλματος ενδέχεται να εμφανιστούν αν υπάρχει πρόβλημα με το είδωλο ISO των Windows που χρησιμοποιείτε για την εγκατάσταση των Windows στον Mac.

Για να επιδιορθώσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε πρώτα αυτά τα βήματα για να καταργήσετε τα διαμερίσματα του Boot Camp:

  1. Επανεκκινήστε τον Mac στο macOS. 
  2. Ανοίξτε το Βοήθημα δίσκων.
  3. Στη γραμμή μενού στο Βοήθημα δίσκων, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαμέριση». Αν εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να προσθέσετε έναν τόμο ή ένα διαμέρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή «Διαμέριση».
  4. Στο γράφημα που θα εμφανιστεί, επιλέξτε OSXRESERVED και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (μείον).
  5. Στο ίδιο γράφημα, επιλέξτε BOOTCAMP και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (μείον).
    Τα OSXRESERVED και BOOTCAMP είναι κενά διαμερίσματα που έχει δημιουργήσει ο Βοηθός Boot Camp κατά την προσπάθεια εγκατάστασης.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή» και κατόπιν κάντε κλικ στη «Διαμέριση» για επιβεβαίωση.

Έπειτα, πραγματοποιήστε λήψη ενός νέου ειδώλου ISO από τη Microsoft και δοκιμάστε ξανά να εγκαταστήσετε τα Windows 10.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: